KOBALT Harflerini İçeren 3 Harfli KelimelerKOBALT harflerini içeren 3 harfli 21 kelime bulunuyor. 3 harfli KOBALT kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

BOA6, BOK6, BOL6, BOT6, OBA6, BAL5, BAT5, TAB5, ALO4, KOL4, KOT4, LOT4, LOK4, TOK4, TOL4, ALT3, KAL3, KAT3, LAK3, TAK3, TAL3


ALT


[isim]
 • Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı

  Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor. - Ziya Osman Saba

[sıfat]
 • Sınıflamalarda ikinci derecede olan

  Alt sınıf. Alt cins. Alt takım.

[sıfat]
 • Birkaç şeyden aşağıda olan

  Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alt değirmen güçlü akar
 • alt etmek
 • altı alay üstü kalay
 • altı kaval, üstü şişhane (veya şeşhane)
 • altına etmek (veya kaçırmak)
 • altına imza atmak
 • altına imza koymak
 • altında kalmak
 • altında kalmamak
 • altından çapanoğlu çıkmak
 • altından girip üstünden çıkmak
 • altından kalkamamak
 • altını çizmek
 • altını değiştirmek
 • altını ıslatmak
 • altını kapatmak
 • altını kısmak
 • altını üstüne getirmek
 • altı tutmak
 • altı yaş olmak
 • alt olmak
 • alt perdeden konuşmak
 • altta kalanın canı çıksın
 • altta kalmak
 • alttan almak
 • alttan güreşmek
 • altta yok üstte yok

Birleşik Kelimeler: alt alta, alt başlık, alt bölüm, alt cins, alt çene, alt deri, alt diş, alt dudak, alt familya, alt geçit, alt gerilim, alt güverte, alt hava yuvarı, alt ırk, alt karşıt, alt kat, alt katman, alt kavuşum, alt kurul, alt sınıf, alt şube, alt tabaka, alt takım, alt tarafı, alt tür, altüst, alt yanı, altyapı, alt yazı, alt yazıcı, altı üstü, alttan alta, ayakaltı, bardakaltı, başaltı, baş altı, bayrakaltı, bilinçaltı, dam altı, denizaltı, deniz altı, deri altı, dilaltı, dil altı bezleri, ev altı, gözaltı, göz altı, hasıraltı, kahvaltı, kapıaltı, kaymakaltı, koltuk altı, köprüaltı çocuğu, Kubbealtı, kulak altı bezi, merdiven altı, normalaltı, rüzgâraltı, silahaltı, su altı, şuuraltı, topaltı, toprak altı, üst deri altı, yastıkaltı, yemekaltı, yeraltı, yer altı, el altında, el altından


KAL


[isim] [madencilik]
 • Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi

Birleşik Kelimeler: kalhane

[isim] [eskimiş]
 • Söz, lakırtı, laf

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kale almamak


KAT


[isim]
 • Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

  Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık. - Sait Faik Abasıyanık

[jeoloji]
 • Katman
[matematik]
 • Tekrarlanan bir sayının toplamı

  6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kat çıkmak

Birleşik Kelimeler: katbekat, kat görevlisi, kat irtifakı, kat kat, katsayı, kat yuvarı, alt kat, askat, asma kat, binkat, çekme kat, duyar kat, orta kat, ortak kat, üçkat, üst kat, yalın kat, yedi kat el, bahçe katı, bodrum katı, çatı katı, giriş katı, ocak katı, yer katı, zemin katı

[isim] [eskimiş]
 • Kesme, kesilme
[edebiyat]
 • Kesme

Birleşik Kelimeler: katetmek, katolunmak


LAK


[isim]
 • Uzak Doğu'da yetişen Amerikan elmasından çıkan zamk

TAK


[isim]
 • Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tak etmek

Birleşik Kelimeler: tak tak, tak tuk

[isim]
 • Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer

  Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor. - Aka Gündüz


TAL (Kelime Kökeni: Fransızca thalle)


[isim] [biyoloji]
 • Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı

ALO (Kelime Kökeni: Fransızca allô)


[ünlem]
 • Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü
[argo]
 • (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü

KOL


[isim] [anatomi]
 • İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
[anatomi]
 • Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü
[bitki bilimi]
 • Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal
[müzik]
 • Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü
[tarih]
 • Karakol

  Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi. - Refik Halit Karay

[askerlik]
 • Kanat

  Sağ kol. Sol kol.

[denizcilik]
 • Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kola çıkmak
 • kol atmak
 • kol gezmek
 • kol kanat olmak (veya germek)
 • kolları kopmak
 • kollarını açmak
 • kollarının arasına almak
 • kollarını sallaya sallaya gelmek
 • kolları sıvamak
 • kolu kanadı kırılmak
 • koluna girmek
 • koluna kuvvet
 • kolunda altın bileziği olmak
 • kol uzatmak
 • kol vermek
 • kol vurmak

Birleşik Kelimeler: kolağası, kol ağzı, kol akımı, kol bağı, kolbastı, kolbaşı, kol böreği, kol değirmeni, kol demiri, kol emekçisi, kol kapağı, kol kemiği, kol kola, kol nizamı, kol saati, beşinci kol, çift kol, eğitsel kol, kafakol, karakol, karpuz kol, ön kol, sağkol, sağ kol, takma kol, kolu uzun, cırcır kolu, çengi kolu, dağ kolu, deve kolu, imdat kolu, iş kolu, kantar kolu, kapı kolu, keşif kolu, kumanda kolu, sürgü kolu, tulumba kolu, vites kolu, yay kolu, yürüyüş kolu, zuhuri kolu


KOT


[isim]
 • Giysi yapılan mavi bir tür kumaş, blucin
[sıfat]
 • Bu kumaştan yapılan (giysi)

  Kot pantolon.

Birleşik Kelimeler: taşlanmış kot

[isim] [mimarlık]
 • Temel ile zemin arasındaki yükseklik
[isim] [halk ağzında]
 • Yörelere göre değişen ölçüde tahıl alabilen, tahtadan yapılmış bir ölçek

LOT (Kelime Kökeni: Fransızca lot)


[isim] [ekonomi]
 • Tutam (II)

LOK (Kelime Kökeni: İngilizce lock)


[isim] [denizcilik]
 • Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz

TOK


[sıfat]
 • Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
[mecaz]
 • Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş olan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tok açın hâlinden bilmez
 • tok evin aç kedisi
 • tok tutmak

Birleşik Kelimeler: tokgözlü, tok karnına, tok sözlü, tok tok, gönlü tok, gözü tok, karnı tok


TOL


[isim] [halk ağzında]
 • Taş kemer veya taş kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. şey

BAL


[isim]
 • Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)
 • bal bal demekle ağız tatlanmaz
 • bal dök de yala
 • bal gibi
 • balı dibinden, yağı yüzünden
 • balın âlâsı oğlun tazesinden
 • balı olan bal yemez mi?
 • balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
 • bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
 • bal olan yerde sinek de olur
 • bal sağmak
 • bal tutan parmağını yalar

Birleşik Kelimeler: bal arısı, balçiçeği, bal dudak, balgümeci, balhane, bal kabağı, bal kelebeği, balköpüğü, bal mumu, bal özü, bal peteği, bal rengi, acı bal, deli bal, süzme bal, ağaç balı, çam balı, gümeç balı, gün balı, kedi balı, kehribar balı, meyan balı, oğul balı, pamuk balı


BAT


[isim] [halk ağzında]
 • Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü