2. Harfi A Olan 3 Harfli Kelimeler2. harfi A olan 3 harfli 170 kelime bulunuyor. 2. karakterinde A harfi bulunan 3 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Üçüncü harfi A olan 3 harfli kelimeler. Üçüncü harfi A olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

ÇAĞ13, GAF13, HAF13, HAV13, VAH13, ZAĞ13, CAĞ13, BAĞ12, ÇAV12, DAĞ12, FAZ12, FAŞ12, JAK12, VAZ12, YAĞ12, BAV11, DAV11, FAY11, GAH11, GAG11, HAH11, HAP11, PAH11, SAĞ11, VAY11, ÇAP10, FAS10, GAZ10, HAC10, HAÇ10, HAZ10, SAF10, SAV10, ŞAP10, ŞAH10, BAP9, DAH9, FAK9, FAR9, FAN9, FAL9, HAB9, HAD9, HAY9, KAV9, LAF9, LAV9, PAY9, RAF9, ŞAZ9, TAV9, VAN9, VAR9, VAT9, ZAÇ9, CAZ9, BAÇ8, BAŞ8, BAZ8, ÇAY8, DAZ8, GAM8, HAM8, HAS8, PAS8, SAH8, SAP8, ŞAD8, YAZ8, YAŞ8, BAD7, BAY7, ÇAM7, GAR7, GAK7, HAK7, HAL7, HAR7, HAT7, HAN7, KAH7, KAP7, LAP7, MAÇ7, MAŞ7, PAK7, PAL7, PAT7, RAP7, SAC7, SAÇ7, SAZ7, ŞAM7, YAD7, YAY7, ZAM7, CAM7, BAS6, ÇAT6, ÇAR6, ÇAN6, ÇAL6, ÇAK6, DAM6, KAÇ6, KAŞ6, KAZ6, LAZ6, NAZ6, SAY6, ŞAT6, ŞAN6, ŞAL6, ŞAK6, TAÇ6, TAŞ6, YAS6, ZAT6, ZAR6, ZAN6, CAR6, CAN6, BAL5, BAN5, BAR5, BAT5, DAL5, DAR5, KAY5, MAS5, RAB5, RAY5, SAM5, TAB5, TAY5, YAT5, YAR5, YAN5, YAL5, YAK5, KAM4, KAS4, LAM4, MAT4, MAL4, MAİ4, NAS4, NAM4, RAM4, SAK4, SAL4, SAN4, TAM4, TAS4, KAK3, KAL3, KAN3, KAR3, KAT3, LAN3, LAL3, LAK3, NAR3, NAN3, NAL3, TAK3, TAL3, TAN3, TAR3, TAT3


KAK


[isim] [halk ağzında]
 • Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu

  İki sipahinin yancıklarında biraz peksimet, biraz da dut kakı olduğu hâlde daha bir lokma yemiş değillerdi. - Nihal Atsız

[sıfat] [mecaz]
 • Zayıf ve kuru (kimse)

KAL


[isim] [madencilik]
 • Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi

Birleşik Kelimeler: kalhane

[isim] [eskimiş]
 • Söz, lakırtı, laf

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kale almamak


KAN


[isim]
 • Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı

  Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı. - Ömer Seyfettin

[mecaz]
 • Soy

  O da benim kanımdan.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kan (veya kanı) başına çıkmak (veya sıçramak veya toplanmak)
 • kana boyamak (veya bulamak veya bulatmak)
 • kan ağlamak
 • kan akıtmak
 • kan akmak
 • kan alacak damarı bilmek
 • kan almak
 • kana susamak
 • kan beynine sıçramak (veya çıkmak)
 • kan boğmak
 • kan çanağı gibi
 • kan çekmek
 • kan çıkmak
 • kan dere gibi akmak
 • kan dökmek
 • kan gelmek
 • kan gitmek
 • kan gövdeyi götürmek
 • kan gütmek
 • kanı donmak (veya çekilmek)
 • kanı ısınmak
 • kanı içine akmak
 • kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar
 • kanı kaynamak
 • kanı kaynamak
 • kanı kurumak
 • kanına dokunmak
 • kanına ekmek doğramak
 • kanına girmek
 • kanına işlemek
 • kanına susamak
 • kanını emmek
 • kanını içine akıtmak
 • kanını kaynatmak
 • kanını kurutmak
 • kanını yerde koymak
 • kanı sulanmak
 • kanı temizlenmek
 • kanıyla ödemek
 • kan istemek
 • kan kaybetmek
 • kan kusturmak
 • kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
 • kan olmak
 • kan olmak
 • kan oturmak
 • kan revan içinde
 • kan revan içinde kalmak
 • kan tere batmak
 • kan ter içinde
 • kan ter içinde kalmak
 • kan tutmak
 • kan vermek
 • kan yürümek

