7. Harfi S Olan 10 Harfli Kelimeler7. harfi S olan 10 harfli 83 kelime bulunuyor. 7. karakterinde S harfi bulunan 10 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sekizinci harfi S olan 10 harfli kelimeler. Sekizinci harfi S olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

JİUJİTSUCU35, VEJETASYON29, FİGÜRASYON26, DÜBBÜASGAR25, POPÜLASYON25, ESPRESSİVO24, NAVİGASYON24, DİSPROSYUM23, EBÜLYOSKOP23, JENERASYON23, ÖLDÜRESİYE23, SOĞRUMSAMA23, BEDAVASINA22, DERİVASYON22, FEDERASYON22, GASTROSKOP22, MOTİVASYON22, SÖYLEMSEME22, AMPÜTASYON21, DEROGASYON21, ENGİZİSYON21, FORTİSSİMO21, MUTAVASSIT21, MÜTEHASSIS21, POLARİSKOP21, ADAPTASYON20, BİLAVASITA20, DELEGASYON20, İHTİRASSIZ20, MODÜLASYON20, MÜTEHASSİS20, MÜTEBASBIS20, ÖYLEMESİNE20, ŞEYTANSAÇI20, AŞIRMASYON19, KÜMÜLASYON19, KURUYASICA19, MÜTECESSİS19, OBURCASINA19, STRATOSFER19, ÜNİVERSİTE19, ASPİDİSTRA18, APLİKASYON18, ADAMCASINA18, İSLAVİSTİK18, MÜTEBESSİM18, OKSİDASYON18, PLANTASYON18, SİMÜLASYON18, SİNEMASKOP18, STEREOSKOP18, TRANSİSTÖR18, BAŞASİSTAN17, DİYETİSYEN17, DEKORASYON17, KAFİRİSTAN17, LENGÜİSTİK17, MEDİTASYON17, SAYRIMSAMA17, DELİCESİNE16, KARTPOSTAL16, LİBERASYON16, LİKİDASYON16, MEDİYASTİN16, PRENSESLİK16, RAMBURSMAN16, ÇİRKİNSEME15, ESKALASYON15, HELENİSTİK15, KORELASYON15, MUKAYESELİ15, MEZARİSTAN15, TONMAYSTER15, AMORTİSMAN14, REKREASYON14, ATARAKSİYA13, ALTAYİSTİK13, ALAİMİSEMA13, KANUNUSANİ13, KABATASLAK13, ENLEMESİNE12, İSTATİSTİK12, SİTTİNSENE12


ENLEMESİNE


[zarf]
 • Eni boyuna göre daha fazla olarak

  Bina sekiz köşeliydi, enlemesine yapılmış olan asıl kahvehaneye birkaç merdivenle çıkılırdı. - Salâh Birsel


İSTATİSTİK (Kelime Kökeni: Fransızca statistique)


[isim]
 • Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama (I)

SİTTİNSENE (Kelime Kökeni: Arapça sittīn + sene)


[zarf]
 • Çok uzun zaman

  Ben gelmesem sittinsene semtime uğramayacaksın. - Nazım Hikmet


ATARAKSİYA (Kelime Kökeni: Latince)


[isim] [felsefe]
 • Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik

ALTAYİSTİK (Kelime Kökeni: Fransızca altaistique)


[isim]
 • Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı

ALAİMİSEMA (Kelime Kökeni: Arapça ʿalāʾim + semā)


[isim] [meteoroloji]
 • Gökkuşağı

KÂNUNUSANİ (Kelime Kökeni: Arapça kānūn + s̱ānī)


[isim] [eskimiş]
 • Ocak

KABATASLAK


[sıfat]
 • Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten

  Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık. - Ahmet Kutsi Tecer


AMORTİSMAN (Kelime Kökeni: Fransızca amortissement)


[isim]
 • Yıpranma payı
[ekonomi]
 • Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi

REKREASYON (Kelime Kökeni: Fransızca recreation)


[isim]
 • İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler

Birleşik Kelimeler: rekreasyon alanı


ÇİRKİNSEME


[isim]
 • Çirkinsemek işi

ESKALASYON (Kelime Kökeni: Fransızca escalation)


[isim]
 • İhalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi

HELENİSTİK (Kelime Kökeni: Fransızca hellénistique)


[sıfat]
 • Büyük İskender'den sonraki Yunan sanatı, tarihi, kültürü ile ilgili olan

KORELASYON (Kelime Kökeni: Fransızca corrélation)


[isim] [biyoloji] [jeoloji]
 • Bağıntı

MUKAYESELİ


[sıfat]
 • Karşılaştırmalı

  Politika felsefesine ve mukayeseli devletçilik şuuruna aşina olarak yetişmemişti. - Samiha Ayverdi