K ile Başlayan T ile Biten KelimelerK ile başlayan T ile biten 210 kelime bulundu.T ile başlayan K ile biten kelimeler

Ayrıca, "İçinde kt olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

KİLOGRAMKUVVET33, KELİMEİŞEHADET24, KARBONMONOKSİT21

13 Harfli Kelimeler

KÜKÜRTDİOKSİT21, KARBONDİOKSİT20

12 Harfli Kelimeler

KAYDIİHTİYAT23, KARBONHİDRAT21, KEMALİAFİYET21, KARİKATÜRİST15

11 Harfli Kelimeler

KOLEKTİVİST19, KOLONYALİST16, KABLELMİLAT14

10 Harfli Kelimeler

KIZILSÖĞÜT31, KOZMOPOLİT21, KAYDIHAYAT21, KONFORMİST20, KROMOPLAST18, KLOROPLAST17, KIZILKANAT15, KAPİTALİST15, KARİYERİST13, KRİSTALOİT12

9 Harfli Kelimeler

KARTVİZİT18, KIRKGEÇİT17, KIZILKURT15, KOORDİNAT13, KARABULUT13, KABİLİYET13, KETUMİYET13, KONSONANT12, KANUNİYET12, KALİBORİT12, KASTANYET12, KOLEMANİT11

8 Harfli Kelimeler

KÖŞEBENT19, KEYFİYET18, KAVMİYAT17, KAVMİYET17, KİLOVOLT16, KUVARSİT16, KOZMONOT15, KOMÜNİST13, KAPNİSİT13, KOKİMBİT12, KOMANDİT12, KÜLLİYAT12, KÜLLİYET12, KUTSİYET12, KRİZOLİT12, KAMYONET12, KANBİYİT12, KARACAOT12, KONSOLİT11, KRİZALİT11
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

KIYAFET16, KİFAYET15, KİLOVAT14, KESAFET14, KATAFOT14, KASAVET14, KONSEPT13, KUYUDAT13, KABAHAT13, KALAFAT13, KELİFİT13, KEFARET13, KEFALET13, KEREVET13, KEREVİT13, KOHENİT12, KONDÜİT12, KREOZOT12, KIYAMET11, KÜSURAT11
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

KUVVET19, KUVEYT15, KÜLFET14, KORVET13, KASVET13, KRAVAT12, KEPSUT12, KATGÜT12, KAVAİT12, KOKPİT11, KİSPET11, KÜSKÜT11, KÜBİST11, KÜMBET11, KAYŞAT11, KIYMET10, KLOZET10, KÜKÜRT10, KARPİT10, KARŞIT10
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

KÜVET13, KAĞIT13, KAVUT12, KAVAT11, KOŞUT10, KÜŞAT10, KAPUT10, KUŞET9, KOYUT9, KOMUT8, KOMOT8, KISIT8, KÜLOT8, KUBAT8, KAYIT8, KOKOT7, KONUT7, KURUT7, KÜRİT7, KASIT7
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

KUUT6, KÜLT6, KÜRT6, KORT5, KONT5, KURT5, KUNT5, KİST5, KAST5, KANT4, KART4, KENT4

3 Harfli Kelimeler

KÜT5, KOT4, KUT4, KIT4, KİT3, KAT3, KET3


KİT


[isim]
 • Macun

KAT


[isim]
 • Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

  Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık. - Sait Faik Abasıyanık

[jeoloji]
 • Katman
[matematik]
 • Tekrarlanan bir sayının toplamı

  6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kat çıkmak

Birleşik Kelimeler: katbekat, kat görevlisi, kat irtifakı, kat kat, katsayı, kat yuvarı, alt kat, askat, asma kat, binkat, çekme kat, duyar kat, orta kat, ortak kat, üçkat, üst kat, yalın kat, yedi kat el, bahçe katı, bodrum katı, çatı katı, giriş katı, ocak katı, yer katı, zemin katı

[isim] [eskimiş]
 • Kesme, kesilme
[edebiyat]
 • Kesme

Birleşik Kelimeler: katetmek, katolunmak


KET (Kelime Kökeni: Ermenice)


[isim]
 • Engel

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ket vurmak


KANT (Kelime Kökeni: Arapça ḳand)


[isim]
 • Şeker ve limonla içilen sıcak su

KART


[sıfat]
 • Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe karşıtı

  Bu kart hatunun, bu içi dışı pörsük kadının hâlâ piyasa yeri araması beni çıldırtıyor. - Halide Edip Adıvar

[isim]
 • Düzgün kesilmiş ince karton parçası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kart basmak
 • kart çıkarmak