Birleşik Kelimeler: kan akçesi, kan aktarımı, kan ayaklı, kan bağı, kan bankası, kan basıncı, kan bilimi, kan çıbanı, kandamlası, kan davası, kan doku, kan dolaşımı, kan gazı, kan grubu, kan kanseri, kan kardeşi, kankırmızı, kan kırmızı, kankızıl, kankurutan, kan nakli, kan otu, kan pahası, kan parası, kan plazması, kan portakalı, kan pulcuğu, kan serumu, kan şekeri, kan taşı, kan unu, kan uyuşmazlığı, kan zehirlenmesi, kana kan, kanı ayaklı, kanı bozuk, kanı sıcak, ak kan, kirli kan, safkan, tazekan, temiz kan, kardeşkanı, tavşankanı


KAR


[isim]
 • Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı

  Kıştı, yerler iki karış kar tutmuştu. - Tarık Buğra

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karda yürüyüp (veya gezip) izini belli etmemek
 • kar gibi
 • kar kuytuda, para pintide eğleşir
 • kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz
 • kar susuzluk kandırmaz

Birleşik Kelimeler: kar baykuşu, kar beyaz, kar çiçeği, kardelen, kar dikeni, kar fırtınası, kar helvası, kar ispinozu, kar kuşu, kar kuyusu, kar sapanı, kartopu, kar topu, karyağdı, kar yükü, kardan adam, buzul kar, kristal kar, sulu kar

[isim]
 • Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı
[mecaz]
 • Yarar, fayda

  Bundan benim hiçbir kârım yok.

[ekonomi]
 • Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay
[ticaret]
 • Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kâr bırakmak
 • kâr etmek
 • kâr etmemek
 • kâr getirmek
 • kârını tamam etmek
 • kârı olmamak
 • kâr koymak
 • kâr zararın kardeşidir (veya ortağıdır)

Birleşik Kelimeler: kâr haddi, kâr marjı, kâr merkezi, kâr payı, kâr paylaşımı, her hâlükârda, akıl kârı


KAT


[isim]
 • Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

  Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık. - Sait Faik Abasıyanık

[jeoloji]
 • Katman
[matematik]
 • Tekrarlanan bir sayının toplamı

  6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kat çıkmak

Birleşik Kelimeler: katbekat, kat görevlisi, kat irtifakı, kat kat, katsayı, kat yuvarı, alt kat, askat, asma kat, binkat, çekme kat, duyar kat, orta kat, ortak kat, üçkat, üst kat, yalın kat, yedi kat el, bahçe katı, bodrum katı, çatı katı, giriş katı, ocak katı, yer katı, zemin katı

[isim] [eskimiş]
 • Kesme, kesilme
[edebiyat]
 • Kesme

Birleşik Kelimeler: katetmek, katolunmak


LAN


[ünlem] [kaba konuşmada]
 • Ulan

  İte bak lan, dedi, nasıl da horozlanıyor? - Necati Cumalı


LAL (Kelime Kökeni: Farsça lāl)


[sıfat]
 • Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lal etmek

Birleşik Kelimeler: lalüebkem

[isim] [eskimiş]
 • Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş
[sıfat]
 • Bu taşın renginde olan

LAK


[isim]
 • Uzak Doğu'da yetişen Amerikan elmasından çıkan zamk

NAR (Kelime Kökeni: Farsça nār, enār)


[isim] [bitki bilimi]
 • Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nar gibi

Birleşik Kelimeler: narçiçeği, nar şerbeti, kudret narı

[isim] [eskimiş]
 • Ateş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nârına (veya nâra) yanmak

Birleşik Kelimeler: nârıbeyza


NAN (Kelime Kökeni: Farsça nān)


[isim] [eskimiş]
 • Ekmek

  Alçak, nan ve nimet nankörü hain! - Sermet Muhtar Alus

Birleşik Kelimeler: nanıaziz


NAL (Kelime Kökeni: Arapça naʿl)


[isim]
 • At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası

  Atların nal tıkırtıları, demir tekerlek gürültüleri işitildi. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nal çakmak
 • nal deyip mıh dememek
 • nalları dikmek
 • nal toplamak

Birleşik Kelimeler: nalbant, naldöken, dörtnal, dörtnala


TAK


[isim]
 • Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tak etmek

Birleşik Kelimeler: tak tak, tak tuk

[isim]
 • Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer

  Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor. - Aka Gündüz


TAL (Kelime Kökeni: Fransızca thalle)


[isim] [biyoloji]
 • Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı

TAN


[isim]
 • Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tan ağarmak (veya atmak veya sökmek)

Birleşik Kelimeler: tan yeli, tan yeri


TAR


[isim]
 • Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü