4. Harfi B Olan 7 Harfli Kelimeler4. harfi B olan 7 harfli 121 kelime bulunuyor. 4. karakterinde B harfi bulunan 7 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Beşinci harfi B olan 7 harfli kelimeler. Beşinci harfi B olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

GÖLBAŞI23, DAĞBAŞI22, TÖVBELİ21, CIRBOĞA21, YÜZBAŞI20, DÖNBABA19, CÜBBECİ19, AĞABABA18, ÇAYBAŞI18, HEYBECİ18, HAYBECİ18, TOSBAĞA18, BOMBACI17, BEDBAHT17, ÇORBACI17, KOÇBAŞI17, KUŞBAŞI17, KURBAĞA17, MAHBUBE17, MEZBAHA17, AYSBERG16, BAŞBAYİ16, HİÇBİRİ16, HARBİCİ16, LUMBAGO16, OBABAŞI16, ODABAŞI16, TÖMBEKİ16, YILBAŞI16, ZORBACA16, CÜBBELİ16, BİNBAŞI15, BARBAŞI15, BEYBABA15, FARBALA15, GÜNBERİ15, GÜLBANK15, HUMBARA15, HARBİYE15, KUMBAŞI15, ÖTEBERİ15, PROBLEM15, SNOBİZM15, SÜMBÜLE15, SÜMBÜLİ15, SAMBACI15, ŞAMBABA15, ZIMBALI15, CUMBALI15, CAZBANT15, CEMBİYE15, CEZBELİ15, CERBEZE15, BAYBURT14, ÇEMBALO14, DARBECİ14, HALBUKİ14, KOLBAŞI14, KAZBOKU14, MÜEBBET14, MECBURİ14, SÜTBABA14, TIBBİYE14, ARABACI13, ARABAŞI13, BOMBELİ13, BARBEKÜ13, ÇİMBALİ13, ELEBAŞI13, GELBERİ13, HANBELİ13, KAMBİYO13, LEBBEYK13, MEZBELE13, MAZBATA13, ŞAMBREL13, TRABZON13, ASABİYE12, ÇEKBERİ12, DARBUKA12, KUBBELİ12, LAMBADA12, MBABANE12, ŞAİBELİ12, CİLBENT12, ALABROS11, BİRBİRİ11, BARBATA11, BERBERİ11, DERBENT11, EDİBANE11, İNEBOLU11, KOMBİLİ11, KOMBİNE11, KOMBİNA11, KUMBARA11, KAMBURA11, LAMBALI11, MATBUAT11, RABBANİ11, RABBENA11, RÜTBELİ11, SERBEST11, TERBİYE11, TÜLBENT11, TORBALI11, TOMBALA11, TAMBURİ11, TAMBURA11, TRABLUS11, YERBERİ11, ARABALI10, ARABESK10, ARABİST10, AMABİLE10, ALABORA10, LAUBALİ10, İTİBARİ9, İKEBANA9, NALBANT9, TATBİKİ9


İTİBARİ (Kelime Kökeni: Arapça iʿtibārī)


[sıfat]
 • Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif

  Kâğıt paranın değeri itibaridir.

Birleşik Kelimeler: itibari hizmet zammı, itibari sayfa


İKEBANA (Kelime Kökeni: Japonca)


[isim]
 • Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi

NALBANT (Kelime Kökeni: Arapça naʿl + Farsça bend)


[isim]
 • Hayvanların ayağına nal çakan kimse

  Odun yardı, tarlalarda çalıştı, nalbanda yardım etti. - Sait Faik Abasıyanık


TATBİKÎ (Kelime Kökeni: Arapça taṭbīḳī)


[sıfat]
 • Uygulamalı

ARABALI


[sıfat]
 • Arabası olan
[isim]
 • Arabalı vapur

Birleşik Kelimeler: arabalı vapur


ARABESK (Kelime Kökeni: Fransızca arabesque)


[isim]
 • Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü
[mimarlık]
 • Girişik bezeme

  Kelimelerden birtakım arabeskler yapıyor. Bizim bütün divan edebiyatımız işte hep bu arabeskler, bu minyatürlerdir. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


ARABİST (Kelime Kökeni: Fransızca arabiste)


[isim]
 • Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse

AMABİLE (Kelime Kökeni: İtalyanca amabile)


[zarf] [müzik]
 • Sevimli ve cana yakın bir biçimde (çalınmak)

ALABORA (Kelime Kökeni: İtalyanca albora)


[isim] [denizcilik]
 • Geminin yan yatması

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alabora olmak


LAUBALİ (Kelime Kökeni: Arapça lāʾubālī)


[sıfat]
 • Saygısız, çekinmesi olmayan

  O ilk gönderdiği laubali ve kaba haberi yumuşatmış. - Samiha Ayverdi

[zarf]
 • Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce

Ata Sözleri ve Deyimler

 • laubali olmak


ALABROS (Kelime Kökeni: Fransızca à la brosse)


[sıfat]
 • Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı)

BİRBİRİ


[zamir]
 • Karşılıklı olarak bir diğeri

  O zaman on dört paşa büyük, hudutsuz bir hayret içinde İzzet Paşa'nın sonra da birbirlerinin yüzüne baktılar. - Nahid Sırrı Örik

Ata Sözleri ve Deyimler

 • birbiri için yaratılmış olmak
 • birbirine düşmek
 • birbirine girmek
 • birbirine katmak
 • birbirini çekememek
 • birbirinin ağzına girmek
 • birbirinin ağzına tükürmek
 • birbirinin gözünü çıkarmak
 • birbirinin gözünü oymak
 • birbirini tutmamak
 • birbirini yemek
 • birbiri üstüne gelmek


BARBATA (Kelime Kökeni: İtalyanca barbetta)


[isim]
 • Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu

BERBERİ (Kelime Kökeni: Arapça berberī)


[isim]
 • Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

DERBENT (Kelime Kökeni: Farsça derbend)


[isim] [eskimiş]
 • Geçit
[isim]
 • Konya iline bağlı ilçelerden biri