Re ile Biten 6 Harfli KelimelerRE ile biten 6 harfli 39 kelime bulunuyor. Sonu RE olan 6 karekterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Re ile başlayan 6 harfli kelimeler. İçinde Re olan 6 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

FEDERE14, HAZİRE13, HAŞERE13, PİYORE13, SEFİRE13, ZAHİRE13, ALİVRE12, AKTÖRE12, FİLTRE12, KEFERE12, ŞECERE12, VETİRE12, CEZİRE12, BİÇARE11, EZBERE11, KONGRE11, MÜDİRE11, PORTRE11, ÜSKÜRE11, CEBİRE11, BADİRE10, HARARE10, KAHİRE10, ABSTRE9, DEKORE9, MAMURE9, MEMURE9, NAZİRE9, ŞERARE9, TABURE9, BAKİRE8, KABARE8, KEBERE8, MESİRE8, SEMERE8, EKSTRE7, KONKRE7, KEMERE7, MİNARE7


EKSTRE (Kelime Kökeni: Fransızca extrait)


[isim]
 • Öz(I)
[ticaret]
 • Hesap özeti
[kimya]
 • Özüt

KONKRE (Kelime Kökeni: Fransızca concret)


[sıfat]
 • Somut

KEMERE (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [denizcilik]
 • Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri

MİNARE (Kelime Kökeni: Arapça menāre)


[isim] [mimarlık]
 • Camilerde müezzinin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı

  Sokak kapısını çalarken minarede akşam ezanı okunuyordu. - Yusuf Ziya Ortaç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • minare de doğru ama içi eğri
 • minare gibi
 • minareyi çalan kılıfını hazırlar
 • minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır

Birleşik Kelimeler: minare boyu, minaregölgesi, minare kırması, şeytanminaresi


BAKİRE (Kelime Kökeni: Arapça bākire)


[sıfat]
 • Cinsel ilişkide bulunmamış (dişi), kızoğlan, kızoğlankız, erden

  Bu mahallede bakire kızları bakkal dükkânına bile yollamıyorlar. - Peyami Safa


KABARE (Kelime Kökeni: Fransızca cabaret)


[isim]
 • Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri

Birleşik Kelimeler: kabare tiyatrosu


KEBERE (Kelime Kökeni: Latince)


[isim] [bitki bilimi]
 • Gebre otu

MESİRE (Kelime Kökeni: Arapça mesīre)


[isim]
 • Gezilecek, piknik yapılacak yer.

SEMERE (Kelime Kökeni: Arapça s̱emere)


[isim] [eskimiş]
 • Yemiş, meyve, ürün
[mecaz]
 • İstenilen sonuç, verim

  Sonunda bu zahmetli uğraşın semeresini görür gibi oldu. - Ahmet Ümit

Ata Sözleri ve Deyimler

 • semeresini vermek


ABSTRE (Kelime Kökeni: Fransızca abstrait)


[sıfat] [felsefe]
 • Soyut

Birleşik Kelimeler: abstre sanat, abstre sayı


DEKORE (Kelime Kökeni: Fransızca décoré)


[sıfat]
 • `Bir yere süsleme amacıyla düzen vermek` anlamındaki dekore etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

MAMURE (Kelime Kökeni: Arapça maʿmūre)


[isim] [eskimiş]
 • Bayındır yer, bayındırlık

  Şu kıraç dağın teras biçiminde kesilmiş tepesinde benim, kaç akşamüstü, büyük hisarlar üstüne kurulmuş, saraylı, kuleli kaç masal mamuresi seyrettiğimi bilemezsiniz. - Reşat Nuri Güntekin


MEMURE (Kelime Kökeni: Arapça meʾmūre)


[isim] [eskimiş]
 • Bayan memur

  Patronun, benim gibi bir memurenin nazını çekmeye ne mecburiyeti var? - Reşat Nuri Güntekin


NAZİRE (Kelime Kökeni: Arapça naẓīre)


[isim] [eskimiş]
 • Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz
[edebiyat]
 • Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir

  Yahya Kemal'e bayılıyor, boş zamanlarında onun rubailerine nazireler yazmaya çalışıyordu. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nazire yapmak


ŞERARE (Kelime Kökeni: Arapça şerāre)


[isim] [eskimiş]
 • Kıvılcım

  Bir şerare aydınlığında, aklından bin şey geçti. - Peyami Safa