N ile Biten KelimelerN ile biten 2722 kelime bulunuyor. Sonu N olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "N ile başlayan kelimeler. İçinde n olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

ÖKSÜZSEVİNDİREN36, STANDARDİZASYON27, RASYONALİZASYON26, DAMARGENİŞLETEN25, ELEKTRİFİKASYON25, TRANSPLANTASYON24, CEMAATİMÜSLİMİN24, REKONSTRÜKSİYON23, İNTERKONEKSİYON20, TRANSLİTERASYON20

14 Harfli Kelimeler

NÖROŞİRÜRJİYEN37, DEZENFORMASYON31, PREFABRİKASYON30, DEPOLİTİZASYON28, FERAHNAKAŞİRAN27, TRANSFORMASYON27, REORGANİZASYON26, DEMORALİZASYON25, KAPİTALİZASYON25, REHABİLİTASYON24, BALDIRPATLATAN23, SENKRONİZASYON23, TRANSKRİPSİYON23, KUYRUKSALLAYAN21, TİROKALSİTONİN17

13 Harfli Kelimeler

DİVANIHÜMAYUN32, EMPROVİZASYON32, RÖPRODÜKSİYON32, PASTÖRİZASYON31, KONFİGÜRASYON30, İHSANIHÜMAYUN29, DEZENFEKSİYON28, MÜHRÜSÜLEYMAN28, GÖKTIRMALAYAN27, PETRİFİKASYON27, KONFEDERASYON26, NÖTRALİZASYON26, REPRODÜKSİYON26, VİNTERİZASYON26, HİPERTANSİYON25, MANTARDOĞURAN25, MEDYUNUŞÜKRAN25, SOSYALİZASYON25, KALSİFİKASYON24, KENDİLİĞİNDEN24
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

MÜTEVECCİHEN31, ÖKSÜZDOYURAN30, CANIGÖNÜLDEN30, DEJENERASYON27, MODİFİKASYON26, HİPOTANSİYON25, KODİFİKASYON25, GAYRİMUAYYEN24, KONFİRMASYON24, ORGANİZASYON24, POLARİZASYON24, RADYOTELEFON24, FERMANTASYON23, HALÜSİNASYON23, MANİPÜLASYON23, PREZANTASYON23, AGLÜTİNASYON22, BODOSLAMADAN22, KOMPLİKASYON22, KIRKMERDİVEN22
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

GÖKGÜVERCİN36, BAŞÖĞRETMEN30, BAŞPEHLİVAN30, PROJEKSİYON29, AFFETMİŞSİN28, PROVOKASYON27, OTOJESTİYON26, SÜBVANSİYON26, STAGFLASYON26, TRANSFÜZYON26, BAŞYÖNETMEN25, DEFORMASYON25, DEVALÜASYON25, KOMPOZİSYON25, KAPLANBOĞAN25, MULTİVİZYON25, BAŞGARDİYAN24, ÇAMLIHEMŞİN24, EKSPOZİSYON24, PRODÜKSİYON24
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

KÖYGÖÇÜREN33, TOPUKDÖVEN30, MÜREFFEHEN29, VEJETASYON29, FİBRİNOJEN28, HİNOĞLUHİN27, VEJETARYEN27, BOĞAZLIYAN26, FİGÜRASYON26, BÖCEKKAPAN25, POPÜLASYON25, BOĞAZKESEN24, BAŞMÜEZZİN24, ÇAKIRDOĞAN24, DİKDÖRTGEN24, DEVRİREVAN24, DEVELOPMAN24, GELİNBOĞAN24, NAVİGASYON24, ANJANBUMAN23
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

GÖKKUZGUN28, BÖĞÜRTLEN26, PROVİZYON26, DÖRTDİVAN25, KREPDÖŞİN24, MÜTEAFFİN24, VEJETALİN24, HETEROJEN23, AJİTASYON22, ÇEVRİLGEN22, EVOLÜSYON22, GARDIFREN22, GİRİFTZEN22, SİYANOJEN22, YÜZÜKOYUN22, AĞAÇDELEN21, BEDAVADAN21, ÇIĞIRTKAN21, DİYAPAZON21, DEFLASYON21
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

DÖVÜLGEN28, GÖKDOĞAN28, BAĞBOĞAN27, DÖVÜŞKEN27, GÖKSOĞAN27, GÜMÜŞÇÜN25, MÜDEVVEN25, AĞAÇÖREN24, BOZDOĞAN24, BOZGEVEN24, BAHÇIVAN24, ÇÖPÇATAN24, DEGAJMAN24, DİFÜZYON24, GÜNGÖREN24, HİDROJEN24, HAFİFTEN24, KÖPÜRGEN24, NAVÇAĞAN24, DOĞURGAN23
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

ÖVÜNGEN25, FOTOJEN24, GAZOJEN24, HOMOJEN23, ÖZVATAN22, ÖĞLEYİN22, ÖZVEREN22, PLONJON22, PAPAĞAN22, GEZEĞEN21, HALOJEN21, PİŞEĞEN21, PATOJEN21, TAAFFÜN21, UZGÖREN21, ABİDJAN20, AĞIZDAN20, FİRAVUN20, GÜLEĞEN20, GİDEĞEN20
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

ÇÖZGÜN24, JANJAN24, MÜJGAN22, ÇIVGIN21, GÖÇKÜN21, HİJYEN21, ŞIVGIN21, FÜZYON20, GÖÇMEN20, JARGON20, KÖFTÜN20, ÇEVGEN19, DÜZGÜN19, DEĞGİN19, FAKFON19, GÖKŞİN19, İVEĞEN19, JAMBON19, OVOGON19, PAVYON19
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

