T ile Biten KelimelerT ile biten 2293 kelime bulunuyor. Sonu T olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "T ile başlayan kelimeler. İçinde t olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

ADEMİMERKEZİYET24, ANTİEMPERYALİST23

14 Harfli Kelimeler

KİLOGRAMKUVVET33, FUNDAMENTALİST25, KELİMEİŞEHADET24, İDAREİMASLAHAT22, KARBONMONOKSİT21, ANTİKAPİTALİST19

13 Harfli Kelimeler

FİZYOTERAPİST30, BASÜBADELMEVT29, ÇAĞLAYANCERİT28, HİLAFIHAKİKAT28, HADEMEİHAYRAT26, İNDİVİDÜALİST26, MENFAATPEREST25, VİYOLONSELİST25, ADABIMUAŞERET23, BİLAKAYDUŞART23, EKSPRESYONİST23, HİDROKARBONAT23, ANSİKLOPEDİST22, KÜKÜRTDİOKSİT21, BERAATİZİMMET20, KARBONDİOKSİT20, MÜTEKABİLİYET20, SÜRNATÜRALİST19, STRÜKTÜRALİST19, İRRASYONALİST18
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

VAHDETİVÜCUT36, MUVAFFAKİYET34, SUBJEKTİVİST32, GLASYOLOJİST31, MUZAFFERİYET31, ŞEHVETPEREST30, PROPAGANDİST28, ENTOMOLOJİST26, MÜŞKÜLPESENT25, DİYARIGURBET24, RUHUMÜCERRET24, ENFLASYONİST23, FAKRUZARURET23, KAYDIİHTİYAT23, MÜKELLEFİYET23, SPERMATOZOİT23, EMPRESYONİST22, VAKTİKERAHET22, HATTIHAREKET21, KARBONHİDRAT21
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

FİZYOLOJİST34, BAŞMÜSEVVİT32, DOĞUBEYAZIT30, OBJEKTİVİST30, CÜRMÜMEŞHUT28, FORMALDEHİT25, GAYRİMAHDUT25, FİDYEİNECAT24, REVİZYONİST24, HİPERBOLOİT23, DEVRİSAADET22, HUDAYİNABİT22, HAYALPEREST22, MÜSTAHZARAT22, MAKYAVELİST21, HİPERMARKET20, İLLÜZYONİST20, PERMANGANAT20, SPESİYALİST20, EMPERYALİST19
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

KIZILSÖĞÜT31, GRAMKUVVET28, MÜDEVVENAT27, CEVVALİYET27, FAHRENHAYT26, MÜCEVHERAT26, MÜZAHREFAT26, MEVKUFİYET26, MÜKEVVENAT25, MEVCUDİYET25, POZİTİVİST25, ŞEHVANİYET25, HAYVANİYET24, MUHTEVİYAT24, MÜPHEMİYET24, VAHDANİYET24, MÜKEYYİFAT23, MAĞLUBİYET23, MAĞDURİYET23, MAHCUBİYET23
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

FALANJİST25, HOŞSOHBET25, PÜRSIHHAT25, DEFİHACET24, LENFANJİT24, ÖMRÜHAYAT24, EVLEVİYET23, EVVELİYAT23, MUVAFAKAT23, PÜRHİDDET23, BABAYİĞİT22, DOĞANYURT22, SERGÜZEŞT22, EHVENİYET21, EKOLOJİST21, FİZYOKRAT21, GÜZELYURT21, HODPESENT21, LÖKOPLAST21, MUHALEFET21
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

FÜTÜVVET30, NÜBÜVVET26, MÜRÜVVET25, MUVAHHİT24, MÜSEVVİT24, PODÖSÜET24, FARENJİT23, HAŞVİYAT23, HÜCUMBOT22, HODBEHOT22, MAĞFİRET22, YEKVÜCUT22, BAŞFİYAT21, FORKLİFT21, FELDSPAT21, GREYFURT21, HIRDAVAT21, HEMHUDUT21, HÜSNÜHAT21, LAVROVİT21
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

UHUVVET25, AKSÖĞÜT23, HÜVİYET21, TEFAVÜT21, FÜTUHAT20, HACİVAT20, PAZVANT20, ŞEVAHİT20, ŞÖBİYET20, ÜÇKAĞIT20, VEYAHUT20, FAGOSİT19, GABAVET19, HURUFAT19, UZVİYET19, FİHRİST18, FEHAMET18, FESAHAT18, JENOSİT18, MEVZUAT18
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

JORJET25, FOSFAT20, NÜHÜFT20, ZÜĞÜRT20, FORVET19, KUVVET19, SAFFET19, ŞÖHRET19, ŞEHVET19, VAHŞET19, HÜCCET18, HÜTHÜT18, ŞAVŞAT18, VAHDET18, VATVAT18, CİZVİT18, BAĞDAT17, GOFRET17, HIRVAT17, MEVCUT17
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

SÖĞÜT21, GÖBÜT19, GÖMÜT18, FLÖRT17, İFFET17, ÖRGÜT17, VÜCUT17, VEFAT17, BÜĞET16, ÇIFIT16, FAGOT16, GAVOT16, HAVUT16, ÖLÇÜT16, AHFAT15, BÜVET15, BÖLÜT15, BAĞIT15, ÇİĞİT15, DÖNÜT15
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

ÖĞÜT19, FEVT16, HÖST15, ÖZÜT15, JEST14, OJİT14, ÇİFT13, JANT13, MÜFT13, ÖZET13, ŞAFT13, UĞUT13, VECT13, ZİFT13, ZÜHT13, AĞIT12, DÖRT12, FLÜT12, HOŞT12, PUŞT12
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

T14, GÖT13, HÖT13, JET12, FUT10, AFT9, FİT9, VAT9, GUT8, PUT8, POT8, PIT8, ÇIT7, HİT7, HAT7, PAT7, ŞUT7, ZIT7, BOT6, BUT6
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

OT3, UT3, AT2, ET2, İT2


AT


[isim]
 • Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ata arpa yiğide pilav
 • ata binen nalını, mıhını arar
 • ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma
 • ata da soy gerek, ite de
 • at, adımına göre değil adamına göre yürür
 • ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
 • ata et, ite ot vermek
 • ata eyer gerek, eyere er gerek
 • at at oluncaya kadar sahibi mat olur
 • at beslenirken kız istenirken
 • at binenin, kılıç kuşananın
 • at binicisine göre kişner
 • at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
 • at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
 • at gibi
 • atı alan Üsküdar'ı geçti
 • atı atasıyla, katırı anasıyla
 • atım tepmez, itim kapmaz deme
 • atına bakan ardına bakmaz
 • atın bahtsızı arabaya düşer
 • atın dorusu, yiğidin delisi
 • atını sağlam kazığa bağlamak
 • atın ölümü arpadan olsun
 • atın ürkeği, yiğidin korkağı
 • atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
 • at ile avrat yiğidin bahtına
 • at izi it izine karışmak
 • at koşturacak kadar
 • at koşturmak
 • atla arpayı dövüştürmek (veya dalaştırmak)
 • atla deve değil
 • atlarını itlerini nallamak
 • atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
 • atlar tepişir, arada eşekler ezilir
 • at nalı kadar
 • at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
 • at oynatmak
 • at ölür, itlere bayram olur
 • at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
 • at pazarında eşek osurtmuyoruz!
 • atta, avratta uğur vardır
 • attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
 • attan inip eşeğe binmek
 • at var, meydan yok
 • at yedi günde, it yediği günde
 • at yiğidin yoldaşıdır

Birleşik Kelimeler: at arabası, at bakıcısı, atbalığı, atbaşı, at cambazı, at donu, at gözlüğü, at gözlüklü, at hırsızı, at kestanesi, atkuyruğu, at meydanı, at sineği, banko at, çıplak at, binek atı, denizatı, Flaman atı, koşu atı, koşum atı, yarış atı

[kimya]
 • Astatin elementinin simgesi

ET


[isim]
 • İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka

  Bu koyunda hiç et yok, pek zayıf.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • et bağlamak
 • ete kemiğe dönüştürmek (veya büründürmek)
 • eti budu yerinde (veya etine dolgun)
 • eti kemiği
 • eti kemiğine yapışmak
 • etinden et koparmak (veya kesmek)
 • eti ne budu ne?
 • eti senin, kemiği benim
 • et kanlı gerek, yiğit canlı
 • et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır?
 • etle tırnak arasına girilmez
 • etle tırnak gibi
 • et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
 • etten duvar örmek
 • etten önce çömleğe düşmek
 • et tırnak olmak
 • et tırnaktan ayrılmaz
 • et tutmak

