7. Harfi S Olan 7 Harfli Kelimeler7. harfi S olan 7 harfli 71 kelime bulunuyor. 7. karakterinde S harfi bulunan 7 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sekizinci harfi S olan 7 harfli kelimeler. Sekizinci harfi S olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

DÖPİYES22, FORSEPS20, HAVADİS20, İZOHİPS20, ZAĞANOS19, AĞUSTOS18, PAPİRÜS18, BAHUSUS17, BARFİKS16, HEMCİNS16, İDEFİKS16, TEVARÜS16, HABİTUS15, KONVEKS15, KÜMÜLÜS15, MİDİBÜS15, SİFİLİS15, VİLNİUS15, APANDİS14, FREKANS14, KOMPRES14, OMNİBÜS14, PAYREKS14, REFLEKS14, TRAVERS14, CARACAS14, ALTIPAS13, DUBLEKS13, EKSPRES13, İHTİSAS13, MİNİBÜS13, MÜESSİS13, MÜESSES13, PRENSES13, TECANÜS13, DOMATES12, İHTİRAS12, İHTİLAS12, KOSİNÜS12, OKYANUS12, PANKRAS12, PATATES12, TEESSÜS12, ATEŞKES11, ALBİNOS11, ALABROS11, KİYANUS11, MÜENNES11, TRABLUS11, ASONANS10, BİLAKİS10, İKTİBAS10, İMTİSAS10, İLTİBAS10, KARİDES10, MERİNOS10, ORKİNOS10, STRATUS10, EKİNOKS9, İSTİNAS9, İLTİMAS9, KORTEKS9, KALEMİS9, KALİNOS9, LASTEKS9, MATRİKS9, SENTAKS9, TETANOS9, TENAKUS9, KALİNİS8, NARTEKS8


KALİNİS (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu

NARTEKS (Kelime Kökeni: Yunanca)


[isim]
 • Bizans kiliselerinde sahndan sütunlarla veya duvarla ayrılan bölüm

EKİNOKS (Kelime Kökeni: Fransızca équinoxe)


[isim] [gök bilimi]
 • Gün tün eşitliği

İSTİNAS (Kelime Kökeni: Arapça istīnās)


[isim] [eskimiş]
 • Alışma

İLTİMAS (Kelime Kökeni: Arapça iltimās)


[isim]
 • Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma

  Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu. - Orhan Kemal

[mecaz]
 • Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma

  Şimdi bir de tavsiyeden iltimastan bahsediyorlar. - Nazım Hikmet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • iltimas etmek (veya geçmek)
 • iltiması olmak


KORTEKS (Kelime Kökeni: Fransızca cortex)


[isim] [anatomi]
 • Kabuk

  Beyin korteksinin harabiyeti sonucu bir olguyla karşı karşıya imişiz. - Tarık Dursun K.


KALEMİS (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Bir tür misk faresi (Civet tictis)

KALİNOS (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Levreğe benzer bir balık

LASTEKS (Kelime Kökeni: Fransızca lastex)


[isim]
 • Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma kumaş
[sıfat]
 • Bu kumaştan yapılan

  Lasteks mayo.


MATRİKS (Kelime Kökeni: Almanca Matrix)


[isim] [biyoloji]
 • İçinde birçok biyolojik olayın meydana geldiği, akıcılığı az, cansız bir sıvı ortam

SENTAKS (Kelime Kökeni: Fransızca syntaxe)


[isim] [dil bilgisi]
 • Söz dizimi

TETANOS (Kelime Kökeni: Fransızca tétanos)


[isim] [tıp]
 • İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma

  Onun tetanosun yakıcı pençesinde ne büyük bir ızdırapla kıvrandığını boş gözlerle seyretti. - Nazım Hikmet


TENAKUS (Kelime Kökeni: Arapça tenāḳuṣ)


[isim] [eskimiş]
 • Azalma, eksilme

ASONANS (Kelime Kökeni: Fransızca assonance)


[isim] [edebiyat]
 • Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyak

BİLAKİS (Kelime Kökeni: Arapça bi'l-ʿaks)


[zarf]
 • Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine

  Bilakis tecrübeli bir adam gibi söz söylüyorum, inanınız. - Peyami Safa