Mal Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mal ne demek? Mal kelimesinin anlamı nedir? Mal kelimesi kaç hece? Mal kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


MAL (Kelime Kökeni: Arapça māl)


[isim]
 • Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü

  Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. - Ömer Seyfettin

 • Büyükbaş hayvan

  Boz atlar yağız değildi artık; mallar erimiş, zayıflamıştı. - Nezihe Araz

[ticaret]
 • Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia
[mecaz]
 • Bayağı, aşağılık, kötü kimse

  Onun ne mal olduğunu bilirim.

[argo]
 • Esrar
[kaba konuşmada]
 • Orospu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mal adama hem dost hem düşmandır
 • mal bulmuş Mağribî gibi
 • mal canı kazanmaz, can malı kazanır
 • mal canın yongasıdır
 • mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan
 • mal edinmek
 • mal etmek
 • malı götürmek
 • malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür
 • malın iyisi boğazdan geçer
 • malı ongun olanın adı angın olur
 • mal kaldırmak
 • mal kapatmak
 • mal meydanda
 • mal olmak
 • mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi
 • mal yapmak

Birleşik Kelimeler: mal beyanı, mal bildirimi, mal birliği, mal canlısı, mal mülk, mal sahibi, mal sandığı, mal varlığı, malın gözü, anamal, ara mal, başmal, beytülmal, fason mal, kabzımal, mirî mal, resülmal, sermaye mal, tapon mal, dünya malı, hırsız malı, işporta malı, ithal malı, mezat malı, orta malı, sıra malı, vakıf malı, yerli malı, ikame mal


MAL Kelimesi Kaç Hecelidir?


MAL kelimesi 1 heceye sahiptir. MAL olarak hecelenmektedir.


MAL Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.MAL kelimesinin bulunduğu oyun cevapları