4. Harfi B Olan 11 Harfli Kelimeler4. harfi B olan 11 harfli 98 kelime bulunuyor. 4. karakterinde B harfi bulunan 11 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Beşinci harfi B olan 11 harfli kelimeler. Beşinci harfi B olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

BOŞBOĞAZLIK31, ELİBÖĞRÜNDE30, GÜMBÜRTÜSÜZ30, PİSBOĞAZLIK30, GÜMBÜRDEYİŞ29, GÜRBÜZLEŞME28, KOVBOYCULUK28, CIMBIZCILIK27, FUTBOLCULUK26, HAMBURGERCİ26, GÜMBÜRDETME25, GÜMBÜRDEMEK25, OTOBÜSÇÜLÜK25, HIMBILLAŞMA24, PROBABİLİZM24, BÜLBÜLLEŞME23, DIŞBÜKEYLİK23, HUMBARAHANE23, MECBURCULUK23, CIMBIZLAMAK23, BONBONCULUK22, GLOBALLEŞME22, KURBAĞALAMA22, LEZBİYENİZM22, PEMBELEŞMEK22, TEDBİRSİZCE22, ZIMBIRDATMA22, CUMBURDAMAK22, CUMBULDATMA22, CUMBULDAMAK22, CHOBİTATİON22, BOMBARDIMAN21, BEDBİNLEŞME21, DIMBIRDATMA21, GURBETÇİLİK21, SÜMBÜLTEBER21, ARABİZASYON20, BAMBAŞKALIK20, DIŞBESLENEN20, DİKBAŞLILIK20, HASBELKADER20, PEMBEMTIRAK20, SEMBOLLEŞME20, TOMBULLAŞMA20, CEZBELENMEK20, ARABASIZLIK19, BARBARLAŞMA19, BAŞBAKANLIK19, İKİBUÇUKLUK19, KOMBİNASYON19, KUMBARAHANE19, KAMBURLAŞMA19, KARBORUNDUM19, KALBURCULUK19, MATBAACILIK19, PROBLEMATİK19, ŞERBETÇİLİK19, TEMBİHLENME19, TEMBİHLEMEK19, ZIMBALATMAK19, ZIMBALANMAK19, CUMBALATMAK19, CIMBARLAMAK19, ASABİLEŞMEK18, ARABOZANLIK18, BOMBELENMEK18, BOMBALATMAK18, BOMBALANMAK18, BENBENCİLİK18, ÇEMBERLEMEK18, ÇEMBERLENME18, ÇEMBERLETME18, KIRBAÇLANMA18, KIRBAÇLAMAK18, KÜLBASTILIK18, KARBONLAŞMA18, KAYBEDİLMEK18, LEZBİYENLİK18, TEMBELLEŞME18, ARABANKÜRDİ17, DERBEDERLİK17, KÜMBETLENME17, ŞERBETLEMEK17, ŞERBETLENME17, LAUBALİYANE16, SERBESTLEME16, TERBİYELEME16, TEKBENCİLİK16, KARBONLAMAK15, KARBOKSİLLİ15, KARBOKSİLİK15, KALBURLATMA15, KALBURLANMA15, KALBURLAMAK15, TORBALANMAK15, TEDBİRLİLİK15, İSABETLİLİK14, OLABİLİRLİK14


İSABETLİLİK


[isim]
 • İsabetli olma durumu

OLABİLİRLİK


[isim]
 • Olasılık, ihtimal, mümkünlük

  Ölüm, olabilirliklere çekilen kesin bir çizgidir. - Tomris Uyar


KARBONLAMAK


[-i] [kimya]
 • Bir maden veya alaşımı karbon bakımından zenginleştirmek

KARBOKSİLLİ


[sıfat] [kimya]
 • Yapısında bir veya birçok karboksil koku bulunan (maddeler), karboksilik

KARBOKSİLİK (Kelime Kökeni: Fransızca carboxylique)


[sıfat] [kimya]
 • Karboksilli

KALBURLATMA


[isim]
 • Kalburlatmak işi

KALBURLANMA


[isim]
 • Kalburlanmak işi

KALBURLAMAK


[-i]
 • Kalburdan geçirmek

TORBALANMAK


[nesnesiz]
 • Torbalama işi yapılmak

TEDBİRLİLİK


[isim]
 • Tedbirli olma durumu

LAUBALİYANE (Kelime Kökeni: Arapça lāʾubālī + Farsça -āne)


[zarf] [eskimiş]
 • Saygısızca

SERBESTLEME


[isim]
 • Serbestlemek durumu

TERBİYELEME


[isim]
 • Terbiyelemek işi

TEKBENCİLİK


[isim] [felsefe]
 • `Yalnız ben varım, benden başka her şey yalnızca benim tasarımımdır` diyen, öznel beni bilinç içerikleriyle birlikte tek gerçek, tek var olarak kabul eden görüş, solipsizm

ARABANKÜRDİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿarabān + Farsça kurd + Arapça -ī)


[isim] [müzik]
 • Klasik Türk müziğinde az kullanılmış birleşik bir makam