İçinde O Bulunan Kelimelerİçinde O olan 8357 kelime bulunuyor. İçerisinde O geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "O ile başlayan kelimeler. O ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

BOĞAZLAYIVERMEK38, HOMOJENLEŞTİRME35, PROPAGANDACILIK35, HİPOPOTAMGİLLER34, BİYOMETEOROLO33, BOĞAZLAYABİLMEK33, ÇOĞULLAŞTIRILMA33, KOPYALAYAPIŞTIR33, ŞEREFLİKOÇHİSAR33, ABANOZLAŞIVERME32, ANESTEZİYOLOJİK32, BOĞUKLAŞABİLMEK32, DOĞULULAŞTIRMAK32, KÖKBOYASIGİLLER32, PROJELENDİRİLME32, TELEVİZYONCULUK32, BOĞAZLANABİLMEK31, BOĞAZLATABİLMEK31, BOMBALAYIVERMEK31, ELEKTROBİYOLO31
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

KÖPEKOĞLUKÖPEK43, ÇOBANDAĞARCIĞI41, RADYOFİZYOLO41, BOĞAZLAYIVERME37, HIYAROĞLUHIYAR37, NÖROŞİRÜRJİYEN37, HİDROBİYOLOJİK36, PSİKOPATOLOJİK35, PARAPSİKOLOJİK34, RADYOBİYOLOJİK34, DOĞURGANLAŞMAK33, KİLOGRAMKUVVET33, ANTROPOMORFİZM32, BOĞAZLAYABİLME32, BAŞPİSKOPOSLUK32, MERDİVENKOVASI32, AFFOLUNABİLMEK31, ANESTEZİYOLO31, BOĞUKLAŞABİLME31, ÇOĞULLAŞTIRMAK31
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLOJİK42, HOŞGÖRÜSÜZLÜK41, HİDROJEOLOJİK40, FOTOĞRAFÇILIK39, RÖPORTAJCILIK38, COĞRAFYACILIK37, DOĞAÜSTÜCÜLÜK35, FOTOĞRAFLAMAK35, FİTOPATOLOJİK35, HİDROBİYOLO35, BOĞDURUVERMEK34, FİLOZOFLAŞMAK34, GÜVERCİNBOYNU34, PSİKOPATOLO34, YOĞUNLUKÖLÇER34, HOMOJENLEŞMEK33, PARAPSİKOLO33, RADYOBİYOLO33, BİBLİYOGRAFYA32, ÇOĞALTIVERMEK32
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLO41, KÖPOĞLUKÖPEK41, HİDROJEOLO39, FİTOCOĞRAFYA38, BİYOJEOGRAFİ37, FOTOĞRAFHANE37, ÇOBANDEĞNEĞİ34, FİTOPATOLO34, FOTOĞRAFLAMA34, PROVİZYONSUZ34, BOĞDURUVERME33, BELSOĞUKLUĞU33, FİLOZOFLAŞMA33, NÖROŞİRÜRJİK33, HOMOJENLEŞME32, BOĞULUVERMEK31, ÇOBANSÜZGECİ31, ÇOBANTUZLUĞU31, ÇOĞALIVERMEK31, ÇOĞALTIVERME31
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLOG35, ÇOBANDÜDÜĞÜ34, FİZYOLOJİST34, KOYUNGÖBEĞİ34, ANJİYOGRAFİ33, HERİFÇİOĞLU33, HOŞGÖRÜRLÜK33, OBJEKTİVİZM33, FÜTÜROLOJİK32, HOPARLÖRSÜZ32, NÖROŞİRÜRJİ32, BOŞBOĞAZLIK31, EGZOMORFİZM31, JİNEKOLOJİK31, POĞAÇACILIK31, PROFESÖRLÜK31, PSİKOLOJİZM31, ROPDÖŞAMBIR31, SOSYOLOJİZM31, BOĞULUVERME30
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

HOŞGÖRÜSÜZ36, FOTOĞRAFÇI35, RÖPORTAJCI34, COĞRAFYACI33, ANJİYOLO32, ÇOCUKCAĞIZ32, FİZYOLOJİK32, GAZOZAĞACI32, JEOFİZİKÇİ32, FÜTÜROLO31, GRAFOLOJİK31, TOPOĞRAFYA31, DOĞAÜSTÜCÜ30, FOTOMORFOZ30, FOSFORIŞIL30, JİNEKOLO30, KÖPOĞLULUK30, PERFORJELİ30, SOĞUMÖLÇER30, TOPUKDÖVEN30
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

