Re ile Biten KelimelerRE ile biten 285 kelime bulunuyor. Sonu RE olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Re kelimesinin anlamı nedir? Re ile başlayan kelimeler. İçinde re olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

İNTERFEROMETRE22, GRAMSANTİMETRE21

13 Harfli Kelimeler

LİPOSTRUCTURE24, TELEFONOMETRE22, KİLOGRAMMETRE20, AKSELEROMETRE16, KİLOMETREKARE15

12 Harfli Kelimeler

PLÜVİYOMETRE28, GALVANOMETRE24, SÜLFÜRİMETRE24, MANYETOMETRE17, TANSİYOMETRE17, SAKKAROMETRE15, ELEKTROMETRE14

11 Harfli Kelimeler

KAVAKLIDERE20, POLARİMETRE17, DİNAMOMETRE16, DİLATOMETRE15, KOLORİMETRE14, SALİNOMETRE14, AKTİNOMETRE13, KALORİMETRE13, SAKARİMETRE13, ALKALİMETRE12

10 Harfli Kelimeler

FÜZYOMETRE25, BAŞHEMŞİRE23, GRAFOMETRE22, PEMBEGEMRE22, GRAVİMETRE21, HİGROMETRE20, GRİZUMETRE19, HİDROMETRE18, VOLTAMETRE18, OZONOMETRE17, AZOTOMETRE16, AMPERMETRE16, BİRDENBİRE16, HEKTOMETRE16, PİKNOMETRE16, PARKOMETRE16, RADYOMETRE16, HEKTOLİTRE15, ASİDİMETRE14, BASSETERRE14
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

ÇEPEÇEVRE25, CİĞERPARE23, ÖDYOMETRE21, YAĞLIDERE21, EHLİHİBRE19, VARAKPARE19, FOTOMETRE18, GAZOMETRE18, KONFEDERE18, MÜFEKKİRE18, PALASPARE18, PEDOMETRE17, VOLTMETRE17, ÇAMLIDERE16, ODYOMETRE16, PREMATÜRE16, ŞEKERPARE16, MÜZEKKERE15, PİROMETRE15, YAYLADERE15
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

ÇEPÇEVRE24, MUHAVERE20, MÜŞAVERE20, ZİNCİFRE20, DEJENERE19, PÖTİKARE18, ÜVENDİRE18, DALAVERE16, MUHABERE16, UZUNDERE15, BİLAHARE14, MÜSADERE14, MÜZAKERE14, İSTİHARE13, İKİZDERE13, MÜSAMERE13, İSTİŞARE12, PİTİKARE12, ANKASTRE9

7 Harfli Kelimeler

FEVVARE25, SAĞTÖRE21, DEŞİFRE18, BİBEHRE15, HEMŞİRE15, MEFKURE15, HANÇERE14, KÖSTERE14, PENCERE14, ŞAHTERE14, VESAİRE14, ALAVERE13, YEKPARE13, SEYYARE12, ŞENDERE12, ZATÜRRE12, CENDERE12, ENTEGRE11, İYİDERE11, TAYYARE11
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

FEDERE14, HAZİRE13, HAŞERE13, PİYORE13, SEFİRE13, ZAHİRE13, ALİVRE12, AKTÖRE12, FİLTRE12, KEFERE12, ŞECERE12, VETİRE12, CEZİRE12, BİÇARE11, EZBERE11, KONGRE11, MÜDİRE11, PORTRE11, ÜSKÜRE11, CEBİRE11
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

FİFRE17, FLÖRE17, ÇEVRE14, HÜCRE14, ŞİFRE14, ZÜHRE14, DEVRE13, GÜBRE13, ÇEHRE12, MÜHRE12, CEHRE12, AVARE11, BEHRE11, FİTRE11, GEBRE11, ZÜMRE11, CİZRE11, GEMRE10, SAHRE10, ÜZERE10
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

RE14, YÖRE12, EVRE10, FİRE10, FARE10, GÜRE10, KÖRE10, ÖTRE10, PÜRE10, TÖRE10, VERE10, ÜZRE9, APRE8, HARE8, PİRE8, PARE8, ÇARE7, İÇRE7, SÜRE7, BERE6
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

BRE5, ÜRE5

2 Harfli Kelimeler

RE2


RE


[isim] [müzik]
 • Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses
[kimya]
 • Renyum elementinin simgesi

BRE (Kelime Kökeni: Rumca)


[ünlem] [eskimiş]
 • `Ey, hey` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

  Bre Arslan Bey! Sen bu işi kolay mı sanırsın? - Sevinç Çokum

[bağlaç]
 • Tekrarlanan iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz

  Öyle bir yol ki git bre git, bitmez. Gez bre gez. Dolaş bre dolaş. - Ahmet Rasim


ÜRE (Kelime Kökeni: Fransızca urée)


[isim] [kimya]
 • Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde

BERE


[isim]
 • Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
[isim]
 • Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık

  Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi. - Abdülhak Şinasi Hisar


ÇARE (Kelime Kökeni: Farsça çāre)


[isim]
 • Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu

  Teklif ettiği çare ise şiddetli ve semereli bir tedbir olmaktan çok uzaktı. - Necip Fazıl Kısakürek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çaresine bakmak

Birleşik Kelimeler: hal çaresi


İÇRE


[zarf] [eskimiş]
 • İçinde

  Âlem içre muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi - Muhibbi


SÜRE


[isim]
 • Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet

  Hükümdar gibi davrandığınız sürece hükümdar sayılırsınız. - Turan Oflazoğlu

Birleşik Kelimeler: süre aşımı, süreölçen, süreölçer, süre ölçümü, süre sonu, süreyazar, bir süre, ek süre, bekleme süresi, bekletme süresi


APRE (Kelime Kökeni: Fransızca apprêt)


[isim]
 • Kumaş veya derinin cilalanması, perdahlanması

HARE (Kelime Kökeni: Farsça ḫāre)


[isim] [eskimiş]
 • Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır

  Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak. - Oktay Rifat


PİRE


[isim] [hayvan bilimi]
 • Pireler takımından, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pire gibi
 • pire için yorgan yakmak
 • pireye kızıp yorgan yakmak
 • pireyi deve yapmak
 • pireyi gözünden vurmak

Birleşik Kelimeler: pirekapan, pirekıran, pire otu, su piresi


PARE (Kelime Kökeni: Farsça pāre)


[isim] [eskimiş]
 • Parça, kısım

Birleşik Kelimeler: pare pare, ciğerpare, palaspare, şekerpare, varakpare, yekpare


ANKASTRE (Kelime Kökeni: Fransızca encastré)


[sıfat]
 • Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş (tesisat)

  Ankastre telefon tesisatı. Ankastre ocak.


ÜZRE


[edat]
 • 343 üzere

GEMRE


[isim] [bitki bilimi]
 • Son turfanda yetişen, sert kabuklu bir tür siyah üzüm

Birleşik Kelimeler: pembegemre


SAHRE (Kelime Kökeni: Arapça ṣaḫre)


[isim] [eskimiş]
 • Külte