O İle Biten Kelimeler

O ile biten 282 türkçe kelime bulundu.Kelimelen.com kelime bulucu yu kelimelik kelime hilesi olarakta kullanabilirsiniz.


O ile biten Harf Sayısına Göre Kelime Listesi


12 Harfli Kelimeler

ANTANANARİVO, APPASSİONATO, MEZZOSOPRANO

11 Harfli Kelimeler

ACCELERANDO, DECRESCENDO

10 Harfli Kelimeler

AFFETTUOSO, ALLEGRETTO, AŞIRAMENTO, DİMİNUENDO, EMPREZARYO, ESPRESSİVO, FORTEPİANO, FORTİSSİMO, İNTERMEZZO, KONKORDATO, KONŞİMENTO, MONTEVİDEO, PARAMARİBO, PARLAMENTO

9 Harfli Kelimeler

ANDANTİNO, BABAFİNGO, ESPERANTO, KARBONADO, KAŞKARİKO, KONTRALTO, LARGHETTO, MANİFESTO, PORTMANTO, RADYOFOTO, REMBETİKO, ZAMAZİNGO

8 Harfli Kelimeler

DEPOZİTO, ESPRESSO, FLAMENKO, FLAMİNGO, KADASTRO, KALAMAZO, KAMİNETO, KAPRİÇYO, KAPUÇİNO, KOMPOSTO, KONÇERTO, KONSULTO, KREŞENDO, LİBRETTO, LOSTROMO, MAESTOSO, MODERATO, ORATORYO, PROTESTO, SANTİAGO, TEKVANDO, TONİLATO Devamını Gör

7 Harfli Kelimeler

AGİTATO, ALLEGRO, AMBARGO, ANİMATO, ANTREPO, AVOKADO, BABAÇKO, BİLANÇO, BİLARDO, COLOMBO, ÇEMBALO, ÇİMENTO, DAKTİLO, DAMASKO, ELEKTRO, EMBRİYO, FİYASKO, GALVANO, GESTAPO, HOTANTO, İSKARTO, İSKONTO, İSPİRTO, KALİPSO, KAMANÇO, KAMBİYO, KAVANÇO, KAYARTO, KAYINÇO, Devamını Gör

6 Harfli Kelimeler

ADACYO, ANJİYO, ARİOSO, AVİSTO, BAMAKO, BİSTRO, BOLERO, BORDRO, DİNAMO, DOMİNO, DUETTO, DÜELLO, DÜZİKO, ESKİMO, FİLETO, GAZİNO, HARAŞO, İZBİRO, JİGOLO, KALİKO, KİMONO, KOMPLO, KRİPTO, KÜRASO, LAVABO, LEGATO, LİBERO, LİBİDO, LOLOLO, Devamını Gör

5 Harfli Kelimeler

ABAŞO, AMİGO, APİKO, BALDO, BANDO, BANJO, BANKO, BANYO, BARDO, BASSO, BİBLO, BORDO, BRAVO, ÇELLO, ÇİNKO, DENYO, DİNGO, DİSKO, FALSO, FİSTO, FOLYO, FRİGO, GABRO, GETTO, GRADO, GUANO, GUSTO, HAZRO, HIRBO, Devamını Gör

4 Harfli Kelimeler

ACYO, ALTO, ARGO, AVRO, BALO, BARO, BONO, BÜRO, CİRO, ÇİPO, DEFO, DEMO, DEPO, FİLO, FİNO, FOTO, GATO, JUDO, JURO, KANO, KARO, KİLO, KORO, LASO, LOGO, LOLO, MANO, MAYO, MİÇO, Devamını Gör

3 Harfli Kelimeler

ALO, EGO, EKO, UZO

2 Harfli Kelimeler

DO, YO


DO (Kelime Kökeni: İtalyanca do)


[isim] [müzik]
 • Gam (II) dizisinde `si` ile `re` arasındaki ses
 • Bu sesi gösteren nota işareti

Birleşik Kelimeler: do anahtarı


YO


[ünlem]
 • `Hayır` anlamında kullanılan bir söz

  Dün bize geldiniz mi? -Yo.

 • `Yapmam, istemem, kabul etmem` anlamında kullanılan bir itiraz sözü
 • `Sakın` anlamında kullanılan bir uyarma sözü

  Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


ALO (Kelime Kökeni: Fransızca allô)


[ünlem]
 • Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü
[argo]
 • (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü

EKO (Kelime Kökeni: Fransızca eco)


[isim]
 • Yankı

EGO (Kelime Kökeni: Latince)


[isim] [felsefe]
 • Ben (III)

  Örnek devlet adamı bence egosunun aleyhine özveride bulunabilen adamdır. - Haldun Taner


UZO (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim]
 • Yunan rakısı

ARGO (Kelime Kökeni: Fransızca argot)


[isim]
 • Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim
[mecaz]
 • Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim

AVRO


[isim]
 • Avrupa Birliği'nin ortak para birimi, ekü

ACYO (Kelime Kökeni: Fransızca agio)


[isim] [ticaret]
 • Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark
 • Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon
 • Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat

ALTO (Kelime Kökeni: İtalyanca alto)


[isim] [müzik]
 • Viyola
 • Kontralto

BONO (Kelime Kökeni: İtalyanca buono)


[isim] [hukuk]
 • Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bono kırdırmak
 • bono vermek

Birleşik Kelimeler: açık bono, ara bono, hazine bonosu, tasarruf bonosu


BÜRO (Kelime Kökeni: Fransızca bureau)


[isim]
 • Çalışma odası, yazıhane

  Mühendislik bürosu.

 • Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri

  Amerikan usulü hususi bir dedektif bürosu açmış. - Refik Halit Karay

 • Bölüm, şube

  Narkotik büro.

 • Yazı masası

Birleşik Kelimeler: ön büro, alım satım bürosu, dağıtım bürosu, danışma bürosu, emlak bürosu, haber bürosu, tevzi bürosu


BALO (Kelime Kökeni: İtalyanca ballo)


[isim]
 • Danslı ve özel giysili gece eğlencesi

  Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış. - Mahmut Yesari

Ata Sözleri ve Deyimler

 • balo vermek

Birleşik Kelimeler: maskeli balo, kıyafet balosu


BARO (Kelime Kökeni: Fransızca barreau)


[isim]
 • Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu

Birleşik Kelimeler: baro başkanı


ÇİPO (Kelime Kökeni: İtalyanca cipo)


[isim] [denizcilik]
 • Çıpa