S ile Başlayan İ ile Biten KelimelerS ile başlayan İ ile biten 263 kelime bulundu.İ ile başlayan S ile biten kelimeler

Ayrıca, "Si kelimesinin anlamı nedir? İçinde si olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

SİNİRLENDİRİCİ20

13 Harfli Kelimeler

SİNEMATOGRAFİ26, SÜPERMARKETÇİ24, SERTLEŞTİRİCİ20

12 Harfli Kelimeler

SÖZLENDİRİCİ27, SPEKTROSKOPİ24, SESLENDİRİCİ19

11 Harfli Kelimeler

SERGÜZEŞTÇİ27, STEREOGRAFİ23, SAKSIGÜZELİ23, SEVİNDİRİCİ23, STRATİGRAFİ22, SÜRÜKLEYİCİ21, SERDENGEÇTİ21, SAYRILAREVİ21, SALAHİYETLİ18, SULTANBEYLİ17, SAKARİMETRİ13

10 Harfli Kelimeler

SÜMEROLOJİ25, SEMİYOLOJİ25, SÖZLEŞMELİ24, SİNEKOLOJİ22, STENOGRAFİ22, SİNTİGRAFİ21, STRİPTİZCİ21, STEREOFONİ19, SEVKİTABİİ19, SEBKİHİNDİ19, SANDALYECİ18, SÜRTÜNMELİ16, SEZARYENLİ16, SEYRELTİCİ16, SANDALYELİ15, SEKSENİNCİ15, SİLİNDİRLİ13

9 Harfli Kelimeler

SÖMÜRGECİ26, SAĞBEĞENİ26, SÜPÜRGECİ25, SOSYOLOJİ25, SIHHİYECİ24, SANDVİÇÇİ24, SAĞLIKEVİ24, SİSMOLOJİ23, SEKSOLOJİ22, SIĞIRDİLİ21, SERÜVENCİ21, SECCADECİ21, SİPARİŞÇİ20, SARIYAHŞİ20, SERİGRAFİ20, SEDEFİMSİ20, SİVİLCELİ19, SIÇANDİŞİ19, SAHABETÇİ19, SEYİTGAZİ19
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

SÖYLEVCİ26, SUÇİÇEĞİ23, SÜZGEÇLİ21, SİNOLOJİ20, SİPSİVRİ20, SİTOLOJİ20, SUİBRİĞİ19, SERGİEVİ19, SERVİSÇİ19, SIHHATLİ18, SÜNGERCİ18, STRATEJİ18, SEVİNÇLİ18, SPAGETTİ17, SÖYLENTİ17, SEVİYELİ17, SÜNGERSİ16, SÜTYENCİ16, SUŞERİDİ15, SÜNGERLİ15
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

SÖYLEŞİ19, SEDEFÇİ19, SEVGİLİ18, SİNERJİ17, SEDEFSİ17, SİMGECİ16, SUŞEHRİ16, SAHİPLİ16, SEBZECİ16, SEDEFLİ16, SÜMBÜLİ15, SALEPÇİ15, SAHTECİ15, SERPİCİ15, SERGİCİ15, SENFONİ15, SEPETÇİ15, SEVİMLİ15, SEZGİLİ15, SEÇMECİ15
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

SEVİCİ16, SAZEVİ16, SİPAHİ15, SÜVARİ15, SAHİCİ14, SEPİCİ14, SEMAVİ14, SİYAHİ13, SÜRAHİ13, SAFARİ13, SEFERİ13, SEÇİCİ13, SENEVİ13, SİLOPİ12, SÜZENİ12, SUZENİ11, SEPİLİ11, SİYASİ10, SİLİCİ10, SÜKUTİ10
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

SEVGİ16, SIHHİ15, SÜFLİ14, SEZGİ13, SİVRİ12, SELVİ12, SERVİ12, SİPSİ11, SIHRİ11, SİLGİ10, SATHİ10, SERGİ10, SESÇİ10, SEÇKİ9, SÜNNİ8, SİSLİ7, SİNSİ7, SORTİ7, SINAİ7, SEMAİ7
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

SOFİ12, SUFİ12, SAFİ11, SEVİ11, Sİ9, SAHİ9, SEPİ9, SEZİ8, SECİ8, Sİ8, SABİ7, SUNİ6, SAMİ6, SİLİ5, SİNİ5, SARİ5, SAKİ5, SERİ5, SEKİ5

3 Harfli Kelimeler

SKİ4

2 Harfli Kelimeler

Sİ3


Sİ (Kelime Kökeni: İtalyanca si)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde la ile do arasındaki ses
[kimya]
 • Silisyum elementinin simgesi

SKİ (Kelime Kökeni: İngilizce ski)


[isim] [spor]
 • Kayak

  Sokaktan sırtlarında skileriyle birkaç sporcu gülüşerek geçmiş. - Sait Faik Abasıyanık


SİLİ


[isim]
 • Kilim, yünden dokunmuş yaygı
[sıfat]
 • Arı, temiz
[mecaz]
 • İffetli

Birleşik Kelimeler: arı sili


SİNİ (Kelime Kökeni: Farsça sīnī)


[isim]
 • Üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi

  Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti. - Ahmet Haşim


SARİ (Kelime Kökeni: Hintçe)


[isim]
 • Hint kadınlarına özgü giysi
[sıfat] [eskimiş]
 • Başkasına geçen, geçici

SAKİ (Kelime Kökeni: Arapça sāḳī)


[isim] [eskimiş]
 • İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse

SERİ (Kelime Kökeni: Fransızca série)


[isim]
 • Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi

  Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir. - Sait Faik Abasıyanık

Birleşik Kelimeler: seri imalat, seri katil, seri üretim

[sıfat]
 • Hızlı

  Nazik ve oynak tavırlar, seri kelimelerle sözüne devam etti. - Reşat Nuri Güntekin

[zarf]
 • Hızlı bir biçimde

  Seri konuşuyor.


SEKİ


[isim] [halk ağzında]
 • Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set
[coğrafya]
 • Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras

Birleşik Kelimeler: çökerti sekisi

[isim]
 • Sekil

SUNİ (Kelime Kökeni: Arapça ṣunʿī)


[sıfat]
 • Yapay
[mecaz]
 • Yapmacık

Birleşik Kelimeler: suni böbrek, suni çayır, suni gübre, suni ipek, suni kalp, suni peyk, suni solunum, suni tahta, suni teneffüs


SAMİ (Kelime Kökeni: Arapça sāmī)


[isim]
 • Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu
[sıfat]
 • Bu kola özgü olan

SİSLİ


[sıfat]
 • Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık

  Haliç, aşağılarda, sisli bir bahar sabahının altında, erimiş gümüşlerin ırmağına benziyordu. - Tarık Buğra


SİNSİ


[sıfat]
 • Gizli ve kurnazca kötülük yapan

  Bu kadın ne kadar inatçı, sinsi bir kadın! - Memduh Şevket Esendal


SORTİ (Kelime Kökeni: Fransızca sortie)


[isim] [teknik]
 • Elektrik tesisatında lamba veya fiş konacak kolların her biri

  Bu evde yirmi sorti vardır.

[askerlik]
 • Çıkış

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sorti yapmak


SINAİ (Kelime Kökeni: Arapça ṣināʿī)


[sıfat]
 • Sanayi ile ilgili, endüstriyel

SEMAİ (Kelime Kökeni: Arapça semāʿī)


[isim] [eskimiş] [müzik]
 • Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri
[edebiyat]
 • Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü
[sıfat]
 • Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (söz)

Birleşik Kelimeler: semai kahvesi, sengin semai, yürük semai, saz semaisi