Y İle Biten Kelimeler

Y ile biten 174 türkçe kelime bulundu.Kelimelen.com kelime bulucu yu kelimelik kelime hilesi olarakta kullanabilirsiniz.


Y ile biten Harf Sayısına Göre Kelime Listesi


12 Harfli Kelimeler

GÜMÜŞHACIKÖY

11 Harfli Kelimeler

GENELKURMAY, KERVANSARAY, PEHLİVANKÖY

10 Harfli Kelimeler

BAHÇESARAY, ÇİFTLİKKÖY, KARABUĞDAY, KENARORTAY, TAHTALIKÖY

9 Harfli Kelimeler

ÇERKEZKÖY, DİSKJOKEY, DURSUNBEY, JAKETATAY, KARACABEY, PEYDERPEY, SULUSARAY

8 Harfli Kelimeler

AÇIORTAY, AKBUĞDAY, ASTSUBAY, BAKIRKÖY, ÇALIŞTAY, DEMİRKÖY, DIŞBÜKEY, FAİRPLAY, GÖKÇEBEY, KÖPRÜKÖY, KURULTAY, SARAYY, ŞAHİNBEY, TABANVAY, TAŞLIÇAY, TEKKEKÖY, ÜSTSUBAY

7 Harfli Kelimeler

AKSARAY, ARPAÇAY, AZDAVAY, CONAKRY, DOLUNAY, İÇBÜKEY, İLÇEBAY, KADIKÖY, KAMUTAY, KARATAY, KOCAKÖY, MİRALAY, MONORAY, ORTAKÖY, PEYAPEY, PORTFÖY, SAMURAY, ŞİNANAY, TRAMVAY

6 Harfli Kelimeler

AĞABEY, APAREY, ATABEY, AYBEAY, BUĞDAY, DEBBOY, DOMBAY, DÜZKÖY, GIYGIY, GÖLKÖY, HASKÖY, HAYHAY, HAYHUY, HEYHEY, JERSEY, KAYKAY, KONSEY, KONVOY, KOVBOY, KURMAY, MARLEY, MİLFÖY, NİAMEY, OTORAY, ŞARKÖY, ŞEBBOY, TUĞBAY, TURGAY, ULUBEY, Devamını Gör

5 Harfli Kelimeler

AKKÖY, ALBAY, AZVAY, BEHEY, BİREY, BİTEY, DADAY, DENEY, DETAY, DİKEY, DİREY, DOLAY, DÜŞEY, DÜZEY, GAŞİY, GİRAY, GÜNEY, GÜZEY, HALAY, HANAY, HATAY, HOKEY, İLBAY, JOKEY, KALAY, KIRAY, KOBAY, KOLAY, KOPOY, Devamını Gör

4 Harfli Kelimeler

ADAY, ALAY, EMAY, EPEY, EŞEY, OKEY, OLAY, ONAY, URAY, UZAY, ÜVEY

3 Harfli Kelimeler

BAY, BEY, BOY, ÇAY, ÇİY, DUY, FAY, FÖY, HAY, HEY, HUY, KAY, KOY, KÖY, LEY, MEY, NEY, PAY, PEY, POY, RAY, REY, SAY, SOY, ŞEY, TAY, TOY, TÜY, VAY, Devamını Gör

2 Harfli Kelimeler

AY, EY, OY


AY


[ünlem]
 • Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz

  Ay! Sen mi idin? Ay, ne güzel!

[isim]
 • Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre
 • Yılın on iki bölümünden her biri, mah, meh

  Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı.

 • Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre

  Bu iş ancak üç ayda biter. Temiz iş altı ayda çıkar.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
 • ay aydın, hesap belli
 • ay gibi
 • ay harmanlanmak
 • ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
 • ayı görmeden bayram etme
 • ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez

Birleşik Kelimeler: ay balığı, ay balta, aybaşı, ay başı, aybeay, ay çekirdeği, ayçiçeği, ay çöreği, aydede, aydemir, ay dönümü, ayevi, ay gün takvimi, ay gün yılı, ay hâli, ay ışığı, ay karanlığı, ay modülü, ay örümceği, ay parçası, ay takvimi, ay yıldız, ay yılı, ayda yılda bir, aydan aya, ayrıksı ay, dolunay, dönencel ay, gücük ay, kamerî ay, küçük ay, mübarek ay, yarım ay, yeni ay, aşure ayı, bayram ayı, büyük mevlit ayı, büyük tövbe ayı, cicimayı, döl ayı, küçük mevlit ayı, küçük tövbe ayı, matem ayı, orak ayı, ayın on dördü, üç aylar, tövbe ayları

[isim] [gök bilimi]
 • Dünya'nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh

Birleşik Kelimeler: Ay tutulması


EY


[ünlem]
 • Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü

  Ey arkadaş!

 • Usanç anlatan bir seslenme sözü

  Ey, artık çok oluyorsun!


OY


[isim]
 • Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
 • Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı
 • Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih

Ata Sözleri ve Deyimler

 • oya koymak (veya sunmak)
 • oy vermek (veya kullanmak)

Birleşik Kelimeler: oy birliği, oy çokluğu, oy hakkı, oy kâğıdı, oy pusulası, oy sandığı, açık oy, beyaz oy, gizli oy, işari oy, karşı oy, kırmızı oy, yeşil oy, güvenoyu, halkoyu, kamuoyu

[ünlem]
 • Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü

BOY


[isim]
 • Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık

  Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi. - Ömer Seyfettin

 • Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı

  Kitabın boyu. Tablonun boyu.

 • Uzunluk

  Yılanın boyu.

 • Kumaş için ölçü

  Bu elbiseye iki boy yeter.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • boya çekmek
 • boy almak (veya sürmek)
 • boy atmak
 • boy göstermek
 • boy ölçüşmek
 • boyu bacadan mı aştı?
 • boyu beraber
 • boyu boyuna, huyu huyuna
 • boyu devrilsin (veya devrilesi)
 • boyuma göre (veya boyumca) boy buldum, huyuma göre (veya huyumca) huy bulamadım
 • boyun bir karış uzadı
 • boyunu aşmak
 • boyunun ölçüsünü almak
 • boy vermek

Birleşik Kelimeler: boy abdesti, boy aynası, boy bos, boy boy, boy menteşe, boy otu, boydan boya, battal boy, bir boy, büyük boy, küçük boy, orta boy, yarım boy, adam boyu, dalga boyu, deniz boyu, diz boyu, gün boyu, hayat boyu, hudut boyu, kordon boyu, minare boyu, ömür boyu, palamar boyu, sahil boyu, sınır boyu, yalı boyu, yaşam boyu, yol boyu, enine boyuna

[isim] [toplum bilimi]
 • Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan

  Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. - Orhan Seyfi Orhon

Birleşik Kelimeler: boy beyi

[isim] [eskimiş]
 • `Özlü, güzel sözler söyledi` anlamında kullanılan boy boyladı, soy soyladı özlü sözünde geçen bir söz

BEY


[isim]
 • Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü

  Eniştem Neyyir Bey'i kimin vurduğunu ben biliyorum. - Reşat Nuri Güntekin

 • Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz

  Bir bey sizi aradı.

 • Eş, koca

  İki yol var önünde, ya beyinin dilini öğrenirsin ya beyin senin dilini. - Tarık Dursun K.

 • As (II)

  Gerçekten de doktora bir bey ile iki yedili gelmişti. - Tarık Buğra

 • Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir

  Doktor bey. Damat bey.

 • Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge
[tarih]
 • Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı

  Karaman beyi. Menteşe beyi.

[askerlik]
 • Komutan

  Alay beyi. Uç beyi.

[eskimiş]
 • Zengin, ileri gelen kimse, bay (I)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bey ardından çomak (veya davul) çalan çok olur
 • bey gibi yaşamak
 • beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
 • bey mi yaman, el mi yaman
 • bey oturmak

Birleşik Kelimeler: bey armudu, beybaba, beyefendi, bey erki, bey kardeş, bey soylu, beyzade, ağabey, atabey, kethüda bey, küçük bey, reis bey, alay beyi, arı beyi, beylerbeyi, boy beyi, derebeyi, kalem beyi, külhanbeyi, maça beyi, sancak beyi, uç beyi

[isim] [eskimiş]
 • Satma, satış

BAY


[sıfat] [eskimiş]
 • Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
[isim]
 • Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü

  Bay Doğan.

