Sk ile Başlayan KelimelerSK ile başlayan 12 kelime bulunuyor. Başında SK olan kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sk ile biten kelimeler. İçinde sk olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

11 Harfli Kelimeler

SKİNKGİLLER16

9 Harfli Kelimeler

SKANDİYUM16, SKOLASTİK12

7 Harfli Kelimeler

SKLEROZ12, SKANDAL10

6 Harfli Kelimeler

SKAVUT14

5 Harfli Kelimeler

SKİNK6, SKALA6

4 Harfli Kelimeler

SKİF11, SK8, SKOR6

3 Harfli Kelimeler

SKİ4


SKİ (Kelime Kökeni: İngilizce ski)


[isim] [spor]
 • Kayak

  Sokaktan sırtlarında skileriyle birkaç sporcu gülüşerek geçmiş. - Sait Faik Abasıyanık


SKİNK (Kelime Kökeni: İngilizce skink)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Skinkgillerden, çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan bir tür sürüngen (Scincus)

SKALA (Kelime Kökeni: İtalyanca scala)


[isim]
 • Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi

  Akımölçerin skalası.

[müzik]
 • Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi
[eskimiş]
 • Gam

Ata Sözleri ve Deyimler

 • skala yapmak


SKOR (Kelime Kökeni: İngilizce score)


[isim] [spor]
 • Sonuç

SKEÇ (Kelime Kökeni: İngilizce sketch)


[isim]
 • Güldürü niteliğinde kısa oyun

  Bir okul skecinin gönülsüz oyuncuları gibiydiler. - Ayşe Kulin


SKANDAL (Kelime Kökeni: Fransızca scandale)


[isim]
 • Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay

  Ben evimde skandal istemem demedim mi? - Peyami Safa


SKİF (Kelime Kökeni: İngilizce skiff)


[isim] [denizcilik]
 • İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı

SKOLASTİK (Kelime Kökeni: Fransızca scolastique)


[isim] [felsefe]
 • İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi
[sıfat]
 • Bu felsefe ile ilgili olan
[sıfat] [mecaz]
 • Orta Çağ yöntemlerine uygun, eski

SKLEROZ (Kelime Kökeni: Fransızca sclérose)


[isim] [tıp]
 • İçindeki katılgan dokunun artmasından dolayı bir organ veya dokunun patolojik sertleşmesi

SKAVUT (Kelime Kökeni: İngilizce scout)


[isim] [denizcilik]
 • Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi

SKİNKGİLLER


[isim] [hayvan bilimi]
 • Omurgalı hayvanların sürüngenler sınıfından, üzerleri pullarla örtülü, küçük vücutlu hayvanları içine alan bir familya

SKANDİYUM (Kelime Kökeni: Fransızca scandium)


[isim] [kimya]
 • Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element (simgesi Sc)