4. Harfi B Olan 6 Harfli Kelimeler4. harfi B olan 6 harfli 157 kelime bulunuyor. 4. karakterinde B harfi bulunan 6 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Beşinci harfi B olan 6 harfli kelimeler. Beşinci harfi B olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

BAŞB21, DEBB19, GÜRBÜZ19, HOŞB19, JAMBON19, CIZBIZ19, CÜMBÜŞ19, BIZBIZ18, KOVBOY18, MAHBUP18, ROZBİF18, ŞOFBEN18, ŞAHBAZ18, TEVBİH18, TUĞBAY18, YAPBOZ18, AĞABEY17, MUĞBER17, ŞEŞB17, YÖNBUL17, CIMBIZ17, BOMBOZ16, BOMB16, BUMBUZ16, FUTBOL16, ŞEBBOY16, TOPB16, VOMBAT16, BAOBAP15, DÜMBÜK15, DEBBOY15, GIYBET15, HIMBIL15, HİÇBİR15, HODBİN15, KUŞBAZ15, ÖRTBAS15, RAĞBET15, TEŞBİH15, CAMBAZ15, BÜLBÜL14, DOMBAY14, DÜRBÜN14, FLEBİT14, GAMBOT14, HEYBET14, LOMBOZ14, MÜCBİR14, MUHBİR14, MAHBES14, SOHBET14, SÜMBÜL14, BOMBOK13, ÇILBIR13, ÇIMBAR13, DİLBAZ13, GURBET13, GLOBAL13, MAKBUZ13, MECBUR13, MAZBUT13, NEBB13, OTOBÜS13, RUHBAN13, TOMBAZ13, TEMBİH13, UCUBİK13, ZEYBEK13, CIMBAR13, CEBBAR13, BONBON12, BUMBAR12, BAMBUL12, BEDBİN12, ÇEMBER12, GRABEN12, İZOBAR12, KIRB12, KILBAZ12, LİZBON12, MÜMBİT12, REHBER12, SUMBAS12, SERBAZ12, ŞARBON12, TAKBİH12, ULUBEY12, YARBAY12, ZAMBAK12, ZEMBİL12, ALAB11, BARBUT11, İRİB11, İCABET11, KÜMBET11, NİMBUS11, OTOBUR11, SEMBOL11, ŞERBET11, TIBBEN11, TÜMBEK11, TOMBUL11, ZELBER11, CİLBAN11, ATABEY10, BİNBİR10, BARBAR10, BALBAL10, BERBER10, BERBAT10, DİLBER10, EBABİL10, ETOBUR10, ETİBBA10, İBİBİK10, KARBÜR10, KAMBUR10, LOMBAR10, MAKBUL10, MERBUT10, MATBUA10, OTOBAN10, TÜRBİN10, TÜRBAN10, TRİBÜN10, TOMBİK10, TOMBAK10, TAMBUR10, TEMBUL10, TEDBİR10, UKUBET10, YİLBİK10, AKIBET9, İSABET9, KURBAN9, KARBON9, KALBUR9, KAMBER9, LAMB9, MİNBER9, MAKBER9, MATBAA9, NALBUR9, STABİL9, SARBAN9, SEKBAN9, TİMBAL9, TEMBEL9, ARABAN8, EKABİR8, İTİBAR8, KALBEN8, NİKBET8, NİKBİN8, REİBER8, TATBİK8, TEKBİR8


ARABAN (Kelime Kökeni: Arapça ʿarabān)


[isim] [eskimiş] [müzik]
 • Klasik Türk müziğinde bir makam

Birleşik Kelimeler: arabankürdi, bayatiaraban, şedaraban

[isim]
 • Gaziantep iline bağlı ilçelerden biri

EKÂBİR (Kelime Kökeni: Arapça ekābir)


[isim] [eskimiş]
 • Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler

  Kaymakam beyin hemen arkasında kalan ekâbiri umursamadan sıtma doktoru da kalkmıştı. - Tarık Buğra

[alay yollu]
 • Kendini beğenmiş kimse

  Senin gibi ekâbir bir adam bu tür haberlerin peşinde koşturmaz. - Ahmet Ümit


İTİBAR (Kelime Kökeni: Arapça iʿtibār)