 • Erkek

  Bir bay sizi arıyor.

Birleşik Kelimeler: ilbay, ilçebay


ÇİY


[isim]
 • Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem, jale

  Çimenlerin üzerindeki çiylerde güneşten düşmüş parlak elmas damlalarını ayaklarıyla ezdi. - Ömer Seyfettin


ÇAY (Kelime Kökeni: Çince)


[isim] [bitki bilimi]
 • Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis)
[bitki bilimi]
 • Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı
 • Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek

  Bize çay ikram ettiler. - Ahmet Kabaklı

 • Çeşitli bitkilerin yaprak veya çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen bir içecek türü
 • Konukların içecek ve börek, pasta vb. yiyeceklerle ağırlandığı toplantı

  Sana bir şey söyleyeyim mi, artık çay davetlerinden bıktım. - Peyami Safa

 • Müzikli toplantı

  Gittiği zengin arkadaşlarının çayından allak bullak gelir. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çay dökmek

Birleşik Kelimeler: çayağacı, çay bahçesi, çay bardağı, çayevi, çay fincanı, çayhane, çay kaşığı, çay makinesi, çay ocağı, çay saati, çay servisi, çay şekeri, çay takımı, buzlu çay, daldırma çay, kuru çay, poşet çay, sallama çay, torba çay, yaprak çay, ada çayı, dağ çayı, elma çayı, paşa çayı

[isim]
 • Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu

  Deli bir çayın kıyısındaki yalçın bir kaya gibidir. - Tarık Buğra

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çaydan geçip derede boğulmak
 • çayı geçerken at değiştirilmez
 • çayı görmeden paçaları sıvamak
 • çay kenarında kuyu kazmak

Birleşik Kelimeler: çaykara, çaydaçıra

[isim]
 • Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri

DUY (Kelime Kökeni: Fransızca douille)


[isim]
 • Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer

Birleşik Kelimeler: duy priz


FÖY (Kelime Kökeni: Fransızca feuille)


[isim]
 • Kısa bilgileri içeren belge

FAY (Kelime Kökeni: Fransızca faille)


[isim] [jeoloji]
 • Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık (III)

HEY


[ünlem]
 • Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz

  Hey, çocuklar! Gelin bakalım. Hey arkadaş! Ayağıma basıyorsun.

 • Sitem, yakınma, azar, beğenme vb. çeşitli duyguları anlatan cümlelerde kullanılan bir söz

  Hey talih! Böyle mi olacaktı? Hey akılsız çocuk! Ateşi ne diye ellersin? Hey Allah'ım! Bu ne güzellik.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hey gidi (hey)

Birleşik Kelimeler: ala ala hey


HUY (Kelime Kökeni: Farsça ḫūy)


[isim]
 • İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat

  Can çıktıktan sonra da huy, adamı kolay kolay terk etmiyor. - Reşat Nuri Güntekin

 • Alışkanlık

  Bu günden sonra geceleri dolaşma huyu edindim. - Reha Mağden

Ata Sözleri ve Deyimler

 • huy canın altındadır
 • huy edinmek
 • huyu batsın (veya batasıca)
 • huyu huyuna suyu suyuna (uygun)
 • huyuna suyuna gitmek
 • huyunu suyunu değiştirmek


HAY


[ünlem]
 • İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılan bir söz

  Hay çok yaşayasınız sizler! - Reşat Nuri Güntekin

 • Ey

  Hay Tanrı'm, sesine yaraşır bir yürek verseydin şu adama. - Emine Işınsu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hay Allah!
 • haydan gelen huya gider
 • hay hayı gitmek vay vayı kalmak


KOY


[isim] [coğrafya]
 • Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü

  Sandalını Kaşık Adası'nın bir küçük koyuna çekti. - Sait Faik Abasıyanık