Rt ile Biten 4 Harfli KelimelerRT ile biten 4 harfli 29 kelime bulunuyor. Sonu RT olan 4 karekterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde Rt olan 4 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

RT12, FIRT11, FERT10, RT10, GIRT9, HIRT9, HART8, PERT8, ŞORT8, CIRT8, RT7, ŞART7, YURT7, CART7, DART6, DERT6, RT6, MURT6, SIRT6, AORT5, KORT5, KURT5, LORT5, MART5, MERT5, SERT5, TIRT5, KART4, TART4


KART


[sıfat]
 • Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe karşıtı

  Bu kart hatunun, bu içi dışı pörsük kadının hâlâ piyasa yeri araması beni çıldırtıyor. - Halide Edip Adıvar

[isim]
 • Düzgün kesilmiş ince karton parçası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kart basmak
 • kart çıkarmak

Birleşik Kelimeler: açık kart, ek kart, hamilikart, kırmızı kart, manyetik kart, sanal kart, sarı kart, serbest kart, yeşil kart, adres kartı, banka kartı, basın kartı, duhuliye kartı, giriş kartı, kimlik kartı, kredi kartı, nakit kartı, ödeme kartı, posta kartı, tanıtma kartı, tebrik kartı, telefon kartı, uçuş kartı, varlık kartı, yaka kartı


TART (Kelime Kökeni: Arapça ṭard)


[isim] [eskimiş]
 • Kovma, çıkarma

Birleşik Kelimeler: tart suçu, tardetmek

[isim]
 • Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta

AORT (Kelime Kökeni: Fransızca aorte)


[isim] [anatomi]
 • Ana atardamar

KORT (Kelime Kökeni: İngilizce court)


[isim] [spor]
 • Tenis oynanan alan, tenis sahası, tenis kortu

  Otelin tenis kortunu geçtik. - Hüseyin Cahit Yalçın

Birleşik Kelimeler: tenis kortu


KURT


[isim] [hayvan bilimi]
 • Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
[mecaz]
 • Bir yeri, bir şeyi iyi bilen
[sıfat] [mecaz]
 • İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz

  Deminden beri sus pus olmuş, fırsat bekleyen kurt müşterilerin ilk defa sesi duyuluyor. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser
 • kurdun oğlu akıbet kurt olur
 • kurt ağzı bağlamak
 • kurt dumanlı havayı sever
 • kurt gibi
 • kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
 • kurt komşusunu yemez
 • kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez
 • kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma
 • kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz

Birleşik Kelimeler: kurtağzı, kurtboğan, kurt kapanı, kurtkıyan, kurt köpeği, kurt kuş, kurt kuyusu, kurt mantarı, kurt masalı, kurtpençesi, kurt sineği, kurttırnağı, Başkurt, bozkurt, eski kurt, yavrukurt, yeleli kurt, deniz kurdu

[isim] [hayvan bilimi]
 • Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kurdunu (veya kurtlarını) dökmek (veya kırmak)

Birleşik Kelimeler: kurtayağı, kurtbağrı, kurt baklası, kurt bilimi, kurtyeniği, kurt yeniği, kancalı kurt, keseli kurt, kıl kurt, kızılkurt, pembekurt, kırbaç kurtları, ağaç kurdu, ağ kurdu, bağırsak kurdu, fındık kurdu, ibrişim kurdu, iplik kurdu, kırbaç kurdu, kitap kurdu, kök kurdu, Medine kurdu, tahta kurdu, tel kurdu, yaprak kurdu, yıldız kurdu, zeytin kurdu

[isim] [gök bilimi]
 • Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız

LORT (Kelime Kökeni: İngilizce lord)


[isim]
 • İngiltere'de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı

  O sırada yaşlı bir lort beni pek sevdi. - Refik Halit Karay

[mecaz] [halk ağzında]
 • Çok zengin kimse
[mecaz] [halk ağzında]
 • Sükseli, kalantor, gösterişli kimse

