Rz ile Biten KelimelerRZ ile biten 8 kelime bulunuyor. Sonu RZ olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rz olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

7 Harfli Kelimeler

BİLFARZ18

4 Harfli Kelimeler

FARZ13, FERZ13, GÜRZ13, DERZ9, TARZ7

3 Harfli Kelimeler

IRZ7, ARZ6


ARZ (Kelime Kökeni: Arapça ʿarż)


[isim]
 • Sunma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arz etmek

Birleşik Kelimeler: arzıendam, arz odası, arz talep, arzuhâl, para arzı

[isim] [eskimiş]
 • En, genişlik
[isim] [eskimiş]
 • Yer, yeryüzü

  Büzülüp kaldığım köşede sabahın bir an evvel olmasını, güneşin bir saat evvel arza inmesini bekliyorum. - Etem İzzet Benice

Birleşik Kelimeler: arz cazibesi, arz dairesi, arz derecesi


TARZ (Kelime Kökeni: Arapça ṭarz)


[isim]
 • Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr

  Annesi o tarz yaşayıştan hoşlanır mı? - Ahmet Muhip Dranas

Birleşik Kelimeler: bakış tarzı, hayat tarzı


IRZ (Kelime Kökeni: Arapça ʿirż)


[isim]
 • Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti

  Bekçiye mahalle, ırzını, namusunu, malını, canını tereddütsüz teslim edebilirdi. - Samiha Ayverdi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ırzına geçmek
 • ırzını bozmak

Birleşik Kelimeler: ırz düşmanı, ırz ehli, ırzı kırık


DERZ (Kelime Kökeni: Arapça derz)


[isim] [mimarlık]
 • Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı

FARZ (Kelime Kökeni: Arapça farż)


[isim] [din bilgisi]
 • Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet
[mecaz]
 • Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • farz etmek
 • farz olmak
 • farz olunmak

Birleşik Kelimeler: farzımuhal


FERZ (Kelime Kökeni: Farsça ferz)


[isim] [eskimiş]
 • Satranç oyununda vezir

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ferz çıkarmak
 • ferz çıkmak


GÜRZ (Kelime Kökeni: Farsça gurz)


[isim] [eskimiş]
 • Silah olarak kullanılan ağır topuz

BİLFARZ (Kelime Kökeni: Arapça bi'l-farż)


[edat] [eskimiş]
 • Söz gelişi