Ka ile Biten KelimelerKA ile biten 175 kelime bulunuyor. Sonu KA olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Ka ile başlayan kelimeler. İçinde ka olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

13 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKA20

11 Harfli Kelimeler

ZÜMRÜDÜANKA23, MÜTEFERRİKA20, SİPERİSAİKA17

10 Harfli Kelimeler

ASARIATİKA12, ANTARKTİKA10

9 Harfli Kelimeler

FİLHAKİKA19, GÜTAPERKA19, SERTİFİKA16, CİMBAKUKA16, HEBENNEKA15, KARŞIYAKA15, BALALAYKA13, MUTALLAKA11

8 Harfli Kelimeler

BAMBAŞKA16, MÜZAYAKA16, VERONİKA15, MÜSABAKA14, BAZİLİKA13, MATRUŞKA13, POLİTİKA13, ARMONİKA10, KARAYAKA10, MASARİKA10, ALATURKA9, TAKATUKA9, KELALAKA8

7 Harfli Kelimeler

GÖLYAKA19, FABRİKA15, FORMİKA15, MAVRUKA15, PAPRİKA15, TAPYOKA14, KAPUSKA13, TEFRİKA13, ÇALYAKA12, DARBUKA12, KULUÇKA12, LEPİSKA12, MUAŞAKA12, MAZURKA12, PALASKA12, PATİSKA12, TROPİKA12, KAZASKA11, MANİŞKA11, PRATİKA11
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

FRİŞKA15, FİYAKA14, RÜFEKA14, PLAÇKA13, ŞAHİKA13, VESİKA13, AFRİKA12, BORÇKA12, BRIÇKA12, BAZUKA12, FİLİKA12, FARİKA12, FALAKA12, MIZIKA12, NAFAKA12, REFİKA12, VARAKA12, ÇAMUKA11, MAŞUKA11, PERUKA11
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

FİŞKA14, YUFKA14, ŞIPKA13, ZIPKA13, ÇUŞKA12, FASKA12, FIRKA12, ŞAPKA12, VOTKA12, VATKA11, BAŞKA10, HIRKA10, HOKKA10, POLKA10, ŞAYKA10, HALKA9, İPEKA9, MAÇKA9, PLAKA9, PARKA9
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

VAKA10, ÇUKA8, İPKA8, ZOKA8, DUKA7, ŞAKA7, ZEKA7, CAKA7, BEKA6, ISKA6, MOKA6, YAKA6, KOKA5, KUKA5, MİKA5, OKKA5, ROKA5, SAKA5, TOKA5, ARKA4
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

AKA3, İKA3


AKA


[isim] [halk ağzında]
 • Ağabey

ARKA


[isim]
 • Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı

  Evin arkasında dekorlar boyarlardı. - Adalet Ağaoğlu

[sıfat]
 • Arkada olan, arkada bulunan
[sıfat] [mecaz]
 • Kayıran, destekleyen

  Memur olmak için büyük bir arka gerek. - Hüseyin Rahmi Gürpınar

[mecaz]
 • Geçmiş, geride kalmış zaman

  Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arka arkaya vermek
 • arka bulmak
 • arka çevirmek
 • arka çıkmak
 • arkada bırakmak
 • arkada bırakmak
 • arkada kalanlar (veya arkadakiler)
 • arkada kalmak
 • arkadan söylemek
 • arkadan vurmak
 • arka kapıdan çıkmak
 • arka olmak
 • arkası alınmak
 • arkası gelmek
 • arkası kesilmek
 • arkasına (bile) bakmadan gitmek (veya kaçmak)
 • arkasına almak
 • arkasına düşmek (veya takılmak)
 • arkasında dolaşmak (veya gezmek)
 • arkasından atlı kovalamak
 • arkasından atmak (veya konuşmak)
 • arkasından koşmak
 • arkasından sürüklemek
 • arkasından teneke çalmak
 • arkasından zil takıp oynamak
 • arkasında yumurta küfesi yok ya! (veya olmamak)
 • arkasını (birine) vermek
 • arkasını (bir şeye) vermek
 • arkasını almak
 • arkasını bırakmak
 • arkasını dayamak
 • arkasını getirememek
 • arkasını sağlama almak
 • arkasını sıvamak
 • arkası olmamak
 • arkası yere gelmemek
 • arka vermek
 • arkaya bırakmak (veya koymak)
 • arkaya kalmak

Birleşik Kelimeler: arka arka, arka arkaya, arka ayak, arkabahçe, arka müziği, arka plan, arka sokak, arka teker, arkaüstü, arka yüz, arkadan arkaya, arkası pek, arkası sıra, arkası yarın, arkası yufka, perde arkası


KOKA (Kelime Kökeni: İspanyolca coca)


[isim] [bitki bilimi]
 • İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru'da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)

KUKA (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim]
 • Dantel veya nakış ipliği yumağı
[isim]
 • Tespih, sigara ağızlığı vb.nin yapımında kullanılan, siyah veya sütlü kahve renginde Hindistan cevizi kökü
[sıfat]
 • Bu kökten yapılan

  Pek kıymetli olan ve hemen daima ellediği siyah kuka bir tespihle dolaşırdı. - Abdülhak Şinasi Hisar


MİKA (Kelime Kökeni: Fransızca mica)


[isim] [mineraloji]
 • Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu
[sıfat]
 • Bu mineralden yapılan

OKKA (Kelime Kökeni: Arapça vuḳiyye)


[isim] [eskimiş]
 • 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi, kıyye

  Beş okka şekeri tam on gün idare ettik. - Aka Gündüz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • okka çekmek
 • okka her yerde dört yüz dirhem
 • okkanın altına gitmek


ROKA (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [bitki bilimi]
 • Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 20-40 santimetre yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki (Eruca sativa)

SAKA (Kelime Kökeni: Arapça saḳḳā)


[isim]
 • Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse

Ata Sözleri ve Deyimler

 • saka beygiri gibi

[isim] [hayvan bilimi]
 • Saka kuşu

Birleşik Kelimeler: saka kuşu

[isim] [tıp]
 • Baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık

TOKA


[isim]
 • Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
[isim]
 • El sıkışma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • toka etmek


BEKA (Kelime Kökeni: Arapça beḳā)


[isim] [eskimiş]
 • Kalıcılık, ölmezlik

  Fakat böyle bir zevk ve huzurun devam ve bekası olamaz. - Necip Fazıl Kısakürek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • beka bulmak


ISKA


[isim] [argo]
 • Üzerinde durmama, önem vermeme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ıska geçilmek
 • ıska geçmek


MOKA (Kelime Kökeni: (Moka şehrinin adından))


[isim]
 • Çok kokulu bir tür kahve

YAKA


[isim]
 • Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü

  Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[denizcilik]
 • Sahil
[denizcilik]
 • Yelkenlerin kenar ve köşeleri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yaka bir tarafta, paça bir tarafta
 • yakadan atmak
 • yakadan geçirmek
 • yaka ısırmak
 • yakası açılmadık
 • yakasına (veya yakasından) asılmak (veya yapışmak)
 • yakasına çökmek
 • yakasına sarılmak
 • yakasını bırakmamak
 • yakasını kaptırmak
 • yaka silkmek
 • yakayı (veya yakasını) kurtarmak (veya sıyırmak)
 • yakayı ele vermek

Birleşik Kelimeler: yaka kartı, yaka paça, balıkçı yaka, bisiklet yaka, degaje yaka, haydari yaka, karayaka, kayık yaka, sosis yaka, şapşal yaka, V yaka


DUKA (Kelime Kökeni: İtalyanca duca)


[isim] [tarih]
 • Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi

  Sırplar bir defa İpek'te kongreye benzer bir toplantı yaparak imparatorluktan ayrılmak ve Sırbistan tacını Savoie dukasına vermek istediler. - Falih Rıfkı Atay


ŞAKA


[isim]
 • Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife

  Şaka ettiğini ama şakanın tadını kaçırdığını söylüyordu. - Ayla Kutlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • şaka etmek
 • şaka gibi gelmek
 • şaka götürmemek
 • şaka kaldırmak
 • şakası yok
 • şaka söylemek
 • şakaya almak
 • şakaya gelmek
 • şakaya gelmemek
 • şakaya getirmek
 • şaka yapmak
 • şakaya sığınmak
 • şakaya vurmak
 • şakayı kakaya çevirmek
 • şakayken kaka olmak

Birleşik Kelimeler: şaka maka, şaka yollu, soğuk şaka, ağız şakası, dil şakası, el şakası, eşek şakası, kamera şakası, nisan bir şakası