  O bildiğimiz doktor gitmiş, yerine bir lort gelmiş. - Sermet Muhtar Alus

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lort gibi

Birleşik Kelimeler: Lortlar Kamarası


MART (Kelime Kökeni: Latince)


[isim]
 • Yılın üçüncü ayı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mart ayı dert ayı
 • mart çıkmadıkça dert çıkmaz
 • mart dokuzunda çıra yak, bağ buda
 • mart havası gibi
 • mart içeri, pire dışarı
 • mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır

Birleşik Kelimeler: mart dokuzu


MERT (Kelime Kökeni: Farsça merd)


[sıfat]
 • Yiğit

  Merttir, yiğittir, yüreği de bileği de pektir. - Tarık Buğra

Birleşik Kelimeler: merdikıpti, civanmert


SERT (Kelime Kökeni: Farsça serd)


[sıfat]
 • Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı

  Sert tahta.

[zarf]
 • Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde

  Ben de ona bile bile sert çıkıştım. - Ahmet Kabaklı

[mecaz]
 • Hırçın, öfkeli, hiddetli

  Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar? - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[mecaz]
 • Titizlikle uygulanan, sıkı

  Sert bir yönetim.

[dil bilgisi]
 • Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sert çıkmak

Birleşik Kelimeler: sert buğday, sert damak, sert doku, sert su, sert tabaka, sert ünsüz, sert zar, tatlı sert


TIRT


[sıfat] [argo]
 • İşe yaramayan (kimse)

DART (Kelime Kökeni: İngilizce dart)


[isim]
 • 343 oklama

DERT (Kelime Kökeni: Farsça derd)


[isim]
 • Üzüntü

  Göz göz oldu yüreğim, gözlerinin derdinden - Halk türküsü

[mecaz]
 • Sorun, kaygı

  Ne var ki dert evin satılması ile bitmeyecekti. - Tarık Buğra

[halk ağzında]
 • Ur

  Boynunda dert çıkmış.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • derde (veya derdine) derman olmak
 • derde (veya dertlere) düşmek
 • derde düçar olmak
 • derdi başından aşkın (olmak)
 • derdi günü
 • derdine deva bulmak
 • derdine düşmek
 • derdine yanmak
 • derdini çekmek
 • derdini deşmek (veya depreştirmek)
 • derdini dökmek
 • derdini Marko Paşa'ya anlat
 • derdini söylemeyen (veya anlatmayan) derman bulamaz
 • derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
 • derdi veren devasını da verir
 • dert ağlatır, aşk söyletir
 • dert anlatmak
 • dert, çekene göredir
 • dert değil
 • dert eğirmek
 • dert etmek (veya edinmek)
 • dert gider amma yeri boş kalmaz
 • dert yanmak

Birleşik Kelimeler: dert babası, dert küpü, dert ortağı, dert sahibi, boğaz derdi, geçim derdi, başı dertte


KÜRT


[isim]
 • Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse

MURT (Kelime Kökeni: Farsça mūrd)


[isim] [bitki bilimi]
 • Mersin ağacının yazın olgunlaşan, bezelye büyüklüğünde, morumsu siyah, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi

SIRT


[isim] [anatomi]
 • Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm

  Arabacı katırın sırtına binmiş. - Falih Rıfkı Atay

[anatomi]
 • İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sırt (veya sırtını) çevirmek
 • sırtı kaşınmak
 • sırtına almak
 • sırtına geçirmek
 • sırtından (para) kazanmak
 • sırtından atmak
 • sırtından bıçaklamak
 • sırtından çıkarmak
 • sırtından geçinmek
 • sırtında yumurta küfesi olmamak
 • sırtını dayamak (veya vermek)
 • sırtını dönmek
 • sırtını sıvazlamak
 • sırtını yere getirmek
 • sırtı yere gelmek
 • sırtı yere gelmemek

Birleşik Kelimeler: sırt sırta, sırtüstü, sırtıkara, sırtı pek, sırtı sıra, sırtı yufka, sallasırt, balıksırtı, bıçaksırtı, bıçak sırtı, dalga sırtı, eşeksırtı, evi sırtında