[isim]
 • Saygınlık

  Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek? - Necati Cumalı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • itibara almak
 • itibardan düşmek
 • itibar etmek
 • itibar görmek
 • itibarın sağ olsun

Birleşik Kelimeler: itibar mektubu, iadeiitibar, nazarıitibar


KALBEN (Kelime Kökeni: Arapça ḳalben)


[zarf] [eskimiş]
 • İçten, gönülden gelerek, yürekten

  Kalben bana nasıl ahmak dediğine dikkat etmemek mümkün değildi. - Halit Ziya Uşaklıgil


NİKBET (Kelime Kökeni: Arapça nekbet)


[isim] [eskimiş]
 • Talihsizlik, felaket

  Siyasi ikbal veya nikbet yellerine göre yön alan bir huy sahibi olduğunu bilirdim. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


NİKBİN (Kelime Kökeni: Farsça nīkbīn)


[sıfat] [eskimiş]
 • İyimser

  Zaten yaradılışı icabı çok nikbin bir gençti. - Hüseyin Cahit Yalçın


RE


[isim] [müzik]
 • Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses
[kimya]
 • Renyum elementinin simgesi

TATBİK (Kelime Kökeni: Arapça taṭbīḳ)


[isim]
 • Uygulama

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tatbik etmek

Birleşik Kelimeler: tatbik imzası, tatbik mührü


TEKBİR (Kelime Kökeni: Arapça tekbīr)


[isim]
 • Müslümanlıkta Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve `Allahuekber` sözü ile başlayan dua

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tekbir getirmek


AKIBET (Kelime Kökeni: Arapça ʿāḳibet)


[isim]
 • Bir iş veya durumun sonu, sonuç

  Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum. - İhsan Oktay Anar

[zarf]
 • Sonunda, önünde sonunda

  Kurdun oğlu akıbet kurt olur, demiş ve bu söz beş muallimin meslek ve ilim haysiyetine dokunmuştur. - Reşat Nuri Güntekin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • akıbetine uğramak


İSABET (Kelime Kökeni: Arapça iṣābet)


[isim]
 • Hedefe varma, hedefi vurma

  Bir kurşun isabetiyle öldü.

[ünlem]
 • `Çok güzel, iyi oldu` anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • isabet almak
 • isabet etmek
 • isabet oldu


KURBAN (Kelime Kökeni: Arapça ḳurbān)


[isim] [din bilgisi]
 • Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan

  Yarım okka et, onun elinde bir kurban kadar bereketli. - Yusuf Ziya Ortaç

[ünlem] [halk ağzında]
 • İçtenliği belirten bir seslenme sözü

  Kurban! Nerede kaldın?

[mecaz]
 • Bir ülkü uğrunda feda edilen veya kendini feda eden kimse

  Hava kurbanları.

[mecaz]
 • Bir kazada veya felakette ölen kimse

  Vardar, her sene Üsküp'ten beş on kurban alan bir nehirdi. - Yahya Kemal Beyatlı

[mecaz]
 • Maddi ve manevi bakımdan felakete sürüklenmiş, insani değerlerini yitirmek zorunda kalmış veya bırakılmış kimse

  Benim gibi nice kızlar beyaz kadın ticaretinin kurbanı olmuşlardır. - Aka Gündüz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kurban etmek
 • kurban gitmek
 • kurbanı olmak
 • kurban kesmek
 • kurban olayım!
 • kurban olmak
 • kurban vermek

Birleşik Kelimeler: Kurban Bayramı, kurban eti, can kurban, komplo kurbanı, vazife kurbanı


KARBON (Kelime Kökeni: Fransızca carbone)


[isim] [kimya]
 • Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C)

Birleşik Kelimeler: karbondioksit, karbon dönemi, karbonhidrat, karbon kâğıdı, karbonmonoksit


KALBUR (Kelime Kökeni: Arapça ġirbāl)


[isim]
 • Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kalbura çevirmek
 • kalbura dönmek
 • kalburdan geçirmek
 • kalbur gibi
 • kalburla su taşımak

Birleşik Kelimeler: kalburabastı, kalbur kemiği, kalburüstü, mısır kalburu


KAMBER (Kelime Kökeni: Arapça ḳanber)


[isim] [eskimiş]
 • Sadık köle

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kambersiz düğün olmaz