Birleşik Kelimeler: açık kart, ek kart, hamilikart, kırmızı kart, manyetik kart, sanal kart, sarı kart, serbest kart, yeşil kart, adres kartı, banka kartı, basın kartı, duhuliye kartı, giriş kartı, kimlik kartı, kredi kartı, nakit kartı, ödeme kartı, posta kartı, tanıtma kartı, tebrik kartı, telefon kartı, uçuş kartı, varlık kartı, yaka kartı


KENT (Kelime Kökeni: Soğdca)


[isim]
 • Şehir

  Paris gibi bir kentte, bu hatırlamalar, karamsarlığa sürükler insanı. - Necati Cumalı

[eskimiş]
 • Site

Birleşik Kelimeler: kent efsanesi, kent soylu, kentler arası, ana kent, başkent, çadır kent, mantar kent, megakent, yörekent, uydu kent


KOT


[isim]
 • Giysi yapılan mavi bir tür kumaş, blucin
[sıfat]
 • Bu kumaştan yapılan (giysi)

  Kot pantolon.

Birleşik Kelimeler: taşlanmış kot

[isim] [mimarlık]
 • Temel ile zemin arasındaki yükseklik
[isim] [halk ağzında]
 • Yörelere göre değişen ölçüde tahıl alabilen, tahtadan yapılmış bir ölçek

KUT


[isim]
 • Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç
[mit.]
 • İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket

KIT (Kelime Kökeni: Arapça ḳaḥṭ)


[sıfat]
 • İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol(II) karşıtı

  O devirde bizim gibi henüz askere gitmemiş şoförler çok kıttı. - Aka Gündüz

Birleşik Kelimeler: kıt kanaat, kıtı kıtına, aklı kıt


KORT (Kelime Kökeni: İngilizce court)


[isim] [spor]
 • Tenis oynanan alan, tenis sahası, tenis kortu

  Otelin tenis kortunu geçtik. - Hüseyin Cahit Yalçın

Birleşik Kelimeler: tenis kortu


KONT (Kelime Kökeni: Fransızca comte)


[isim] [tarih]
 • Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kont gibi
 • kont gibi yaşamak


KURT


[isim] [hayvan bilimi]
 • Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
[mecaz]
 • Bir yeri, bir şeyi iyi bilen
[sıfat] [mecaz]
 • İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz

  Deminden beri sus pus olmuş, fırsat bekleyen kurt müşterilerin ilk defa sesi duyuluyor. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser
 • kurdun oğlu akıbet kurt olur
 • kurt ağzı bağlamak
 • kurt dumanlı havayı sever
 • kurt gibi
 • kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
 • kurt komşusunu yemez
 • kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez
 • kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma
 • kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz

Birleşik Kelimeler: kurtağzı, kurtboğan, kurt kapanı, kurtkıyan, kurt köpeği, kurt kuş, kurt kuyusu, kurt mantarı, kurt masalı, kurtpençesi, kurt sineği, kurttırnağı, Başkurt, bozkurt, eski kurt, yavrukurt, yeleli kurt, deniz kurdu

[isim] [hayvan bilimi]
 • Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kurdunu (veya kurtlarını) dökmek (veya kırmak)

Birleşik Kelimeler: kurtayağı, kurtbağrı, kurt baklası, kurt bilimi, kurtyeniği, kurt yeniği, kancalı kurt, keseli kurt, kıl kurt, kızılkurt, pembekurt, kırbaç kurtları, ağaç kurdu, ağ kurdu, bağırsak kurdu, fındık kurdu, ibrişim kurdu, iplik kurdu, kırbaç kurdu, kitap kurdu, kök kurdu, Medine kurdu, tahta kurdu, tel kurdu, yaprak kurdu, yıldız kurdu, zeytin kurdu

[isim] [gök bilimi]
 • Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız

KUNT (Kelime Kökeni: Farsça kund)


[sıfat] [halk ağzında]
 • Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam

  Yüksek, sur gibi kalın duvarın ardındaki küçük avluya kunt demir kapıdan girilirdi. - Ayla Kutlu


KİST (Kelime Kökeni: Fransızca kyste)


[isim] [bitki bilimi]
 • Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlarında görülen, bir veya birkaç hücreden oluşmuş organ
[tıp]
 • İçi koloit, yağ vb. sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu 20 mm'den küçük patolojik torba, kitle
[hayvan bilimi]
 • Tek hücrelilerin veya çok hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlarda veya çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül

KAST (Kelime Kökeni: Fransızca caste)


[isim] [toplum bilimi]
 • Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri