Kat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kat ne demek? Kat kelimesinin anlamı nedir? Kat kelimesi kaç hece? Kat kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


KAT


[isim]
 • Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

  Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık. - Sait Faik Abasıyanık

 • Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey

  Bir kat yufka, bir kat peynir.

 • Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka
 • Giyeceklerde takım

  Birer kat elbise ile kalacağız. - Aka Gündüz

 • Apartman dairesi
 • Ön, yan

  Salim, Sait Faik'in Yaşar Nabi katındaki telif ücretini artırmakta büyük rol oynamıştır. - Salâh Birsel

 • Huzur
 • Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı

  Kumaşın katı.

 • Makam, mevki
 • Kez, defa, misil

  Bu, ondan iki kat pahalı.

[jeoloji]
 • Katman
[matematik]
 • Tekrarlanan bir sayının toplamı

  6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kat çıkmak

Birleşik Kelimeler: katbekat, kat görevlisi, kat irtifakı, kat kat, katsayı, kat yuvarı, alt kat, askat, asma kat, binkat, çekme kat, duyar kat, orta kat, ortak kat, üçkat, üst kat, yalın kat, yedi kat el, bahçe katı, bodrum katı, çatı katı, giriş katı, ocak katı, yer katı, zemin katı

[isim] [eskimiş]
 • Kesme, kesilme
 • İlgiyi kesme
 • Sonuca bağlama, bitirme
[edebiyat]
 • Kesme

Birleşik Kelimeler: katetmek, katolunmak


KAT Kelimesi Kaç Hecelidir?


KAT kelimesi 1 heceye sahiptir. KAT olarak hecelenmektedir.


KAT Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.KAT kelimesinin bulunduğu oyun cevapları