Rf ile Biten KelimelerRF ile biten 9 kelime bulunuyor. Sonu RF olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rf olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

7 Harfli Kelimeler

İZOMORF19

5 Harfli Kelimeler

AMORF13

4 Harfli Kelimeler

RF17, HARF14, ZARF13, SIRF12, SARF11, SERF11

3 Harfli Kelimeler

ÖRF15


SARF (Kelime Kökeni: Arapça ṣarf)


[isim]
 • Harcama, tüketme, kullanma
[eskimiş]
 • Dil bilgisi, yapı bilgisi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sarf etmek


SERF (Kelime Kökeni: Fransızca serf)


[isim]
 • Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köle

SIRF (Kelime Kökeni: Arapça ṣirf)


[zarf]
 • Yalnızca

  Sırf iri, kara gözlerindeki endişe dinsin diye itiraz etmeden her isteğini yerine getirdim. - Elif Şafak


AMORF (Kelime Kökeni: Fransızca amorphe)


[sıfat] [fizik]
 • Biçimsiz

ZARF (Kelime Kökeni: Arapça ẓarf)


[isim] [eskimiş]
 • Kap, kılıf, sarma
[dil bilgisi]
 • Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç

  Dil bilgisinden zarfları anlatırken öğretmen birden bağırmaya başladı. - Muzaffer İzgü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • zarf atmak

Birleşik Kelimeler: zarf-fiil, zarf-fiil grubu, zarf tümleci, astarlı zarf, pekiştirmeli zarf, türemiş zarf, yalın zarf, gösterme zarfı, mekân zarfı, soru zarfı, yer zarfı, yön zarfı, zaman zarfı, bağlama zarf-fiili


HARF (Kelime Kökeni: Arapça ḥarf)


[isim]
 • Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod

  Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • harf atmak

Birleşik Kelimeler: harf çevirisi, harfi harfine, harfitarif, büyük harf, küçük harf, sesli harf, sessiz harf, sıralayıcı harf, temel harf, Gotik harfler, Göktürk harfleri, Latin harfleri, Uygur harfleri, yeni Türk harfleri


ÖRF (Kelime Kökeni: Arapça ʿurf)


[isim]
 • Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek

  Allah'a şükür, Türk halkı kendi diline, dinine, örf ve âdetlerine hâlâ bağlıdır. - Mehmet Kaplan


SÖRF (Kelime Kökeni: İngilizce surf)


[isim] [spor]
 • Özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde yapılan bir spor türü

İZOMORF (Kelime Kökeni: Fransızca isomorphe)


[isim] [kimya]
 • Eş biçim