Y ile Biten KelimelerY ile biten 174 kelime bulunuyor. Sonu Y olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Y ile başlayan kelimeler. İçinde y olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

12 Harfli Kelimeler

GÜMÜŞHACIKÖY40

11 Harfli Kelimeler

PEHLİVANKÖY33, KERVANSARAY20, GENELKURMAY19

10 Harfli Kelimeler

ÇİFTLİKKÖY27, KARABUĞDAY24, TAHTALIKÖY23, BAHÇESARAY22, KENARORTAY13

9 Harfli Kelimeler

DİSKJOKEY24, ÇERKEZKÖY23, PEYDERPEY23, JAKETATAY20, DURSUNBEY18, KARACABEY16, SULUSARAY15

8 Harfli Kelimeler

KÖPRÜKÖY28, GÖKÇEBEY25, AKBUĞDAY22, DIŞBÜKEY20, FAİRPLAY20, BAKIRKÖY19, DEMİRKÖY19, SARAYKÖY19, ŞAHİNBEY19, TABANVAY18, ÇALIŞTAY17, TAŞLIÇAY17, ÜSTSUBAY17, TEKKEKÖY16, ASTSUBAY15, AÇIORTAY15, KURULTAY12

7 Harfli Kelimeler

PORTFÖY26, AZDAVAY20, KOCAKÖY19, PEYAPEY19, KADIKÖY18, ARPAÇAY16, İÇBÜKEY16, ORTAKÖY16, TRAMVAY16, İLÇEBAY14, DOLUNAY13, CONAKRY13, MONORAY12, SAMURAY12, ŞİNANAY12, KAMUTAY11, AKSARAY10, MİRALAY10, KARATAY9

6 Harfli Kelimeler

GÖLKÖY24, DÜZKÖY21, MİLFÖY21, BUĞDAY20, GIYGIY20, HAYHUY19, HASKÖY19, HEYHEY18, HAYHAY18, JERSEY18, KOVBOY18, TUĞBAY18, AĞABEY17, ŞARKÖY17, KONVOY16, ŞEBBOY16, YERKÖY16, DEBBOY15, DOMBAY14, VİTRAY14
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

JOKEY17, VAHİY17, AZVAY16, GÜZEY16, DÜŞEY14, DÜZEY14, GAŞİY14, YÜZEY14, AKKÖY13, BEHEY13, GÜNEY13, KOPOY13, NEFİY13, YAPAY13, YAHEY13, HOKEY12, NOGAY12, SPREY12, TUGAY12, DADAY11
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

ÜVEY14, EPEY10, UZAY10, EŞEY9, ADAY8, EMAY7, ONAY7, OKEY7, OLAY7, URAY7, ALAY6

3 Harfli Kelimeler

Y17, FAY11, KÖY11, VAY11, HUY10, POY10, HEY9, HAY9, PAY9, PEY9, BOY8, ÇİY8, ÇAY8, DUY8, ŞEY8, BEY7, BAY7, SOY7, TÜY7, YAY7
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

OY5, AY4, EY4


AY


[ünlem]
 • Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz

  Ay! Sen mi idin? Ay, ne güzel!

[isim]
 • Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
 • ay aydın, hesap belli
 • ay gibi
 • ay harmanlanmak
 • ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
 • ayı görmeden bayram etme
 • ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez

Birleşik Kelimeler: ay balığı, ay balta, aybaşı, ay başı, aybeay, ay çekirdeği, ayçiçeği, ay çöreği, aydede, aydemir, ay dönümü, ayevi, ay gün takvimi, ay gün yılı, ay hâli, ay ışığı, ay karanlığı, ay modülü, ay örümceği, ay parçası, ay takvimi, ay yıldız, ay yılı, ayda yılda bir, aydan aya, ayrıksı ay, dolunay, dönencel ay, gücük ay, kamerî ay, küçük ay, mübarek ay, yarım ay, yeni ay, aşure ayı, bayram ayı, büyük mevlit ayı, büyük tövbe ayı, cicimayı, döl ayı, küçük mevlit ayı, küçük tövbe ayı, matem ayı, orak ayı, ayın on dördü, üç aylar, tövbe ayları

[isim] [gök bilimi]
 • Dünya'nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh

Birleşik Kelimeler: Ay tutulması


EY


[ünlem]
 • Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü

  Ey arkadaş!


OY


[isim]
 • Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey

Ata Sözleri ve Deyimler

 • oya koymak (veya sunmak)
 • oy vermek (veya kullanmak)

Birleşik Kelimeler: oy birliği, oy çokluğu, oy hakkı, oy kâğıdı, oy pusulası, oy sandığı, açık oy, beyaz oy, gizli oy, işari oy, karşı oy, kırmızı oy, yeşil oy, güvenoyu, halkoyu, kamuoyu

[ünlem]
 • Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü

ALAY


[isim]
 • Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk

  Düğün alayı. Fener alayı.

