Kol Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kol ne demek? Kol kelimesinin anlamı nedir? Kol kelimesi kaç hece? Kol kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


KOL


[isim] [anatomi]
 • İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
 • Giyside vücudun bu bölümünü saran parça

  Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu. - Osman Cemal Kaygılı

 • Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça
[anatomi]
 • Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü
[bitki bilimi]
 • Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal
[müzik]
 • Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü
 • Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça
 • Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal (I), kısım, şube, branş

  Türk Dil Kurumunun bilim ve uygulama kolları.

[tarih]
 • Karakol

  Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi. - Refik Halit Karay

 • İş takımı, ekip, grup

  Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı. - Sait Faik Abasıyanık

[askerlik]
 • Kanat

  Sağ kol. Sol kol.

 • Dizi, düzen

  Yürüyüş kolu.

[denizcilik]
 • Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kola çıkmak
 • kol atmak
 • kol gezmek
 • kol kanat olmak (veya germek)
 • kolları kopmak
 • kollarını açmak
 • kollarının arasına almak
 • kollarını sallaya sallaya gelmek
 • kolları sıvamak
 • kolu kanadı kırılmak
 • koluna girmek
 • koluna kuvvet
 • kolunda altın bileziği olmak
 • kol uzatmak
 • kol vermek
 • kol vurmak

Birleşik Kelimeler: kolağası, kol ağzı, kol akımı, kol bağı, kolbastı, kolbaşı, kol böreği, kol değirmeni, kol demiri, kol emekçisi, kol kapağı, kol kemiği, kol kola, kol nizamı, kol saati, beşinci kol, çift kol, eğitsel kol, kafakol, karakol, karpuz kol, ön kol, sağkol, sağ kol, takma kol, kolu uzun, cırcır kolu, çengi kolu, dağ kolu, deve kolu, imdat kolu, iş kolu, kantar kolu, kapı kolu, keşif kolu, kumanda kolu, sürgü kolu, tulumba kolu, vites kolu, yay kolu, yürüyüş kolu, zuhuri kolu


KOL Kelimesi Kaç Hecelidir?


KOL kelimesi 1 heceye sahiptir. KOL olarak hecelenmektedir.


KOL Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.KOL kelimesinin bulunduğu oyun cevapları