S ile Biten KelimelerS ile biten 562 kelime bulunuyor. Sonu S olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "S ile başlayan kelimeler. İçinde s olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

ELEKTROMIKNATIS20

13 Harfli Kelimeler

TELEKONFERANS21

12 Harfli Kelimeler

ONDOKUZMAYIS25, KARAKONCOLOS19, RAHLEİTEDRİS19, ARKEOPTERİKS18

11 Harfli Kelimeler

KİFAFINEFİS31, VAZİFEŞİNAS30, BAŞPİSKOPOS28, BAŞMÜHENDİS26, İZZETİNEFİS24, BAŞKONSOLOS21, MİKROKOZMOS20, İSTRONGİLOS19, MUSİKİŞİNAS18, KONSOMATRİS16

10 Harfli Kelimeler

MEVZUBAHİS28, SELFSERVİS25, PROSPEKTÜS23, PERFORMANS23, CEBRİNEFİS22, MÜTEHASSIS21, MÜTEŞEBBİS21, CİHANŞİNAS21, İNTELİJANS20, MÜTEHASSİS20, MÜTEBASBIS20, HETERODOKS19, HİSTEREZİS19, HATIRŞİNAS19, MÜTECESSİS19, ORDİNARYÜS18, MULTİPLEKS17, AMBERBARİS16, KADİRŞİNAS16, NİMETŞİNAS15
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

VAKANÜVİS24, FİBERGLAS22, BAŞHOSTES21, HİPOTENÜS21, ARŞİDÜŞES20, BONSERVİS20, BEHERGLAS20, HARHARYAS20, ASPARAGAS19, DEMİURGOS19, GALATIHİS19, ENFARKTÜS18, FLORESANS18, HAYMATLOS18, ALELHUSUS17, KONFERANS17, OKALİPTÜS17, TROLEYBÜS17, KARAKAFES16, MÜTECANİS16
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

MÜVESVİS25, MÜLEVVES24, TEFAHHUS24, MUKAVVES23, MÜŞAHHAS23, TENEFFÜS23, PİSKOPOS20, ZÜLFARİS20, MURAHHAS19, MUHADDİS19, FALYANOS18, MÜHENDİS18, TEŞEBBÜS18, MUHASSAS17, MUHAMMES17, MÜSEDDES17, REDEVANS17, TAHASSÜS17, VİTELLÜS17, VASİSTAS17
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

DÖPİYES22, FORSEPS20, HAVADİS20, İZOHİPS20, ZAĞANOS19, AĞUSTOS18, PAPİRÜS18, BAHUSUS17, BARFİKS16, HEMCİNS16, İDEFİKS16, TEVARÜS16, HABİTUS15, KONVEKS15, KÜMÜLÜS15, MİDİBÜS15, SİFİLİS15, VİLNİUS15, APANDİS14, FREKANS14
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

FISFIS22, GÖRDES19, MAHPUS17, MÜFLİS16, PASPAS16, PAYDOS16, VARYOS16, CANFES16, BAYPAS15, DEFANS15, DALFES15, FİSKOS15, FAYANS15, ÖRTBAS15, SUSPUS15, AVANOS14, DEYYUS14, FALLUS14, KUVARS14, KAMPÜS14
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

GÖĞÜS25, FÜLÜS16, HEVES16, HAVAS16, ZİFOS16, AJANS15, NÜFUS15, EFSUS14, FOKUS14, FETÜS14, HAPİS14, ŞAHIS14, TİFÜS14, VİRÜS14, VENÜS14, AFTOS13, DÜŞES13, EŞHAS13, FANUS13, HUMUS13
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

JİPS18, FÜRS13, FORS12, OFİS12, CİPS12, AFİS11, FAKS11, FARS11, OPUS11, VAKS11, VALS11, HIRS10, OBÜS10, GRES9, HARS9, PRES9, PARS9, PENS9, ŞEMS9, ABUS8
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

FOS11, FES10, FAS10, KÖS10, LÖS10, ÖRS10, TÖS10, PUS9, POS9, HİS8, HAS8, PİS8, PAS8, PES8, CIS8, ÇİS7, SÜS7, BİS6, BAS6, KÜS6
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

ÜS5, US4, AS3, ES3, İS3


AS


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kakım
[isim]
 • İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey
[sıfat]
 • Bir işte başta gelen (kimse veya şey)

  As oyuncu.