Birleşik Kelimeler: et beni, et kafalı, et kesimi, et kırımı, et lokması, etobur, et sığırı, et sineği, et sotesi, et suyu, et şeftalisi, et tavuğu, et toprak, et unu, etyaran, etyemez, beyaz et, kaba et, kara et, kırmızı et, lop et, kül rengi et sineği, balıketi, balık eti, dana eti, diş eti, diş eti ünsüzü, göğüs eti, koyun eti, kurban eti, kuzu eti, sığır eti, soya eti, tavşan eti, tavuk eti, balıketinde


İT


[isim]
 • Köpek
[hakaret yollu]
 • Değersiz, terbiyesiz kimse

  Babaları da zaten itin biri. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • it ağzını kemik tutar
 • it değmekle deniz pis olmaz
 • it derisinden post olmaz
 • it dişi domuz derisi
 • ite atsan yemez
 • ite ot, ata et vermek
 • it gibi çalışmak
 • iti an, taşı eline al (veya çomağı hazırla)
 • iti ite kırdırmak
 • itin ahmağı baklavadan pay umar
 • itin götüne (veya kıçına) sokmak
 • itin kuyruğunda
 • iti öldürene sürütürler
 • it ite (buyurur), it de kuyruğuna
 • it iti ısırmaz
 • it izi at izine karışmak
 • it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
 • itle çuvala girilmez
 • itle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir
 • it ölüsü gibi
 • it sürü, para kazan
 • it sürüsü kadar
 • it ulur, birbirini bulur
 • it ürür, kervan yürür

Birleşik Kelimeler: itayağı, itboğan, itburnu, it canlı, it dalaşı, itdirseği, it elli, it hıyarı, it kopuk, itkuyruğu, itoğluit, it üzümü, ekin iti


OT


[isim] [bitki bilimi]
 • Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler

  Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı. - Aka Gündüz

[sıfat]
 • Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş

  Ranzalardan birinin üst yatağında bir ot şilte üzerinde, soyunmadan uzanan ve iki eli ensesinin altında düşünen ben. - Necip Fazıl Kısakürek

[eskimiş]
 • Zehir
[eskimiş]
 • İlaç
[argo]
 • Esrar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ot gibi
 • ot gibi yaşamak
 • ot tutunmak
 • otu çek köküne bak
 • ot yoldurmak

Birleşik Kelimeler: otobur, otyiyenler, acı ot, karacaot, sütlü ot, abdestbozan otu, adamotu, ağı otu, ağızotu, altın otu, andız otu, ardıç otu, avcı otu, ayrık otu, bağırsak otu, balık otu, bambul otu, ban otu, basur otu, beşparmak otu, bit otu, boğan otu, boy otu, burun otu, canavar otu, ciğer otu, çalgıcı otu, çayır otu, çiriş otu, çivit otu, çöreotu, çörek otu, dağ dalak otu, dalak otu, danakıran otu, deli otu, dereotu, dilotu, diş otu, dolama otu, dolma otu, domuz ayrık otu, domuz otu, dulaptal otu, dulavrat otu, eğir otu, eğrelti otu, engerek otu, esrar otu, eşek otu, evliya otu, fare otu, fıtık otu, gebre otu, gelin otu, geyik otu, göbek otu, güzelavrat otu, hamam otu, hasır otu, horozcuk otu, İdris otu, imparator otu, kabakulak otu, kanarya otu, kandıra otu, kan otu, kartallı eğrelti otu, kasık otu, kaşık otu, kedi otu, kelebek otu, kene otu, kıl otu, kırlangıç otu, kokulu çayır otu, kovan otu, koyun otu, kuduz otu, kum otu, kurbağa otu, kurşun otu, kuş otu, küstüm otu, limon otu, lohusa otu, marsıvan otu, mayasıl otu, melek otu, mercan otu, meyhaneci otu, misk otu, mübarek otu, nevruz otu, nezle otu, oğul otu, Oltu otu, ökse otu, öksürük otu, ölmez otu, pamuk otu, panzehir otu, pelin otu, pire otu, pisik otu, pisipisi otu, sabun otu, sakar otu, sancı otu, sarımsak otu, sedef otu, selam otu, semizotu, sıçanotu, sıraca otu, siğil otu, sinir otu, solucan otu, sökü otu, süpürge otu, süt otu, şerbetçi otu, şeytan otu, şifa otu, tarak otu, taşkıran otu, tavşancıl otu, turp otu, tükürük otu, türüz otu, tüylü dalak otu, uyuz otu, yakı otu, yapışkan otu, yara otu, yavşan otu, yoğurt otu, yüksük otu, zemberek otu, zembil otu, ciğer otları, sinir otları


UT


[isim]
 • Utanma duygusu

Birleşik Kelimeler: ut açıcı, ut yeri

[isim] [müzik]
 • Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı

  Ferhunde, burada sevdiği bir ut muallimiyle evlenip bahtiyar olmuştu. - Reşat Nuri Güntekin


BOT (Kelime Kökeni: İngilizce boat)


[isim]
 • Küçük gemi

  Şu botta bu kadar er var, içlerinde gözüm bir seni tuttu. - Haldun Taner

Birleşik Kelimeler: borda botu, çıkarma botu, varagele botu

[isim]
 • Uzun konçlu, kapalı ayakkabı

  Botlarımı çıkartırken yatağın altında Mine'nin bez terliklerini görüyorum. - Ahmet Ümit


BUT


[isim]
 • İnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü

Birleşik Kelimeler: kaba but, kadınbudu


ÇIT


[isim]
 • Hafif ve anlık ses

  Aşağı katta ayak sesleri. Teyzenin odasında çıt yok. - Peyami Safa

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çıt (veya çıtını) çıkarmamak
 • çıt çıkmamak
 • çıt etmek
 • çıtı çıkmamak

Birleşik Kelimeler: çıt çıt, çıtkırıldım


HİT (Kelime Kökeni: İngilizce hit)


[isim]
 • Liste başı

HAT (Kelime Kökeni: Arapça ḫaṭṭ)


[isim]
 • Çizgi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hat çekmek

Birleşik Kelimeler: hat bekçisi, hattıhareket, ana hat, dar hat, demir hat, dış hat, faturalı hat, faturasız hat, havai hat, hüsnühat, iç hat, kör hat, ana besleme hattı, ana kolon hattı, ateş hattı, avcı hattı, bağlama hattı, borda hattı, boru hattı, istiva hattı, karakol hattı, link hattı, pruva hattı, ring hattı, su hattı, telefon hattı, telgraf hattı, tramvay hattı, dış hatlar, iç hatlar, şehir hatları


PAT


[sıfat]
 • Yassı, basık

  Ne de ıslak pat burnundaki mor mor meneviş. - Mehmet Akif Ersoy

Birleşik Kelimeler: pat burun

[isim]
 • Yassı bir şeyle vurulduğunda çıkan ses

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pat diye

Birleşik Kelimeler: pat küt, pat pat, pat sat, çatapat, çatpat

[isim] [bitki bilimi]
 • Birleşikgillerden, papatyaya benzeyen otsu bir bitki (Leucanthemum)
[isim]
 • Kasımpatı biçiminde olan elmas iğne

ŞUT (Kelime Kökeni: İngilizce shoot)


[isim] [spor]
 • Futbolda bir oyuncunun topu kaleye sokmak için ayağıyla yaptığı sert ve hızlı vuruş

  Sol ayağımla değil şutu atmak, topa dokunmak bile mümkün olmaz. - Bedri Rahmi Eyuboğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • şut atmak (veya çekmek)


ZIT (Kelime Kökeni: Arapça żidd)


[sıfat]
 • Karşıt, ters

  Sizin kadar zıt mizaçlı ikizler görülmemiştir herhâlde. - Elif Şafak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • zıddına basmak (veya gitmek)
 • zıddı olmak
 • zıt gitmek

Birleşik Kelimeler: zıt anlamlı, zıt kutup


GUT (Kelime Kökeni: Fransızca goutte)


[isim] [tıp]
 • Damla hastalığı

PUT (Kelime Kökeni: Farsça but)


[isim]
 • Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş

  Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[din bilgisi]
 • Haç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • put gibi
 • put kesilmek

[isim]
 • Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik