İçinde Sk Bulunan Kelimelerİçinde SK olan 402 kelime bulunuyor. İçerisinde SK geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sk ile başlayan kelimeler. Sk ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

SUSKUNLAŞTIRMAK24, ASKERİLEŞTİRMEK20, KESKİNLEŞTİRMEK20

14 Harfli Kelimeler

BAŞPİSKOPOSLUK32, İSKANDİNAVYALI26, BASKETBOLCULUK25, BAKTERİYOSKOPİ25, İSKORPİTGİLLER24, KARDİYOSKLEROZ24, SUSKUNLAŞTIRMA23, TRANSKRİPSİYON23, ESKİŞEHİRLİLİK22, ASKERİLEŞTİRME19, KESKİNLEŞTİRME19

13 Harfli Kelimeler

BİYOMİKROSKOP26, YALOVAMİSKETİ24, USKUMRUGİLLER22, ARABESKLEŞMEK20, MASKARALAŞMAK19, MASKARALANMAK16

12 Harfli Kelimeler

TAVUSKUYRUĞU32, ÇOBANPÜSKÜLÜ29, PİSKOPOSHANE28, DİSKJOKEYLİK27, PÜSKÜRTÜLMEK24, SPEKTROSKOPİ24, KARDİYOSKOPİ23, DAKTİLOSKOPİ21, KÜSKÜNLEŞMEK21, MADAGASKARLI21, SUSKUNLAŞMAK20, STEREOSKOPİK20, ARABESKLEŞME19, KISKANDIRMAK18, MİSKİNLEŞMEK18, MASKARALAŞMA18, ASKERİLEŞMEK17, KESKİNLEŞMEK17, MASKARALANMA15, KESKİNLETMEK14

11 Harfli Kelimeler

BAŞPİSKOPOS28, GALVANOSKOP28, HİGROSKOPİK26, OFTALMOSKOP26, PİSKOPOSLUK24, GASTROSKOPİ23, HEVESKARLIK23, PÜSKÜRTÜLME23, SPEKTROSKOP23, DİSKALİFİYE22, KALEYDOSKOP22, KARDİYOSKOP22, BASKETBOLCU21, ESKATOLOGYA20, GAYRİMESKUN20, KÜSKÜNLEŞME20, ESKİŞEHİRLİ19, HULUSKARLIK19, SUSKUNLAŞMA19, ELEKTROSKOP18
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

SKÖTÜRÜM28, PÜSKÜRTÜCÜ26, FİYASKOSUZ25, DESKRİPTİF23, EKSKAVATÖR23, EBÜLYOSKOP23, HİDROSKOPİ23, GASTROSKOP22, POLARİSKOP21, RADYOSKOPİ21, PÜSKÜRTMEK20, TÖSKÜRTMEK20, BASKICILIK19, İSKANDİNAV19, KRİYOSKOPİ19, FİSKELEMEK18, İSKONTOSUZ18, MUSKACILIK18, SİNEMASKOP18, STEREOSKOP18
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

SKJOKEY24, HİGROSKOP24, PÜSKÜLSÜZ24, PÜSKÜLCÜK23, PÜSKÜRTÜŞ23, OZONOSKOP21, PÜSKÜRTEÇ21, FİYASKOLU20, MOSKOFLUK20, VİSKOZİTE20, VİSKONSÜL20, DEVAİMİSK19, PÜSKÜRMEK19, PÜSKÜRTME19, TÖSKÜRTME19, TÖSKÜRMEK19, ENDOSKOPİ18, KISKIVRAK18, ESKİPAZAR17, ESKİŞEHİR17
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

MAJÜSKÜL23, FOTOSKOP22, PİSKOPOS20, HEVESKAR19, PÜSKÜRÜK19, PÜSKÜRTÜ19, PÜSKÜLLÜ19, PÜSKÜRME18, PERİSKOP18, TÖSKÜRME18, BAROSKOP17, BASKISIZ17, BATİSKAF17, ENDOSKOP17, ASKOSPOR16, BASKINCI16, FİLİSKİN15, HULUSKAR15, ISKARMOZ15, KÜSKÜTÜK15
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

SKÜVİ18, TÖSKÜRÜ18, FISKİYE17, FİYASKO17, MOSKOVA17, BASKICI15, İSKOÇÇA15, ASKISIZ14, MUSKACI14, ÜSKÜDAR14, BAŞESKİ13, ESKALOP13, GROTESK13, ISKATÇI13, KISKACI13, KOSKOCA13, KAPUSKA13, BASKILI12, DAMASKO12, ISKARÇA12
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

HASKÖY19, VİSKOZ17, JETSKİ16, MOSKOF16, FİSKOS15, PÜSKÜL15, SKAVUT14, FİSKAL13, ASKICI12, BASKÇA12, DİSKÇİ12, BASKÜL11, ISKAÇA11, KISK11, KÜSKÜN11, KÜSKÜT11, PASKAL11, ÜSKÜRE11, BASKIN10, ÇİSKİN10
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

ÜSKÜF16, ÜSKÜP14, FİSKE12, FRESK12, FASKA12, VİSKİ12, İSK10, KÜSKÜ10, BASKI9, DİSKO9, ESKİZ9, SUSKU9, KISKI8, MUSKA8, SISKA8, USKUR8, ASKLI7, ISKAT7, KISKA7, KASKO7
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

SKİF11, SK8, DİSK7, ASKI6, ISKA6, MİSK6, MASK6, SKOR6, ESKİ5, KASK5, RİSK5

3 Harfli Kelimeler

ASK4, SKİ4


ASK (Kelime Kökeni: Fransızca asque)


[isim] [bitki bilimi]
 • Asklı mantarlara özgü üreme organı

SKİ (Kelime Kökeni: İngilizce ski)


[isim] [spor]
 • Kayak

  Sokaktan sırtlarında skileriyle birkaç sporcu gülüşerek geçmiş. - Sait Faik Abasıyanık


ESKİ


[sıfat]
 • Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı

  Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden? - Nurullah Ataç

[isim]
 • Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey

  Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum. - Halit Ziya Uşaklıgil

[isim] [alay yollu]
 • Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz

  Mebus eskisi. Müdür eskisi.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • eski ağza yeni taam
 • eski çamlar bardak oldu
 • eski defterleri kapatmak
 • eski defterleri yoklamak (veya karıştırmak)
 • eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
 • eski düşman dost olmaz
 • eski hamam eski tas
 • eski hayratı da berbat etmek
 • eski kimliğine bürünmek
 • eski köye yeni âdet getirmek
 • eski kulağı kesiklerden olmak
 • eskisi kadar (veya gibi)
 • eskisini aratmamak
 • eskisi olmayanın yenisi (veya acarı) olmaz
 • eskiye rağbet (veya itibar) olsaydı bitpazarına nur yağardı

Birleşik Kelimeler: Eski Çağ, Eski Dünya, eski eserler, eski göz ağrısı, eski kafalı, eski kurt, eski püskü, eski toprak, eski tüfek, eski yazı, başeski


KASK (Kelime Kökeni: Fransızca casque)


[isim]
 • Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık

RİSK (Kelime Kökeni: Fransızca risque)


[isim]
 • Zarara uğrama tehlikesi, riziko

  Böyle bir riske neden atılsınlar ki? - Ahmet Ümit

Ata Sözleri ve Deyimler

 • riske girmek (veya risk almak)

Birleşik Kelimeler: risk faktörü, risk yönetimi, kalite riski


ASKI


[isim]
 • Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne

  Durumu hiç değilse bir süre kurtarmak için giysiyi bir askıya takıp duvardaki çiviye astım. - Ayla Kutlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • askıda bırakmak
 • askıda kalmak
 • askı olmak
 • askıya almak
 • askıya çıkarmak
 • askıya çıkmak

Birleşik Kelimeler: bağırsak askısı, boru askısı, elbise askısı, su askıları


ISKA


[isim] [argo]
 • Üzerinde durmama, önem vermeme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ıska geçilmek
 • ıska geçmek


MİSK (Kelime Kökeni: Arapça misk)


[isim]
 • Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde

Ata Sözleri ve Deyimler

 • misk gibi
 • misk yerini belli eder

Birleşik Kelimeler: misk otu, devaimisk


MASK (Kelime Kökeni: Fransızca masque)


[isim]
 • Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı

SKOR (Kelime Kökeni: İngilizce score)


[isim] [spor]
 • Sonuç

ASKLI


[sıfat] [bitki bilimi]
 • Sporları ask denen torbalar içinde oluşan (mantar)

ISKAT (Kelime Kökeni: Arapça isḳāṭ)


[isim] [eskimiş]
 • Düşürme, aşağı atma
[din bilgisi]
 • Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka

KISKA


[isim] [halk ağzında]
 • Arpacık soğanı

KASKO (Kelime Kökeni: İtalyanca casco)


[isim] [hukuk]
 • Taşıtların uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü

DİSK (Kelime Kökeni: Fransızca disque)


[isim] [spor]
 • Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
[anatomi]
 • İçinde jelatin benzeri madde içeren omurlar arasındaki kapsüllü yuvarlak yapı
[fizik]
 • İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
[bilişim]
 • Yoğun disk

Birleşik Kelimeler: disk atma, diskçalar, disk zımpara, manyetik disk, yoğun disk