Birleşik Kelimeler: assolist, astasım, asteğmen, asyön

[kimya]
 • Arsenik elementinin simgesi

ES


[isim] [müzik]
 • Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı

  Dörtlük es. Sekizlik es.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • es geçmek

[kimya]
 • Aynştaynyum elementinin simgesi

İS


[isim]
 • Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke

  Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti. - Memduh Şevket Esendal

[halk ağzında]
 • Sürme (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ise tutmak
 • isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar


US


[isim]
 • Akıl

  Usa ve gerçeğe uygun anlatışlara kulak verenin olmadığı görüldü. - Halikarnas Balıkçısı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • usuna getirmek

Birleşik Kelimeler: us dışı, us pahası, usa vurma


ÜS (Kelime Kökeni: Arapça uss)


[isim] [matematik]
 • Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır
[isim] [eskimiş]
 • Kök, asıl, temel, esas
[askerlik]
 • Bir askerî harekâtta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı bölge

  Mühimmat depolarının ve üslerin arasında, herkesin istifadesine ve zevkine açıktır. - Falih Rıfkı Atay

Birleşik Kelimeler: merkez üs, deniz üssü, hava üssü, uzay üssü


BİS (Kelime Kökeni: Fransızca bis)


[zarf]
 • İkinci kez

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bis yapmak


BAS (Kelime Kökeni: Fransızca basse)


[isim] [müzik]
 • En kalın erkek sesi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bas tutmak

Birleşik Kelimeler: basbariton, basgitar, basklarnet


KÜS


[sıfat]
 • Dargın

  Bu sınıfta küs çocuklar var.


ÇİS


[isim]
 • Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir tür şekerli öz su

  Çis, hekimlikte müshil olarak kullanılır.


SÜS


[isim]
 • Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, süs püs
[mecaz]
 • Güzellik veren, güzelleştiren şey

  Kitabı bir süs kabul etmek, kültür görgüsüzlüğünün en somut örneğini oluşturur. - Tarık Dursun K.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • süs için

Birleşik Kelimeler: süs bitkisi, süs püs


ABUS (Kelime Kökeni: Arapça ʿabūs)


[sıfat] [eskimiş]
 • Somurtkan (kimse)

HİS (Kelime Kökeni: Arapça ḥiss)


[isim]
 • Duygu

  Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar. - Mehmet Kaplan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hissine (veya hislerine) kapılmak
 • hissini vermek

Birleşik Kelimeler: hissedilmek, hissetmek, hissettirmek, hissikablelvuku, hissiselim, hissolunmak, altıncı his, galatıhis, acıma hissi, aşağılık hissi, görmüşlük hissi, suçluluk hissi, üstünlük hissi


HAS (Kelime Kökeni: Arapça ḫāṣṣ)


[sıfat]
 • Özgü

  Her medeniyet kendine has değerleri gerçekleştirerek insanlığın ortak hazinesini zenginleştirir. - Cemil Meriç

[mecaz]
 • İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse)
[isim] [tarih]
 • Başmaklık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • has olmak

Birleşik Kelimeler: has un, kendine has


PİS


[sıfat]
 • Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
[mecaz]
 • Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı

  Şu pis dünyanın acılarında bile öyle bir tat var ki her şeye razıyım. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • Çirkin, sevimsiz olan

  Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • İçinden çıkılması çok güç, karışık

  Pis bir iş.

Birleşik Kelimeler: pis bıyık, pisboğaz, pis lakırtı, pis pis, pis söz, pis su, ağzı pis, eteğine pis


PAS


[isim]
 • Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde

  Demirin tozu ve pası dev işçilerin kirpiklerine yağar, gözlerine dolardı. - Lâtife Tekin

[kimya]
 • Demir veya demir alaşımlarının aşınması sonunda ortaya çıkan ve esas itibarıyla demir oksit ve hidroksitten meydana gelen aşınma türü
[tıp]
 • Bar (IV)

  Hastanın dilindeki pas.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pas açmak
 • pas tutmak

Birleşik Kelimeler: pas mantarı, pas rengi, akpas, bodur pas, kir pas, bakır pası, buğday pası, demir pası

[isim]
 • Bazı top oyunlarında oyunculardan birinin topu takım arkadaşına geçirmesi
[ünlem]
 • Bazı iskambil oyunlarında sırası kendisine gelen oyuncunun oyuna o elde katılmayacağını belirten bir söz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pas almak
 • pas atmak (veya vermek)
 • pas geçmek
 • pas vermemek

Birleşik Kelimeler: sektirme pas, tek pas, ara pası, duvar pası