İçinde Rs Bulunan Kelimelerİçinde RS olan 484 kelime bulunuyor. İçerisinde RS geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rs ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

MUHAYYERSÜMBÜLE33, BENZERSİZLEŞMEK28, ARSIZLAŞABİLMEK26, İKTİDARSIZLAŞMA26, İTİBARSIZLAŞMAK26

14 Harfli Kelimeler

DEĞERSİZLEŞMEK31, GEÇERSİZLEŞMEK29, DUYARSIZLAŞMAK28, BENZERSİZLEŞME27, ARSIZLAŞABİLME25, İTİBARSIZLAŞMA25, KARTONPİYERSİZ25, ARSIZLAŞTIRMAK24, BELİRSİZLEŞMEK24, SABIRSIZLANMAK24, KARABORSACILIK23, İSTİKRARSIZLIK21, KARAKTERSİZLİK18

13 Harfli Kelimeler

MARSIVANEŞEĞİ32, DEĞERSİZLEŞME30, GEÇERSİZLEŞME28, TAHAMMÜLFERSA28, DUYARSIZLAŞMA27, HAYIRSEVERLİK27, SABIRSIZLANIŞ26, ÇIKARSEVERLİK24, ARSIZLAŞTIRMA23, BELİRSİZLEŞME23, DERSHANECİLİK23, HIRSLANDIRMAK23, SABIRSIZLIKLA23, SABIRSIZLANMA23, PORSELENCİLİK22, İKTİDARSIZLIK21, SERSERİLEŞMEK19

12 Harfli Kelimeler

YAĞMURSUZLUK29, FERSİZLEŞMEK26, KONFORSUZLUK26, SPORSEVERLİK25, ÜNİVERSALİZM25, BAŞGARSONLUK24, KÜLTÜRSÜZLÜK24, VARSILLAŞMAK24, PORSUKGİLLER23, TARSUSBEYAZI23, HIRSLANDIRMA22, REHBERSİZLİK22, BENZERSİZLİK21, UMURSAMAZLIK21, ÜNİVERSİTELİ21, İTİBARSIZLIK20, TEDBİRSİZLİK20, SERSEMLEŞMEK19, MERSİNGİLLER18, PARSELLETMEK18
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

HOPARLÖRSÜZ32, PÜTÜRSÜZLÜK27, ÇAYIRSEDEFİ26, FÜTURSUZLUK26, HUZURSUZLUK26, FERSİZLEŞME25, DEĞERSİZLİK24, FIRSATÇILIK24, HAYIRSIZLIK24, ANTRENÖRSÜZ23, GARNİTÜRSÜZ23, VARSAYIMSAL23, VARSILLAŞMA23, DUYARSIZLIK22, GEÇERSİZLİK22, HASARSIZLIK22, TEDBİRSİZCE22, UMURSAMAZCA22, VARSAYILMAK22, FİKİRSİZLİK21
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

FÜTURSUZCA27, HUZURSUZCA27, PERSPEKTİF25, UĞURSUZLUK25, HAYIRSEVER24, HABERSİZCE23, VARSAYIMLI22, ÇIKARSEVER21, HIRSIZLAMA21, İHTİYARSIZ21, ŞUURSUZLUK21, VARSAYILMA21, DERSHANECİ20, ARSIZLAŞMA19, BORSACILIK19, MANİKÜRSÜZ19, PORSELENCİ19, TEBEŞİRSİZ19, ÜNİVERSİTE19, AYARSIZLIK18
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

FORSMAJÖR33, ŞARJÖRSÜZ33, FOSFORSUZ29, FIRFIRSIZ28, ABAJURSUZ26, CEVHERSİZ26, ÇAVDARSIZ25, PÜRSIHHAT25, YAĞMURSUZ25, PÖRSÜKLÜK24, MAHZURSUZ23, RÜZGARSIZ23, KONFORSUZ22, SPORSEVER22, BEYGİRSİZ21, ÇAKŞIRSIZ21, FERSAHLIK21, ÖRSELEYİŞ21, BAŞGARSON20, DAMPERSİZ20
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

FİGÜRSÜZ26, MÜHÜRSÜZ23, PÜSÜRSÜZ23, FÜTURSUZ22, HUZURSUZ22, PÖRSÜMEK22, PÜTÜRSÜZ22, DEĞERSİZ21, FIRSATÇI20, HAYIRSIZ20, BAĞIRSAK19, ÇEPERSİZ19, ÇAYIRSIZ19, EGZERSİZ19, FİLARSIZ19, GEÇERSİZ19, HAMURSUZ19, UĞURSAMA19, VARSAYIM19, VAKARSIZ19
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

ÖZÜRSÜZ24, ÖMÜRSÜZ22, VARSAĞI22, PÖRSÜME21, UĞURSUZ21, FORSEPS20, KÖMÜRSÜ19, ÖMÜRSÜN19, HIRSSIZ18, FERSUDE17, ŞUURSUZ17, BURSSUZ16, MEĞERSE16, PİRSİNG16, ARSIZCA15, BORSACI15, HAMURSU15, PORSUMA15, UYARSIZ15, AYARSIZ14
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

RSÜK19, JERSEY18, FERSAH17, GÖRSEL17, KORSAJ17, FARSÇA16, FERSİZ16, HIRSIZ16, FORSLU15, FIRSAT14, KUVARS14, VARSIL14, CARSIZ14, HIRSLI13, PORSUK13, SIRSIZ13, GARSON12, NURSUZ12, SARS12, YERSİZ12
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

JARSE15, FORSA13, GÜRSU13, HORST11, ARSIZ10, KÜRSÜ10, PARSA10, ZARSI10, BORSA9, BURSA9, DORSE9, ERSİZ9, KORSE7, MERSİ7, ARSİN6, İRSAL6, İRSEN6, KARST6, TİRSİ6

4 Harfli Kelimeler

RS13, FORS12, FARS11, HIRS10, HARS9, PARS9, BURS8, DERS7, MORS7, KURS6, MARS6, ORSA6, ARSA5, İRSİ5, KARS5, TERS5

3 Harfli Kelimeler

ÖRS10, İRS4


İRS (Kelime Kökeni: Arapça irs̱)


[isim] [eskimiş] [biyoloji]
 • Kalıtım

ARSA (Kelime Kökeni: Arapça ʿarṣa)


[isim]
 • Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer

Birleşik Kelimeler: arsa payı


İRSÎ (Kelime Kökeni: Arapça irs̱ī)


[sıfat] [eskimiş]
 • Kalıtımsal

KARS


[isim]
 • Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

TERS


[sıfat]
 • Gerekli olan duruma karşıt, zıt
[isim]
 • Bir şeyin içe gelen yanı, arkası

  Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu. - Çetin Altan

[isim]
 • Kesici bir aletin kesmeyen yanı

  Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar. - Memduh Şevket Esendal

[mecaz]
 • Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz

  Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama. - Hüseyin Cahit Yalçın

[mecaz]
 • Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert

  Ters adamın işi de ters gider. - Memduh Şevket Esendal

[isim] [mecaz]
 • Bir şeyin aksi, karşıtı

  Anlattığının tersi anlaşılınca utandı.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ters anlamak
 • ters düşmek
 • ters gitmek
 • tersi dönmek
 • tersinden okumak
 • tersine çevirmek
 • tersine dönmek
 • tersine gitmek
 • ters tarafından kalkmak

Birleşik Kelimeler: ters açı, ters baskı, tersbeşik, ters düz, ters evirme, ters pers, ters ters, ters yüz, şeytantersi

[isim]
 • Hayvan pisliği

ARSİN


[isim]
 • Trabzon iline bağlı ilçelerden biri

İRSAL (Kelime Kökeni: Arapça irsāl)


[isim] [eskimiş]
 • Gönderme

İRSEN (Kelime Kökeni: Arapça irs̱en)


[zarf] [eskimiş]
 • Kalıtım yoluyla

KARST (Kelime Kökeni: Almanca Karst)


[isim] [jeoloji]
 • Kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi

TİRSİ (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Hamsigillerden, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir tür balık (Alosa alosa)

KURS (Kelime Kökeni: Arapça ḳurṣ)


[isim]
 • Ağırşak
[gök bilimi]
 • Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek
[isim]
 • Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği

  Lisan kursunu filan pek alıp sattığı yokmuş. - Haldun Taner

Birleşik Kelimeler: biçki dikiş kursu, sürücü kursu


MARS (Kelime Kökeni: Arapça mers)


[isim]
 • Tavlada oyunculardan birinin, karşı taraf pul toplamaya başlamadan kendi pullarının tamamını toplayıp iki sayı kazanması

  Terlikçi İhsan, üst üste iki düşeş atmakla marsı sağlamış gibiydi. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mars etmek
 • mars olmak

[isim] [gök bilimi]
 • Güneş'e olan uzaklığı, yerin Güneş'e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki olan kızıl gezegen, Merih

ORSA (Kelime Kökeni: İtalyanca orza)


[isim] [denizcilik]
 • Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
[ünlem]
 • (o'rsa) Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi için söylenen söz

  Orsa, diye bağırmasıyla dümeni basması bir oldu. - Halikarnas Balıkçısı

Birleşik Kelimeler: orsa alabanda, orsa boca


KORSE (Kelime Kökeni: Fransızca corset)


[isim]
 • İnce görünmek için kullanılan esnek iç giysisi

DERS (Kelime Kökeni: Arapça ders)


[isim]
 • Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi

  Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret

  En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz? - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ders (veya dersi) asmak
 • ders almak
 • ders çalışmak
 • ders görmek
 • ders olmak
 • ders vermek
 • ders yapmak

Birleşik Kelimeler: dersbaşı, ders dışı, dershane, dersiam, ders içi, ders notu, ders programı, ek ders, seçimlik ders, seçmeli ders, yardımcı ders, hayat dersi