JÜPON21, ÇÖVEN20, ÖZGÜN20, JAPON19, DÜĞÜN18, GÖCEN18, ÖĞLEN18, SÖVEN18, ÇOĞUN17, GÖDEN17, GÜVEN17, ÖRGÜN17, ÖLGÜN17, FÜZEN16, GÜCÜN16, GÜZÜN16, HÜZÜN16, ÖZDEN16, ÖLÇÜN16, ÜZGÜN16
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

ÖĞÜN19, ÖDÜN14, AJAN13, ÖZEN13, AĞIN12, OĞAN12, EĞİN11, EVİN10, FREN10, ÖREN10, IŞIN9, OZON9, PUAN9, SAHN9, UZUN9, UÇUN9, ACUN8, GREN8, HAİN8, OYUN8
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

N18, FÖN15, GÖN13, BÖN11, YÖN11, FON10, VIN10, FİN9, FEN9, FAN9, GÜN9, VAN9, HUN8, ÇIN7, DÜN7, GEN7, HİN7, HAN7, YÜN7, BUN6
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

ÖN8, ÜN4, ON3, UN3, AN2, EN2, İN2


AN (Kelime Kökeni: Arapça ān)


[isim]
 • Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika

  Zira göçebelerin hayatı her an yardımlaşmalarını gerektirir. - Cemil Meriç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • anı anına uymamak
 • an meselesi

Birleşik Kelimeler: anbean, bir an, eş anlı

[isim] [halk ağzında]
 • İki tarla arasındaki sınır
[isim]
 • Zihin

  An bulanıklığı. An yorgunluğu.


EN


[isim]
 • Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı

  Kumaşın eni. Yolun eni. Kâğıdın eni.

[isim] [halk ağzında]
 • Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret
[zarf]
 • Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime

  En iyi adamını yollamış buraya. - Ahmet Ümit

Ata Sözleri ve Deyimler

 • en kötü günümüz böyle olsun

Birleşik Kelimeler: en aşağı, en azından, enberi, enöte


İN


[isim]
 • Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • in gibi

[isim]
 • İnsan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • in cin
 • in cin top oynamak
 • in cin yok
 • in misin, cin misin


ON


[isim]
 • Dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • Dokuzdan bir artık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • on defa (veya kere)
 • on parmağı boğazında olmak
 • on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
 • on parmağında on kara

Birleşik Kelimeler: onaltılık, on ayaklılar, onbaşı, onbeşli, on binlerce, on binlik, onbiraylık, on birli, ondörtlük, onikiparmak bağırsağı, onikitelli, on milyonluk, on para, onsekiz, beşon, ayın on dördü


UN


[isim]
 • Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • un ufak etmek
 • un ufak olmak
 • ununu elemek, eleğini asmak

Birleşik Kelimeler: un çorbası, un helvası, esmer un, has un, özlü un, balık unu, buğday unu, et unu, galeta unu, kan unu, mısır unu, pirinç unu, soya unu, yulaf unu


ÜN


[isim]
 • Ses

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ün almak (veya kazanmak veya salmak veya yapmak)
 • üne kavuşmak


BUN


[isim]
 • Sıkıntı

  Soluğunu kesen acı, göğsünü sıkıştıran bun sancılarına benzemiyordu. - Attila İlhan


ÇIN


[sıfat] [eskimiş]
 • Doğru, gerçek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çın tutmak

Birleşik Kelimeler: çınayaz, çınsabah


DÜN


[isim]
 • Bugünden bir önceki gün

  Dün gece uyuyamadım da biraz başım ağrıyor. - Peyami Safa

[zarf]
 • Bugünden bir önceki günde

  Dün söyledi.

[zarf]
 • Kısa bir süre önce

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dün bir, bugün iki
 • dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor
 • dün öleni dün gömerler


GEN


[sıfat] [eskimiş]
 • Geniş
[sıfat]
 • Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde `kenarlı` anlamıyla kullanılan bir söz

Birleşik Kelimeler: altıgen, beşgen, çeşitkenar üçgen, çokgen, dış çokgen, dik üçgen, dikdörtgen, dikgen, dokuzgen, dörtgen, eşkenar dörtgen, eşkenar üçgen, iç çokgen, ikizkenar üçgen, köşegen, küresel üçgen, ongen, sekizgen, üçgen, yedigen

[sıfat] [halk ağzında]
 • Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)

  Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım. - Necati Cumalı

[isim] [biyoloji]
 • İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge

HİN (Kelime Kökeni: Arapça ḥīn)


[isim] [teklifsiz konuşmada]
 • Kurnaz, cin fikirli kimse
[eskimiş]
 • Zaman, zamane

Birleşik Kelimeler: hinoğlu, hinoğluhin


HAN


[isim] [tarih]
 • Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan

  Kırım hanları. Altın Ordu hanları.

[isim] [eskimiş]
 • Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı

  Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık. - Faruk Nafiz Çamlıbel

Ata Sözleri ve Deyimler

 • han gibi
 • han hamam sahibi (olmak)
 • han kapısından teğelti atmak

Birleşik Kelimeler: iş hanı, yolgeçen hanı

[isim]
 • Eskişehir iline bağlı ilçelerden biri

YÜN


[isim]
 • Koyun tüyü

  Bu şiltenin yünü az gelmiş.

[sıfat]
 • Bu tüyden yapılmış

  Sırtımdaki kırmızı yün hırkam devamlı su çekiyordu. - Ayla Kutlu

Birleşik Kelimeler: madenî yün, asbest yünü, cam yünü, koyunyünü, maden yünü


ACUN


[isim] [gök bilimi] [coğrafya]
 • Dünya

GREN (Kelime Kökeni: Fransızca grain)


[isim]
 • Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi