7. Harfi S Olan 12 Harfli Kelimeler7. harfi S olan 12 harfli 105 kelime bulunuyor. 7. karakterinde S harfi bulunan 12 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sekizinci harfi S olan 12 harfli kelimeler. Sekizinci harfi S olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

GÜNDÜZSEFASI34, VAZİFESİZLİK31, ÇARŞAFSIZLIK30, MAKYAJSIZLIK30, KUVVETSİZLİK29, VİCDANSIZLIK29, YAĞMURSUZLUK29, HOŞNUTSUZLUK27, SAĞLIKSIZLIK27, KONFORSUZLUK26, VASITASIZLIK26, MİNİBÜSÇÜLÜK25, MAVİHASTALIK25, RAĞBETSİZLİK25, SEVİYESİZLİK25, ŞEFKATSİZLİK25, ÜNİVERSALİZM25, YÖNTEMSİZLİK25, BAŞARISIZLIK24, BAŞGARSONLUK24, DÜŞLEMSİZLİK24, EĞİTİMSİZLİK24, HİDDETSİZLİK24, KÜLFETSİZLİK24, KÜLTÜRSÜZLÜK24, KAFATASÇILIK24, KAFİYESİZLİK24, OMURGASIZLAR24, ÖDENEKSİZLİK24, SPERMASIZLIK24, SAYDAMSIZLIK24, CAZİBESİZLİK24, ÇEVRİMSELLİK23, DEPREMSİZLİK23, HİMAYESİZLİK23, HÜRMETSİZLİK23, KASVETSİZLİK23, SİGARASIZLIK23, GAYRETSİZLİK22, İHTİSASLAŞMA22, KARTPOSTALCI22, LEZZETSİZLİK22, MUTAASSIPLIK22, REHBERSİZLİK22, SABIKASIZLIK22, SECİYESİZLİK22, TEKLİFSİZLİK22, ABARTISIZLIK21, ABDESTSİZLİK21, BİLİNÇSİZLİK21, BENZERSİZLİK21, DÜŞLEMSELLİK21, DİRENÇSİZLİK21, DERMANSIZLIK21, ENDİŞESİZLİK21, KUYRUKSUZLAR21, MADAGASKARLI21, NİSPETSİZLİK21, RABITASIZLIK21, ÜNİVERSİTELİ21, İSTENÇSİZLİK20, İTİBARSIZLIK20, KIYMETSİZLİK20, MAKSATSIZLIK20, MANTIKSIZLIK20, ORANTISIZLIK20, PATATESÇİLİK20, STEREOSKOPİK20, TERTİPSİZLİK20, TABİATSIZLIK20, TEDBİRSİZLİK20, CEMAATSİZLİK20, AHMAKISLATAN19, DESTEKSİZLİK19, İŞARETSİZLİK19, İTİMATSIZLIK19, İSABETSİZLİK19, İLİŞKİSİZLİK19, İLTİMASÇILIK19, İLİŞİKSİZLİK19, KISMETSİZLİK19, KUDRETSİZLİK19, KAPLAMSALLIK19, NETİCESİZLİK19, NEOKLASİSİZM19, OLANAKSIZLIK19, SİSTEMSİZLİK19, SÜNNETSİZLİK19, ADALETSİZLİK18, ALBENİSİZLİK18, BELLEKSİZLİK18, DİKKATSİZLİK18, DİRLİKSİZLİK18, İTİKATSIZLIK18, MESLEKSİZLİK18, RİAYETSİZLİK18, İSTATİSTİKÇİ17, TATMİNSİZLİK17, TEMKİNSİZLİK17, YUNANİSTANLI17, EKSTRASİSTOL16, KANAATSİZLİK16, KALİTESİZLİK16, TALAKISELASE15, ENTERESANLIK14


ENTERESANLIK


[isim]
 • Enteresan olma durumu, ilginçlik

TALAKISELASE (Kelime Kökeni: Arapça ṭalāḳ + s̱elās̱e)


[isim] [eskimiş]
 • Mecelle'ye göre, kocanın ayrı ayrı üç kez veya bir arada üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma

EKSTRASİSTOL (Kelime Kökeni: Fransızca extrasystole)


[isim] [tıp]
 • Yürekte normal dışı bir odaktan kaynaklanan ve beklenen zamandan önce ortaya çıkan atma

KANAATSİZLİK


[isim]
 • Kanaatsiz olma durumu

KALİTESİZLİK


[isim]
 • Niteliksizlik

İSTATİSTİKÇİ


[isim]
 • İstatistik uzmanı, istatistikle uğraşan kimse, sayımlamacı

TATMİNSİZLİK


[isim]
 • Tatmin olmama durumu

  Tatminsizlik seni değiştiriyor, hırçın ve huysuz oluyorsun. - Ayşe Kulin


TEMKİNSİZLİK


[isim]
 • Temkinsiz olma durumu

YUNANİSTANLI


[isim]
 • Yunan

  Yunanistanlı Türkler.


ADALETSİZLİK


[isim]
 • Adalete aykırı olma durumu

  Bu işte adaletsizlik var.


ALBENİSİZLİK


[isim]
 • Alımsızlık

BELLEKSİZLİK


[isim]
 • Belleksiz olma durumu

DİKKATSİZLİK


[isim]
 • Dikkatsiz olma durumu, dalgınlık, savrukluk, özensizlik

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dikkatsizlik etmek


DİRLİKSİZLİK


[isim]
 • Geçimsizlik

İTİKATSIZLIK


[isim]
 • İnançsızlık