Rt ile Biten KelimelerRT ile biten 82 kelime bulunuyor. Sonu RT olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rt olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

13 Harfli Kelimeler

BİLAKAYDUŞART23

10 Harfli Kelimeler

HAMİLİKART15

9 Harfli Kelimeler

DOĞANYURT22, GÜZELYURT21, YAVRUKURT19, CİVANMERT19, MALAZGİRT17, PEMBEKURT17, YEŞİLYURT17, KIZILKURT15, REEKSPORT15, TRANSPORT15, SULAKYURT14, NATÜRMORT13, SALLASIRT12

8 Harfli Kelimeler

GREYFURT21, AVANGART18, PASAPORT18, HELİPORT17, LACİVERT17, MİYOKART12, PERİKART12, ELEŞKİRT11, STANDART11, TELEKART8

7 Harfli Kelimeler

MAZGİRT15, BOZKURT14, BAYBURT14, HEMDERT14, BAŞKURT13, LANGIRT12, PANKART11, MANKURT9, ALAKART7

6 Harfli Kelimeler

ZÜĞÜRT20, YOĞURT17, CÖMERT16, FİYORT15, TİŞÖRT15, ABSÜRT11, KÜKÜRT10, AKYURT9, ŞAKİRT9, ESKORT8, KOKART7, NAMERT7

5 Harfli Kelimeler

FLÖRT17, AVURT12, APORT10, AKORT6, SİİRT6, START6

4 Harfli Kelimeler

RT12, FIRT11, FERT10, VİRT10, GIRT9, HIRT9, HART8, PERT8, ŞORT8, CIRT8, MÜRT7, ŞART7, YURT7, CART7, DART6, DERT6, KÜRT6, MURT6, SIRT6, AORT5
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

ART3


ART


[isim]
 • Arka, geri

  Ardında kapı koyu karanlık bir sonsuzluğa açılıyordu. - Tarık Buğra

[sıfat]
 • Arkada bulunan

  Art damak ünsüzü. Art teker.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ardı arası (veya arkası) kesilmemek (veya gelmemek)
 • ardı kesilmemek
 • ardına (veya arkasına) düşmek
 • ardına kadar açık
 • ardından atlı kovalamak
 • ardından gitmek
 • ardından sapan taşı yetişmez
 • ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
 • ardını almak (veya getirmek)
 • ardını bırakmamak
 • ardını kesmek
 • art eteğinde namaz kılmak

Birleşik Kelimeler: art alan, art arda, art avurt, art bölge, art damak, art düşünce, art elden, art niyet, art oda, art teker, art yetişim, art zamanlı, iğne ardı, ardı ardına, ardı sıra, artsız arasız


AORT (Kelime Kökeni: Fransızca aorte)


[isim] [anatomi]
 • Ana atardamar

AKORT (Kelime Kökeni: Fransızca accord)


[isim] [müzik]
 • Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, düzen
[müzik]
 • Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi
[mecaz]
 • Uyum, uyumluluk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • akort etmek

Birleşik Kelimeler: akordu bozuk


SİİRT


[isim]
 • Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Birleşik Kelimeler: Siirt battaniyesi


START (Kelime Kökeni: İngilizce start)


[isim] [spor]
 • 343 çıkış, başlama

Ata Sözleri ve Deyimler

 • starta geçmek
 • start almak
 • start vermek


DART (Kelime Kökeni: İngilizce dart)


[isim]
 • 343 oklama

DERT (Kelime Kökeni: Farsça derd)


[isim]
 • Üzüntü

  Göz göz oldu yüreğim, gözlerinin derdinden - Halk türküsü

[mecaz]
 • Sorun, kaygı

  Ne var ki dert evin satılması ile bitmeyecekti. - Tarık Buğra

[halk ağzında]
 • Ur

  Boynunda dert çıkmış.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • derde (veya derdine) derman olmak
 • derde (veya dertlere) düşmek
 • derde düçar olmak
 • derdi başından aşkın (olmak)
 • derdi günü
 • derdine deva bulmak
 • derdine düşmek
 • derdine yanmak
 • derdini çekmek
 • derdini deşmek (veya depreştirmek)
 • derdini dökmek
 • derdini Marko Paşa'ya anlat
 • derdini söylemeyen (veya anlatmayan) derman bulamaz
 • derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
 • derdi veren devasını da verir
 • dert ağlatır, aşk söyletir
 • dert anlatmak
 • dert, çekene göredir
 • dert değil
 • dert eğirmek
 • dert etmek (veya edinmek)
 • dert gider amma yeri boş kalmaz
 • dert yanmak

Birleşik Kelimeler: dert babası, dert küpü, dert ortağı, dert sahibi, boğaz derdi, geçim derdi, başı dertte


KÜRT


[isim]
 • Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse

MURT (Kelime Kökeni: Farsça mūrd)


[isim] [bitki bilimi]
 • Mersin ağacının yazın olgunlaşan, bezelye büyüklüğünde, morumsu siyah, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi

SIRT


[isim] [anatomi]
 • Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm

  Arabacı katırın sırtına binmiş. - Falih Rıfkı Atay

[anatomi]
 • İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sırt (veya sırtını) çevirmek
 • sırtı kaşınmak
 • sırtına almak
 • sırtına geçirmek
 • sırtından (para) kazanmak
 • sırtından atmak
 • sırtından bıçaklamak
 • sırtından çıkarmak
 • sırtından geçinmek
 • sırtında yumurta küfesi olmamak
 • sırtını dayamak (veya vermek)
 • sırtını dönmek
 • sırtını sıvazlamak
 • sırtını yere getirmek
 • sırtı yere gelmek
 • sırtı yere gelmemek

Birleşik Kelimeler: sırt sırta, sırtüstü, sırtıkara, sırtı pek, sırtı sıra, sırtı yufka, sallasırt, balıksırtı, bıçaksırtı, bıçak sırtı, dalga sırtı, eşeksırtı, evi sırtında


ALAKART (Kelime Kökeni: Fransızca à la carte)


[isim]
 • Seçmeli yemek, tabildot karşıtı

KOKART (Kelime Kökeni: Fransızca cocarde)


[isim] [askerlik]
 • Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen işaret

NAMERT (Kelime Kökeni: Farsça nāmerd)


[sıfat]
 • Korkak, alçak, mert olmayan

  Sana karşı aşktan başka bir şey duydumsa namert olayım. - Tarık Buğra

Ata Sözleri ve Deyimler

 • namerde muhtaç bırakmak
 • namerde muhtaç olmak


MÜRT (Kelime Kökeni: Farsça murd)


[sıfat]
 • Ölmüş (hayvan)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mürt olmak


ŞART (Kelime Kökeni: Arapça şarṭ)


[isim]
 • Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul

  İster istemez bu şartlara boyun eğecekti. - Falih Rıfkı Atay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • şart etmek
 • şart koşmak
 • şart olmak
 • şart olsun

Birleşik Kelimeler: şart kipi, şartname, şart şurt, bilakayduşart, ön şart, hava şartları, hayat şartları

[isim]
 • Temel kural belgesi

  Paris Şartı.