İçinde Rf Bulunan Kelimelerİçinde RF olan 103 kelime bulunuyor. İçerisinde RF geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rf ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

ANTROPOMORFİZM32, ŞANLIURFALILIK27, İNTERFEROMETRE22, İNTERFEROMETRİ22

13 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLOJİK42, RUTHERFORDYUM31, TURFANDACILIK27

12 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLOJİ41, FARFARACILIK29, HARFENDAZLIK28, MORFİNLENMEK21, SAİRFİLMENAM21, TİRFİLLENMEK19

11 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLOG35, EGZOMORFİZM31, PARFÜMCÜLÜK31, KÜLTÜRFİZİK24, METAMORFİZM24, ŞANLIURFALI23, TURFANDALIK21, MORFİNLENME20, TİRFİLLENME18

10 Harfli Kelimeler

FOTOMORFOZ30, PERFORJELİ30, MORFOLOJİK29, HARFİTARİF26, İZOMORFİZM26, FARFARALIK23, METAMORFOZ23, PERFORMANS23, TURFANDACI23, SARFINAZAR21, ZARFLANMAK20, METAMORFİK19, TURFALAMAK18, İNTERFERON17

9 Harfli Kelimeler

RFÇÜLÜK29, FIRFIRSIZ28, MORFOLOJİ28, KÖRFEZCİK27, FARFARACI25, HARFENDAZ24, ZARFÇILIK23, PARFÜMERİ22, İZOMORFİK21, HARFLEMEK20, ŞANLIURFA20, ZARFLAMAK19, ZARFLANMA19, MORFİNMAN18, TURFALAMA17, KONTRFİLE16

8 Harfli Kelimeler

FERFORJE30, PERFORJE28, PERFORAJ28, PARFÜMCÜ26, FIRFIRLI23, HARFİYEN20, ŞIRFINTI20, ZARFINDA20, HARFLEME19, PORFİRİT19, ZARFLAMA18, AMORFLUK17, SARFİYAT17, TURFANDA17, SANTRFOR16, ENTERFON15

7 Harfli Kelimeler

RFİRİ19, FARFARA19, İZOMORF19, BARFİKS16, KARFİÇE16, SÜRFİLE16, ERFELEK13, TERFİAN13

6 Harfli Kelimeler

RFÇÜ24, KÖRFEZ21, FIRFIR20, PARFÜM19, ZARFÇI19, PORFİR17, HİRFET16, TERFİH16, ZARFLI16, MORFEM15, MORFİN14, TERFİK12, TİRFİL12

5 Harfli Kelimeler

ORFOZ16, SÜRFE14, AMORF13, TURFA12, İRFAN11, TERFİ11

4 Harfli Kelimeler

RF17, ÖRFİ16, HARF14, ZARF13, SIRF12, SARF11, SERF11

3 Harfli Kelimeler

ÖRF15


İRFAN (Kelime Kökeni: Arapça ʿirfān)


[isim]
 • Bilme, anlama, sezme

  Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır. - Refik Halit Karay

[mecaz]
 • Kültür

  En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. - Atatürk


TERFİ (Kelime Kökeni: Arapça terfīʿ)


[isim]
 • Derece, makam bakımından yükselme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • terfi etmek


SARF (Kelime Kökeni: Arapça ṣarf)


[isim]
 • Harcama, tüketme, kullanma
[eskimiş]
 • Dil bilgisi, yapı bilgisi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sarf etmek


SERF (Kelime Kökeni: Fransızca serf)


[isim]
 • Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köle

TERFİK (Kelime Kökeni: Arapça terfīḳ)


[isim] [eskimiş]
 • Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • terfik etmek


TİRFİL (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [bitki bilimi]
 • Bir tür yonca

Birleşik Kelimeler: çayır tirfili


TURFA (Kelime Kökeni: Arapça ṭurfe)


[sıfat] [eskimiş]
 • Az bulunur, eski, nadir
[mecaz]
 • Acayip, tuhaf

  Şehirli dediği bu turfa kalabalığı küçümsediğini her hâliyle belli ederdi. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • turfa olmak


SIRF (Kelime Kökeni: Arapça ṣirf)


[zarf]
 • Yalnızca

  Sırf iri, kara gözlerindeki endişe dinsin diye itiraz etmeden her isteğini yerine getirdim. - Elif Şafak


ERFELEK


[isim]
 • Sinop iline bağlı ilçelerden biri

AMORF (Kelime Kökeni: Fransızca amorphe)


[sıfat] [fizik]
 • Biçimsiz

ZARF (Kelime Kökeni: Arapça ẓarf)


[isim] [eskimiş]
 • Kap, kılıf, sarma
[dil bilgisi]
 • Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç

  Dil bilgisinden zarfları anlatırken öğretmen birden bağırmaya başladı. - Muzaffer İzgü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • zarf atmak

Birleşik Kelimeler: zarf-fiil, zarf-fiil grubu, zarf tümleci, astarlı zarf, pekiştirmeli zarf, türemiş zarf, yalın zarf, gösterme zarfı, mekân zarfı, soru zarfı, yer zarfı, yön zarfı, zaman zarfı, bağlama zarf-fiili


MORFİN (Kelime Kökeni: Fransızca morphine)


[isim] [kimya]
 • Afyonda % 10 oranında bulunan, uyuşturucu özelliği olan önemli bir alkaloit

Birleşik Kelimeler: baz morfin


SÜRFE (Kelime Kökeni: Arapça surfe)


[isim] [eskimiş] [hayvan bilimi]
 • Kurtçuk

HARF (Kelime Kökeni: Arapça ḥarf)


[isim]
 • Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod

  Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • harf atmak

Birleşik Kelimeler: harf çevirisi, harfi harfine, harfitarif, büyük harf, küçük harf, sesli harf, sessiz harf, sıralayıcı harf, temel harf, Gotik harfler, Göktürk harfleri, Latin harfleri, Uygur harfleri, yeni Türk harfleri


ENTERFON (Kelime Kökeni: Fransızca interphone)


[isim]
 • İç telefon donanımı