HOŞGÖRÜCÜ34, FORSMAJÖR33, HOROZGÖZÜ33, FİZYOLO31, HOŞGÖRÜLÜ31, GRAFOLO30, GÜNDOĞMUŞ30, FİLOZOFÇA29, FOSFORIŞI29, FOSFORSUZ29, PORTBAGAJ29, PROJEKTÖR29, PEJORATİF29, PEDAGOJİK29, FOSFATSIZ28, GÜNEYDOĞU28, HAPLOLO28, KÖPEKOĞLU28, KOYUNGÖZÜ28, MORFOLO28
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

FERFORJE30, POHPOHÇU30, FOTOĞRAF29, GÖKDOĞAN28, JEOLOJİK28, PERFORJE28, PERFORAJ28, PEDAGO28, RÖPORTAJ28, BOŞBOĞAZ27, BAĞBOĞAN27, GÖKSOĞAN27, GÜMÜŞOVA27, JEOFİZİK27, KONGÖVDE27, POĞAÇACI27, TOPOĞRAF27, COĞRAFYA27, BOĞAZSIZ26, DOĞUMEVİ26
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

JOGGİNG29, HOŞGÖRÜ27, JEOLO27, KÖPOĞLU26, PORTFÖY26, HİPOFİZ25, ÖLÜDOĞA25, VOYVODA25, FİLOZOF24, FOTOJEN24, GAZOJEN24, JAPONCA24, ÖNOLO24, PROJECİ24, COĞRAFİ24, ÇOĞULCU23, DOĞURGU23, HOMOJEN23, HOPPACA23, SOĞUYUŞ23
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

JORJET25, POMPAJ25, POHPOH24, GÖLOVA23, JUDOCU23, SOLFEJ23, GOLFÇÜ22, HOŞHOŞ22, SOVHOZ22, VOLTAJ22, BOĞUCU21, FOSFOR21, JİGOLO21, JEOLOG21, ORDÖVR21, OĞUZCA21, POĞAÇA21, STOPAJ21, VODVİL21, BOĞUNÇ20
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

JÜPON21, ŞOFÖR21, VOYVO21, DOZAJ20, DOĞUŞ19, HOŞAF19, JAPON19, PONJE19, PROJE19, BOĞAZ18, DOĞAÇ18, HOPPA18, JELOZ18, POPÇU18, POSOF18, BOĞUM17, BANJO17, ÇOĞUL17, ÇOĞUN17, DOĞUM17
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

JUDO17, ÇOĞU16, OBJE16, OĞUZ16, DOĞU15, GOLF15, JURO15, BOĞA14, DOĞA14, FLOŞ14, FOÇA14, FOŞA14, OJİT14, POPO14, VAZO14, AGOP13, DEFO13, FO13, FOYA13, HOPA13
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

POF14, FOŞ13, OJE13, ŞOV13, YOĞ13, HOP12, POP12, POG12, FOS11, HOŞ11, LOĞ11, POZ11, SOF11, COP11, BOP10, FON10, FOL10, FOK10, KOF10, KOV10
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

OF9, OH7, DO5, OD5, OY5, YO5, OM4, OK3, OL3, ON3, OT3


OK


[isim]
 • Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
[matematik]
 • Bir dairede bir kirişin ortasında bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ok atmak
 • ok gibi (yerinden) fırlamak
 • ok yaydan (veya yayından) çıkmak

Birleşik Kelimeler: ok meydanı, ok yılanı, suoku


OL


[sıfat] [eskimiş]
 • O gösterme sıfatı

  Dedi gördüm ol habibin anasın - Süleyman Çelebi

[zamir]
 • O gösterme zamiri

ON


[isim]
 • Dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • Dokuzdan bir artık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • on defa (veya kere)
 • on parmağı boğazında olmak
 • on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
 • on parmağında on kara

Birleşik Kelimeler: onaltılık, on ayaklılar, onbaşı, onbeşli, on binlerce, on binlik, onbiraylık, on birli, ondörtlük, onikiparmak bağırsağı, onikitelli, on milyonluk, on para, onsekiz, beşon, ayın on dördü


OT


[isim] [bitki bilimi]
 • Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler

  Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı. - Aka Gündüz

[sıfat]
 • Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş

  Ranzalardan birinin üst yatağında bir ot şilte üzerinde, soyunmadan uzanan ve iki eli ensesinin altında düşünen ben. - Necip Fazıl Kısakürek

[eskimiş]
 • Zehir
[eskimiş]
 • İlaç
[argo]
 • Esrar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ot gibi
 • ot gibi yaşamak
 • ot tutunmak
 • otu çek köküne bak
 • ot yoldurmak

Birleşik Kelimeler: otobur, otyiyenler, acı ot, karacaot, sütlü ot, abdestbozan otu, adamotu, ağı otu, ağızotu, altın otu, andız otu, ardıç otu, avcı otu, ayrık otu, bağırsak otu, balık otu, bambul otu, ban otu, basur otu, beşparmak otu, bit otu, boğan otu, boy otu, burun otu, canavar otu, ciğer otu, çalgıcı otu, çayır otu, çiriş otu, çivit otu, çöreotu, çörek otu, dağ dalak otu, dalak otu, danakıran otu, deli otu, dereotu, dilotu, diş otu, dolama otu, dolma otu, domuz ayrık otu, domuz otu, dulaptal otu, dulavrat otu, eğir otu, eğrelti otu, engerek otu, esrar otu, eşek otu, evliya otu, fare otu, fıtık otu, gebre otu, gelin otu, geyik otu, göbek otu, güzelavrat otu, hamam otu, hasır otu, horozcuk otu, İdris otu, imparator otu, kabakulak otu, kanarya otu, kandıra otu, kan otu, kartallı eğrelti otu, kasık otu, kaşık otu, kedi otu, kelebek otu, kene otu, kıl otu, kırlangıç otu, kokulu çayır otu, kovan otu, koyun otu, kuduz otu, kum otu, kurbağa otu, kurşun otu, kuş otu, küstüm otu, limon otu, lohusa otu, marsıvan otu, mayasıl otu, melek otu, mercan otu, meyhaneci otu, misk otu, mübarek otu, nevruz otu, nezle otu, oğul otu, Oltu otu, ökse otu, öksürük otu, ölmez otu, pamuk otu, panzehir otu, pelin otu, pire otu, pisik otu, pisipisi otu, sabun otu, sakar otu, sancı otu, sarımsak otu, sedef otu, selam otu, semizotu, sıçanotu, sıraca otu, siğil otu, sinir otu, solucan otu, sökü otu, süpürge otu, süt otu, şerbetçi otu, şeytan otu, şifa otu, tarak otu, taşkıran otu, tavşancıl otu, turp otu, tükürük otu, türüz otu, tüylü dalak otu, uyuz otu, yakı otu, yapışkan otu, yara otu, yavşan otu, yoğurt otu, yüksük otu, zemberek otu, zembil otu, ciğer otları, sinir otları


OM


[isim]
 • Kemiklerin toparlak ucu
[isim] [fizik]
 • Elektrikte iletkenin direnç birimi

DO (Kelime Kökeni: İtalyanca do)


[isim] [müzik]
 • Gam (II) dizisinde `si` ile `re` arasındaki ses

Birleşik Kelimeler: do anahtarı


OD


[isim] [eskimiş]
 • Ateş

  Yaz bahar ayında bir od verdiler / Yandım gittim ala karlı dağ iken - Karacaoğlan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • od yok ocak yok

Birleşik Kelimeler: od ocak


OY


[isim]
 • Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey

Ata Sözleri ve Deyimler

 • oya koymak (veya sunmak)
 • oy vermek (veya kullanmak)

Birleşik Kelimeler: oy birliği, oy çokluğu, oy hakkı, oy kâğıdı, oy pusulası, oy sandığı, açık oy, beyaz oy, gizli oy, işari oy, karşı oy, kırmızı oy, yeşil oy, güvenoyu, halkoyu, kamuoyu

[ünlem]
 • Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü

YO


[ünlem]
 • `Hayır` anlamında kullanılan bir söz

  Dün bize geldiniz mi? -Yo.


OH


[ünlem]
 • Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz

  Oh, hele şükür! Hepsinin ellerinden kurtulduk. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • oh çekmek
 • oh demek
 • oh olsun!


OF


[ünlem]
 • Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz

  Of, bıktım artık! Of, kolum acıdı! Bu da ne karışık bir rüya imiş diye söyleniyordu. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • of bile dememek
 • of çekmek

[isim]
 • Trabzon iline bağlı ilçelerden biri

BOP (Kelime Kökeni: Sırpça)


[isim]
 • Poker oyununda, oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar

FON (Kelime Kökeni: Fransızca fond)


[isim] [ekonomi]
 • Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak

  Karşılıklı paralar fonundan beş yüz milyon lira millî savunma hizmetlerine tahsis edilmişti. - Attila İlhan

[ekonomi]
 • Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi

Birleşik Kelimeler: fon kâğıdı, fon müziği, likit fon, Fak Fuk Fonu, konut fonu, yatırım fonu


FOL (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim]
 • Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey

Ata Sözleri ve Deyimler

 • fol yok yumurta yok


FOK (Kelime Kökeni: Fransızca phoque)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 metre boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)

  Donuk ışıkta birçok fokun mağaraya girdiğini görmüş. - Halikarnas Balıkçısı