İçinde Rz Bulunan Kelimelerİçinde RZ olan 68 kelime bulunuyor. İçerisinde RZ geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rz ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

ARZULAYABİLMEK23

13 Harfli Kelimeler

ZERZEVATÇILIK30, ARZULAYABİLME22, ERZİNCANLILIK21, BANKERZEDELİK20

12 Harfli Kelimeler

RZOPLAŞMAK27, ARZUHALCİLİK23, ERZURUMLULUK20

11 Harfli Kelimeler

RZOPLAŞMA26

10 Harfli Kelimeler

FARZIMUHAL26, ZERZEVATÇI26, HERZEVEKİL23, PİRZOLALIK19, BANKERZEDE17, ERZİNCANLI17, ARZULATMAK15, ARZULANMAK15

9 Harfli Kelimeler

MERZENGUŞ21, ZİRZOPLUK21, ARZUHALCİ20, ERZURUMLU16, KİBARZADE16, TERZİHANE16, ARZULANMA14, ARZULAMAK14, ARZULATMA14

8 Harfli Kelimeler

RZOPÇA22, ZERZEVAT20, MERZİFON19, SERZENİŞ15, ERZİNCAN14, MADERZAT14, ARZULAMA13, TERZİLİK11

7 Harfli Kelimeler

BİLFARZ18, ARZUSUZ16, ARZUHAL15, PİRZOLA15, ERZURUM13, ARZİYAT12, TOMARZA12, TARZİYE12

6 Harfli Kelimeler

RZOP17, BERZAH15, GERZEK13, ARZULU11, ARZANİ9, LERZAN9, TERZİL9

5 Harfli Kelimeler

RZÜ14, DÜRZİ12, GERZE12, HERZE12, KORZA9, MİRZA9, ERZAK8, ERZEL8, ERZİN8, LERZE8, TERZİ8

4 Harfli Kelimeler

FARZ13, FERZ13, GÜRZ13, DERZ9, ARZU8, TARZ7

3 Harfli Kelimeler

IRZ7, ARZ6


ARZ (Kelime Kökeni: Arapça ʿarż)


[isim]
 • Sunma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arz etmek

Birleşik Kelimeler: arzıendam, arz odası, arz talep, arzuhâl, para arzı

[isim] [eskimiş]
 • En, genişlik
[isim] [eskimiş]
 • Yer, yeryüzü

  Büzülüp kaldığım köşede sabahın bir an evvel olmasını, güneşin bir saat evvel arza inmesini bekliyorum. - Etem İzzet Benice

Birleşik Kelimeler: arz cazibesi, arz dairesi, arz derecesi


TARZ (Kelime Kökeni: Arapça ṭarz)


[isim]
 • Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr

  Annesi o tarz yaşayıştan hoşlanır mı? - Ahmet Muhip Dranas

Birleşik Kelimeler: bakış tarzı, hayat tarzı


IRZ (Kelime Kökeni: Arapça ʿirż)


[isim]
 • Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti

  Bekçiye mahalle, ırzını, namusunu, malını, canını tereddütsüz teslim edebilirdi. - Samiha Ayverdi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ırzına geçmek
 • ırzını bozmak

Birleşik Kelimeler: ırz düşmanı, ırz ehli, ırzı kırık


ERZAK (Kelime Kökeni: Arapça erzāḳ)


[isim]
 • Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı

  Çarşıdan erzakını bile kendi pazarlık eder, kendi alır, kendi evine getirir. - Ömer Seyfettin


ERZEL (Kelime Kökeni: Arapça erẕel)


[sıfat]
 • Pek rezil

ERZİN


[isim]
 • Hatay iline bağlı ilçelerden biri

LERZE (Kelime Kökeni: Farsça lerze)


[isim] [eskimiş]
 • Titreme, titreyiş

  Aşklarının düşüncesi artık lerze değil yeis ve meraret veriyordu. - Halide Edip Adıvar


TERZİ (Kelime Kökeni: Farsça derzī)


[isim]
 • Giysi biçip diken kimse, dikişçi

  Bir şehrin yedi mahallesinde herkesin baş eğdiği bir terzi olmalıydım. - Attila İlhan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • terzi kendi söküğünü dikemez

Birleşik Kelimeler: terzihane, kumaşlı terzi, kumaşsız terzi, erkek terzisi, kadın terzisi


ARZU (Kelime Kökeni: Farsça ārzū)


[isim]
 • İstek, dilek

  Zaten insanın en büyük hususiyeti, içinde bulunduğu hâlden kurtulma arzusudur. - Ahmet Muhip Dranas

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arzu duymak
 • arzu etmek
 • arzusu kalmak


ARZANİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿarżānī)


[sıfat] [eskimiş]
 • Enine olan

LERZAN (Kelime Kökeni: Farsça lerzān)


[sıfat] [eskimiş]
 • Titrek

  Uzak fenerler, ateş böcekleri gibi lerzan ve donuk bir ziya neşrediyordu. - Ömer Seyfettin


TERZİL (Kelime Kökeni: Arapça terzīl)


[isim] [eskimiş]
 • Küçük düşürme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • terzil etmek


KORZA (Kelime Kökeni: İtalyanca crose)


[isim] [denizcilik]
 • Denizin içinde iki zincirin birbirine dolaşması

MİRZA (Kelime Kökeni: Farsça mīrzā)


[isim] [eskimiş]
 • Bazı Türk topluluklarında ve İran'da kullanılan bir soyluluk sanı

DERZ (Kelime Kökeni: Arapça derz)


[isim] [mimarlık]
 • Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı