4. Harfi B Olan Kelimeler4. harfi B olan 907 kelime bulunuyor. 4. harfinde B bulunan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Beşinci harfi B olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

KÖKBOYASIGİLLER32, BOMBALAYIVERMEK31, TERBİYESİZLEŞME27, BOMBALAYABİLMEK26, GLOBALLEŞTİRMEK26, İTİBARSIZLAŞMAK26, BEDBİNLEŞTİRMEK25, BARBARLAŞABİLME25, BOMBALANABİLMEK24, BOMBALATABİLMEK24, BOMBELENEBİLMEK24, KAMBURLAŞTIRMAK24, SEMBOLLEŞTİRMEK24, TEMBELLEŞTİRMEK22

14 Harfli Kelimeler

BOMBALAYIVERME30, HAMBURGERCİLİK29, SUİBRİĞİGİLLER29, BOMBALAYABİLME25, BARBUNYAGİLLER25, GLOBALLEŞTİRME25, HASBETENLİLLAH25, İTİBARSIZLAŞMA25, PEMBELEŞTİRMEK25, BEDBİNLEŞTİRME24, BOMBALANABİLME23, BOMBALATABİLME23, BOMBELENEBİLME23, KAMBURLAŞTIRMA23, SEMBOLLEŞTİRME23, ALABALIKGİLLER21, KARBONMONOKSİT21, TEMBELLEŞTİRME21

13 Harfli Kelimeler

GÜÇBEĞENİRLİK31, VAYBABAMCILIK31, İNEBOLUKÜTÜĞÜ30, OTOBİYOGRAFİK30, EDEBİYATSEVER26, PROBLEMSİZLİK25, EDEBİYATÇILIK24, PEMBELEŞTİRME24, ADABIMUAŞERET23, KARBONİZASYON23, STABİLİZASYON23, BOMBALATILMAK21, TERBİYESİZLİK21, ARABESKLEŞMEK20, KARBONDİOKSİT20, LAUBALİLEŞMEK20, KARBONATLAMAK17

12 Harfli Kelimeler

BÜLBÜLYUVASI31, BÜLBÜLKONAĞI29, DİLBERDUDAĞI29, GÜRBÜZLEŞMEK29, KURBAĞAZEHRİ29, OTOBİYOGRAFİ29, GÜMBÜRDETMEK26, HIMBILLAŞMAK25, RAĞBETSİZLİK25, BÜLBÜLLEŞMEK24, STABİLİZATÖR24, ALABİLDİĞİNE23, GLOBALLEŞMEK23, KAMBİYOCULUK23, ŞEHBENDERLİK23, TERBİYESİZCE23, ZIMBIRDATMAK23, CUMBULDATMAK23, BEDBİNLEŞMEK22, ÇOKBİLMİŞLİK22
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

BOŞBOĞAZLIK31, ELİBÖĞRÜNDE30, GÜMBÜRTÜSÜZ30, PİSBOĞAZLIK30, GÜMBÜRDEYİŞ29, GÜRBÜZLEŞME28, KOVBOYCULUK28, CIMBIZCILIK27, FUTBOLCULUK26, HAMBURGERCİ26, GÜMBÜRDETME25, GÜMBÜRDEMEK25, OTOBÜSÇÜLÜK25, HIMBILLAŞMA24, PROBABİLİZM24, BÜLBÜLLEŞME23, DIŞBÜKEYLİK23, HUMBARAHANE23, MECBURCULUK23, CIMBIZLAMAK23
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

GÜÇBEĞENİR28, VAYBABAMCI27, DÜBBÜASGAR25, GÜMBÜRTÜLÜ25, GÜMBÜRDEME24, KOÇBOYNUZU24, KURBAĞACIK24, YÜZBAŞILIK24, CAMBAZHANE23, BOMBALAYIŞ22, BUMBURUŞUK22, DÜBBÜEKBER22, GURBETZEDE22, PROBLEMSİZ22, PEMBEGEMRE22, CIMBIZLAMA22, CEMBİYESİZ22, BOMBACILIK21, BEDBAHTLIK21, ÇORBACILIK21
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

LJUBLJANA30, SAĞBEĞENİ26, AYIBACAĞI25, BASBAYAĞI24, GÜRBÜZLÜK24, JAMBONLUK23, BESBEDAVA22, KÖKBOYASI22, KOVBOYLUK22, RAĞBETSİZ22, TUĞBAYLIK22, CUMBURLOP22, HUMBARACI21, HAMBURGER21, YÜZBEŞLİK21, CAZBANTÇI21, AĞABEYLİK20, DÜMBÜKLÜK20, KUŞBAŞILI20, ŞEHBENDER20
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

BOŞBOĞAZ27, BAĞBOĞAN27, PİSBOĞAZ26, TÖVBESİZ26, CÜMBÜŞÇÜ26, YÜZBEYÜZ24, DARBOĞAZ23, SIKBOĞAZ23, CÜMBÜŞLÜ23, CIMBIZCI23, FUTBOLCU22, GÜNBEGÜN22, HODBEHOT22, TÖVBEKAR22, AYIBOĞAN21, GÜMBÜRTÜ21, HERBİVOR21, DIŞBÜKEY20, FİLBAHRİ20, GÜLBAHAR20
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

GÖLBAŞI23, DAĞBAŞI22, TÖVBELİ21, CIRBOĞA21, YÜZBAŞI20, DÖNBABA19, CÜBBECİ19, AĞABABA18, ÇAYBAŞI18, HEYBECİ18, HAYBECİ18, TOSBAĞA18, BOMBACI17, BEDBAHT17, ÇORBACI17, KOÇBAŞI17, KUŞBAŞI17, KURBAĞA17, MAHBUBE17, MEZBAHA17
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

BAŞB21, DEBB19, GÜRBÜZ19, HOŞB19, JAMBON19, CIZBIZ19, CÜMBÜŞ19, BIZBIZ18, KOVBOY18, MAHBUP18, ROZBİF18, ŞOFBEN18, ŞAHBAZ18, TEVBİH18, TUĞBAY18, YAPBOZ18, AĞABEY17, MUĞBER17, ŞEŞB17, YÖNBUL17
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

TÖVBE19, KÖMBE14, CÜBBE14, FARBA13, HABBE13, HEYBE13, HIRBO13, HAYBE13, PUMBA13, CEZBE13, GAMBA12, HUTBE12, HASBİ12, MEŞBU12, PEMBE12, UCUBE12, ZIMBA12, CUMBA12, ACUBE11, BOMBE11
Tümünü Gör


ACUBE (Kelime Kökeni: Arapça uʿcūbe)


[isim]
 • Tuhaf kimse

  Mahallede acubelerin diline düşmekten korkuyorum. - Peyami Safa


BOMBE (Kelime Kökeni: Fransızca bombé)


[isim]
 • Şişkinlik, kabarıklık

Birleşik Kelimeler: bombe bezi


GAMBA (Kelime Kökeni: İtalyanca gamba)


[isim] [denizcilik]
 • İyi toplanmamış halat veya zincirlerde ortaya çıkan dolaşıklık

HUTBE (Kelime Kökeni: Arapça ḫuṭbe)


[isim] [din bilgisi]
 • Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt

HASBİ (Kelime Kökeni: Arapça ḥasbī)


[sıfat] [eskimiş]
 • Gönüllü ve karşılıksız yapılan

  Gösterilen bu teveccüh tamamen hasbi mi idi? - Kemal Bilbaşar

[zarf] [mecaz]
 • Sebepsiz yere

  Hasbi azar işitti.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hasbi geçmek


MEŞBU (Kelime Kökeni: Arapça meşbūʿ)


[sıfat] [eskimiş]
 • Dolu(II)
[kimya] [fizik]
 • Doymuş

PEMBE (Kelime Kökeni: Farsça penbe)


[isim]
 • Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk

  Dantele ve pembeye olan düşkünlüğünü ise mintanında yansıttı. - Lâtife Tekin

[sıfat]
 • Bu renkte olan

Birleşik Kelimeler: pembe dizi, pembegemre, pembekurt, pembe yakalı, açık pembe, koyu pembe, tozpembe, Çingene pembesi, şafak pembesi


UCUBE (Kelime Kökeni: Arapça uʿcūbe)


[sıfat]
 • Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan

  Bakımsızlıktan, pislikten yaralı bereli, karınları şiş, yüzleri sarı, sıska iki ucube hâlinde süründükten sonra ölmüşler. - Halide Edip Adıvar


ZIMBA (Kelime Kökeni: Farsça zunbe)


[isim]
 • Delgeç

Birleşik Kelimeler: tel zımba


CUMBA


[isim] [mimarlık]
 • Yapıların üst katlarında, ana duvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı yapmış balkon

  Yola uzanan cumbaların altındaki destekler büyükannelerimizin sarkık gerdanlarına benzerdi. - Abdülhak Şinasi Hisar


FARBA (Kelime Kökeni: Fransızca falbala'dan)


[isim]
 • Fırfır

HABBE (Kelime Kökeni: Arapça ḥabbe)


[isim] [eskimiş]
 • Tahıl tanesi, evin
[tiyatro]
 • Orta oyunundaki tiplerin `yemek yeme` anlamında kullandığı söz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • habbesi kalmadı (veya yok)
 • habbeyi kubbe yapmak


HEYBE (Kelime Kökeni: Arapça ʿaybe)


[isim]
 • At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba

  Hava sıcak, yol çorak, gitgide / Azalmıştı yiyecek heybede - Enis Behiç Koryürek


HIRBO (Kelime Kökeni: Rumca)


[sıfat] [argo]
 • İri yarı (kimse)

HAYBE (Kelime Kökeni: Arapça ḫaybet)


[isim] [argo]
 • Boş, işe yaramaz, anlamsız iş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • haybeye kürek çekmek