8. Harfi S Olan Kelimeler8. harfi S olan 683 kelime bulunuyor. 8. harfinde S bulunan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Dokuzuncu harfi S olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK34, KÖKBOYASIGİLLER32, ANLAYIŞSIZLAŞMA30, DAYANIKSIZLAŞMA29, TABİATÜSTÜCÜLÜK29, BECERİKSİZLEŞME28, MUKADDESATÇILIK27, TERBİYESİZLEŞME27, ANTROPOSANTRİZM26, ABSTRAKSİYONİZM26, İKTİDARSIZLAŞMA26, BEREKETSİZLEŞME25, GELENEKSELLEŞME24, ENTERNASYONALCİ22

14 Harfli Kelimeler

ŞEYHÜLİSLAMLIK28, HOMOSEKSÜELLİK25, KOMPLEKSSİZLİK25, KARDİYOSKLEROZ24, KARABORSACILIK23, TOLERANSSIZLIK22, DENİZKESTANESİ21, MIKNATISLANMAK19, TİROKALSİTONİN17

13 Harfli Kelimeler

HOŞGÖRÜSÜZLÜK41, SAĞGÖRÜSÜZLÜK41, BAŞREJİSÖRLÜK36, GÜVENCESİZLİK32, GÜRÜLTÜSÜZLÜK31, GÖZENEKSİZLİK30, DÜŞÜNCESİZLİK29, MÜSAVATSIZLIK29, PROGRAMSIZLIK29, PATAVATSIZLIK29, HEYECANSIZLIK28, OLAĞANÜSTÜLÜK28, SAVUNMASIZLIK28, BAKIŞIMSIZLIK27, DİPLOMASIZLIK27, GÖRENEKSİZLİK27, ALDIRIŞSIZLIK26, ELVERİŞSİZLİK26, FAZİLETSİZLİK26, ISTIRAPSIZLIK26
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

GÜRÜLTÜSÜZCE31, TENEFFÜSHANE31, PATAVATSIZCA30, ÇOBANPÜSKÜLÜ29, GERÇEKÜSTÜCÜ29, PİSKOPOSHANE28, YILANYASTIĞI27, YEŞİLFASULYE27, MÜHENDİSHANE26, VİYOLONSELCİ26, HİPOTANSİYON25, BECERİKSİZCE24, SPEKTROSKOPİ24, TABİATÜSTÜCÜ24, DİFERANSİYEL23, KARDİYOSKOPİ23, KARINCASEVER23, MUKADDESATÇI23, TERBİYESİZCE23, MAHURBUSELİK22
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

GALVANOSKOP28, GAVURCASINA27, PROVOKASYON27, HİPOGLİSEMİ26, OFTALMOSKOP26, STAGFLASYON26, DEFORMASYON25, DEVALÜASYON25, KOMPOZİSYON25, EKSPOZİSYON24, PİSKOPOSLUK24, REZERVASYON24, ŞEYHÜLİSLAM24, ŞÖYLEMESİNE24, BÖYLEMESİNE23, BAŞMUBASSIR23, ENFORMASYON23, FABRİKASYON23, MURAHHASLIK23, REVALÜASYON23
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

HOŞGÖRÜSÜZ36, SAĞGÖRÜSÜZ36, DAĞDAĞASIZ33, BAŞREJİSÖR31, GÖTÜRÜMSÜZ31, AVANTAJSIZ30, HÜSNÜYUSUF30, GÜVENCESİZ29, MAHFAZASIZ29, BÖLÜNTÜSÜZ28, DÖKÜNTÜSÜZ28, AMBALAJSIZ27, DEĞİŞİMSİZ27, GÖZENEKSİZ27, VIZILTISIZ27, CIVILTISIZ27, ÇERÇEVESİZ26, DÜŞÜNCESİZ26, GÜRÜLTÜSÜZ26, PİYANGOSUZ26
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

GÜMÜŞÜMSÜ27, FALANJİST25, BAŞAĞRISI24, ÇİÇEĞİMSİ24, KÖMÜRÜMSÜ24, KABUĞUMSU23, CEVİZİMSİ23, HOROZUMSU22, KÖKBOYASI22, ÖRÜMCEKSİ22, SOĞANIMSI22, EKOLOJİST21, LÖKOPLAST21, MİZAHIMSI21, BEYAZIMSI20, KAVUNUMSU20, NEOFAŞİST20, SİYAHIMSI20, SEDEFİMSİ20, DEVAİMİSK19
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

MÜVESVİS25, MÜLEVVES24, TEFAHHUS24, MUKAVVES23, MÜŞAHHAS23, TENEFFÜS23, PİSKOPOS20, ZÜLFARİS20, MURAHHAS19, MUHADDİS19, FALYANOS18, MÜHENDİS18, TEŞEBBÜS18, MUHASSAS17, MUHAMMES17, MÜSEDDES17, REDEVANS17, TAHASSÜS17, VİTELLÜS17, VASİSTAS17
Tümünü Gör


TİROKALSİTONİN (Kelime Kökeni: Fransızca thyrocalcitonine)


[isim] [biyoloji]
 • Tiroit bezinden salgılanan, kandaki kalsiyumu azaltan hormon

MUHASSAS (Kelime Kökeni: Arapça muḫaṣṣaṣ)


[sıfat] [eskimiş]
 • Birine ayrılmış, tahsis olunmuş

MUHAMMES (Kelime Kökeni: Arapça muḫammes)


[sıfat] [eskimiş]
 • Beş parçası olan, beşli
[isim] [matematik]
 • Beşgen
[isim] [edebiyat]
 • Beşli

MÜSEDDES (Kelime Kökeni: Arapça museddes)


[isim] [eskimiş] [matematik]
 • Altıgen
[edebiyat]
 • Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşmuş nazım biçimi

REDEVANS (Kelime Kökeni: Fransızca redevance)


[isim] [ticaret]
 • Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık

TAHASSÜS (Kelime Kökeni: Arapça taḥassus)


[isim] [eskimiş]
 • Duygulanma, duygulanım

  Tahassüsünü ancak bu sakin gözyaşlarıyla ifade etti. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


VİTELLÜS (Kelime Kökeni: Fransızca vitellus)


[isim]
 • Yumurtada, kabuk ve çekirdek dışında kalan maddelerin hepsi

VASİSTAS (Kelime Kökeni: Fransızca vasistas)


[isim]
 • Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm

  Başucundaki vasistası açar, kapıyı da aralık bırakırdı cereyan yapsın diye. - Ayşe Kulin


FALYANOS (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Bir tür iri yunus

MÜHENDİS (Kelime Kökeni: Arapça muhendis)


[isim]
 • İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse

  Mühendislerin ayakları doğayı yokluyordu, onunla daha çetin bir savaşa hazırlanıyorlardı. - Adalet Ağaoğlu

Birleşik Kelimeler: mühendishane, başmühendis, kaldırım mühendisi


TEŞEBBÜS (Kelime Kökeni: Arapça teşebbus̱)


[isim]
 • Girişim, girişme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • teşebbüse geçmek
 • teşebbüs etmek
 • teşebbüsü ele almak

Birleşik Kelimeler: hür teşebbüs, özel teşebbüs


MIKNATISLANMAK


[nesnesiz]
 • Mıknatıs özelliği kazanmak, mıknatıslı bir duruma gelmek

DEVAİMİSK (Kelime Kökeni: Arapça devā + misk)


[isim] [eskimiş]
 • Güzel kokulu bir helva türü

  Edirne devaimiski.


MURAHHAS (Kelime Kökeni: Arapça muraḫḫaṣ)


[isim] [eskimiş]
 • Delege

  Bu kongreye iki murahhas talep ediliyor ve birtakım tedbirler icrası bildiriliyordu. - Atatürk

Birleşik Kelimeler: murahhas aza, murahhas üye


MUHADDİS (Kelime Kökeni: Arapça muḥaddis̱)


[isim] [eskimiş]
 • Hadis bilimiyle uğraşan kimse