[askerlik]
 • Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu

  Topçu alayı.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alaya çıkmak

Birleşik Kelimeler: alay alay, alay beyi, alaybozan, alay malay, bir alay, miralay, bayram alayı, cenaze alayı, düğün alayı, fener alayı, gelin alayı, gidiş alayı, kılıç alayı, mevlit alayı, muhafız alayı, sürre alayı, süvari alayı

[isim]
 • Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alaya almak
 • alaya bozmak
 • alaya vurmak
 • alay etmek
 • alay geçmek
 • alay gibi gelmek

Birleşik Kelimeler: alay yollu


EMAY (Kelime Kökeni: Fransızca émail)


[isim]
 • Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cila

ONAY


[isim]
 • Uygun bulma, tasdik, icazet, izin

  Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi. - İhsan Oktay Anar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • onay (veya onayını) almak


OKEY


[isim]
 • Plastik, tahta, mika vb. maddelerden yapılmış taşlarla oynanan ve konkene benzeyen bir oyun türü

OLAY


[isim]
 • Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka

  O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla. - Necati Cumalı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • olay çıkarmak
 • olayın üstüne gitmek
 • olay yapmak
 • olay yaratmak

Birleşik Kelimeler: olay bilimi, gölge olay, sosyal olay, devinme olayı, şiddet olayı


URAY


[isim] [eskimiş]
 • Belediye

BEY


[isim]
 • Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü

  Eniştem Neyyir Bey'i kimin vurduğunu ben biliyorum. - Reşat Nuri Güntekin

[tarih]
 • Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı

  Karaman beyi. Menteşe beyi.

[askerlik]
 • Komutan

  Alay beyi. Uç beyi.

[eskimiş]
 • Zengin, ileri gelen kimse, bay (I)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bey ardından çomak (veya davul) çalan çok olur
 • bey gibi yaşamak
 • beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
 • bey mi yaman, el mi yaman
 • bey oturmak

Birleşik Kelimeler: bey armudu, beybaba, beyefendi, bey erki, bey kardeş, bey soylu, beyzade, ağabey, atabey, kethüda bey, küçük bey, reis bey, alay beyi, arı beyi, beylerbeyi, boy beyi, derebeyi, kalem beyi, külhanbeyi, maça beyi, sancak beyi, uç beyi

[isim] [eskimiş]
 • Satma, satış

BAY


[sıfat] [eskimiş]
 • Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
[isim]
 • Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü

  Bay Doğan.

Birleşik Kelimeler: ilbay, ilçebay


SOY


[isim]
 • Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, köken, sülale

  Bizler hadi neyse, böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama yarın bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir. - Memduh Şevket Esendal

[sıfat]
 • İyi ve üstün nitelikleri bulunan
[eskimiş]
 • Manzum söz

  Boy boyladı, soy soyladı. - Dede Korkut

Ata Sözleri ve Deyimler

 • soya çekmek
 • soydur çeker, boktur kokar

Birleşik Kelimeler: soyadı, soyağacı, soy gazlar, soy ismi, soykırım, soy kütüğü, soy oluş, soy sop, soy yapısı, soya çekim, köpek soyu


TÜY


[isim]
 • İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar

  İnce güzel kaşlarının ortasında iki tüyü her zamanki gibi tersine dönmüş. - Halide Edip Adıvar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tüy atmak
 • tüy dikmek
 • tüy düzmek
 • tüy gibi
 • tüyleri diken diken olmak
 • tüylerini diken diken etmek
 • tüyleri ürpermek
 • tüyüne dokunmamak

Birleşik Kelimeler: tüy ağırlık, tüy sıklet, tüytop, tüy tüs, tüyü bozuk, ayva tüyü, devetüyü, deve tüyü, kaz tüyü, kuş tüyü, tavus tüyü, bez tüyler, emici tüyler


YAY


[isim]
 • Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk

  Sadağını ve yayını kepenek altında dikkatlice tutuyordu. - Nihal Atsız

[matematik]
 • Bir çember üzerindeki iki nokta ile bu nokta arasındaki çember parçası
[matematik]
 • Bir eğriden alınan parça
[müzik]
 • Keman, viyolonsel vb. çalgılarda sürterek titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan parça

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yay gibi

Birleşik Kelimeler: yay ayraç, yayçizer, yay kabzası, yay kolu, halka yay, elektrik yayı, gece yayı, gün yayı, keman yayı, refleks yayı

[isim] [gök bilimi]
 • Zodyak üzerinde Akrep ile Oğlak arasında bulunan takımyıldızın adı

ADAY


[isim]
 • Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse

  Babası da beni damat adayı olarak görüyordu. - Mahmut Yesari

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aday göstermek
 • aday olmak

Birleşik Kelimeler: aday adayı