2. Harfi A Olan 6 Harfli Kelimeler2. harfi A olan 6 harfli 1476 kelime bulunuyor. 2. karakterinde A harfi bulunan 6 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Üçüncü harfi A olan 6 harfli kelimeler. Üçüncü harfi A olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

FAĞFUR26, HAVHAV26, JANJAN24, ŞARJÖR24, CAFCAF24, SAĞYAĞ23, CAMGÖZ23, GAFFAR22, KAÇGÖÇ22, TAHFİF22, BAŞBUĞ21, ÇAĞDAŞ21, FALANJ21, MAĞŞUŞ21, MAĞFUR21, MAHFUZ21, TAVZİF21, VAJİNA21, VAFTİZ21, VAZİFE21, ZAĞSIZ21, BAĞSIZ20, BAĞDAŞ20, BAĞICI20, ÇAĞCIL20, HAFIZA20, HAVACI20, HAŞHAŞ20, JAGUAR20, JARGON20, JAPONE20, PANJUR20, SAĞDIÇ20, YAPAĞI20, YAĞSIZ20, BANDAJ19, BAĞRIŞ19, BAĞCIK19, ÇAVŞIR19, DAĞLIÇ19, DAĞCIL19, FAHİŞE19, FAŞİNG19, FAKFON19, FAVORİ19, FAŞİZM19, GASPÇI19, HAYHUY19, HASKÖY19, HAŞEFE19, JAMBON19, JALUZİ19, JAKUZİ19, MAHCUP19, MAĞLUP19, MAFEVK19, PARFÜM19, PAVYON19, PAZVAL19, SAĞICI19, SAFFET19, TAĞŞİŞ19, TAVZİH19, TAVSİF19, VAHŞET19, ZARFÇI19, BANJUL18, BAHŞİŞ18, BAĞNAZ18, BAĞLAÇ18, BAYAĞI18, ÇAPSIZ18, ÇAĞRIM18, ÇARŞAF18, ÇAVDIR18, DAVACI18, DANSÖZ18, FANFİN18, FAİZCİ18, FAKTÖR18, FANFAN18, FANFAR18, FAYRAP18, GAZIŞI18, GAZSIZ18, GARPÇI18, HANÖNÜ18, HAFİYE18, HAVYAR18, HAYHAY18, HAYVAN18, MAJURO18, MAKYÖZ18, MAKYAJ18, MAHCUZ18, MAHBUP18, MAĞRİP18, PAHACI18, ŞANTAJ18, ŞANJAN18, ŞAHBAZ18, ŞANTÖZ18, ŞAVŞAT18, VAKVAK18, VAHDET18, VATVAT18, YAPBOZ18, BAĞDAT17, ÇAPACI17, ÇARGAH17, ÇAĞMAK17, ÇALGIÇ17, ÇARPIŞ17, ÇAVDAR17, ÇAYEVİ17, DAVUDİ17, GAHİCE17, HAVALI17, KADRAJ17, KAŞAĞI17, KAZAĞI17, KAZGIÇ17, MARJLI17, MAĞMUM17, MAĞDUR17, MAĞAZA17, MAHFİL17, MAHSUP17, MAHPUS17, MAZRUF17, MAYHOŞ17, PAÇACI17, PASTAV17, PAGODA17, PAPAZİ17, PAPYON17, PAYDAŞ17, SAVACI17, SAFİHA17, SAHİFE17, ŞARKÖY17, TASVİP17, TAVSIZ17, VAMPİR17, YALVAÇ17, YAPICI17, YAĞMUR17, YAVŞAK17, YAVAŞA17, ZANGOÇ17, ZAVİYE17, CAĞLIK17, CAZGIR17, CAZSIZ17, BARGAH16, BAŞUCU16, BAŞSIZ16, BAĞLIK16, BAĞLAM16, ÇAPÇAK16, ÇAPRAZ16, ÇAĞLAR16, ÇAĞNAK16, ÇAVMAK16, DALGIÇ16, DAĞLIK16, FACTOR16, FARSÇA16, FANGRİ16, FAÇALI16, FAÇUNA16, FAŞİST16, FATİHA16, GAFLET16, GAMSIZ16, HANEFİ16, HALİFE16, HALVET16, HAVALE16, HAVALİ16, HAVARİ16, HAVRAN16, HAVANA16, KAĞŞAK16, KAVLIÇ16, MARKAJ16, MAHMUZ16, MAVZER16, PASPAS16, PASSIZ16, PALYOŞ16, PAPAYA16, PARAFE16, PAYDOS16, RAHVAN16, RAFIZİ16, SAPSIZ16, SAGUCU16, SAZEVİ16, ŞAHNİŞ16, ŞAŞMAZ16, ŞAPŞAL16, TAŞOVA16, TAHRİF16, TAHLİF16, TAHVİL16, TAYYÖR16, VARGEL16, VANTUZ16, VARYOS16, YAĞLIK16, YAĞMAK16, YAĞRIN16, YAYVAN16, YAZICI16, YARGIÇ16, YARPUZ16, ZARFLI16, ZAĞARA16, CAYGIN16, CANFES16, CAMEVİ16, BAOBAP15, BAŞÇIK15, BADEHU15, BAYPAS15, BAYGIN15, ÇAÇAÇA15, ÇARMIH15, ÇARPIM15, ÇAVELA15, ÇAVLAN15, DAVALI15, DALFES15, DAHİCE15, DANSÖR15, FARİZA15, FARAZİ15, FARAZA15, FANYOL15, FAÇETA15, FAİZLİ15, FAULLÜ15, FAYANS15, FAYTON15, GAYZER15, GARPLI15, GAGALI15, GAMMAZ15, HABEŞİ15, HAKSIZ15, HALICI15, HAYDUT15, HAYLAZ15, HAŞYET15, HARNUP15, HAŞİYE15, KAPICI15, KAPSIZ15, KAFACA15, KAMPÇI15, KAVRAÇ15, KAZEVİ15, KAVŞAK15, LAFZEN15, LAVABO15, MAKYÖR15, MARPUÇ15, MAHDUM15, MAHCUR15, MAĞRUR15, MAHZUR15, MAHZUN15, MAHLEP15, MASRUF15, PASPAL15, PAHALI15, PAPURA15, PAZILI15, RAĞBET15, SARHOŞ15, SAPINÇ15, SAPÇIK15, SAVUNU15, SAĞKOL15, SAFDİL15, SAĞLAM15, SAÇSIZ15, SAĞLIK15, SAĞMAL15, SAĞMAK15, SAKAĞI15, SAHLEP15, SAYVAN15, SAYLAV15, SAZSIZ15, ŞALVAR15, ŞANTÖR15, TAPUCU15, TASHİH15, TAĞYİR15, TAYFUN15, TAVŞAN15, YAHUDİ15, YALOVA15, YAYGIN15, ZAMSIZ15, ZAFRAN15, ZAGREB15, CAVLAK15, CANEVİ15, CAMSIZ15, CAMBAZ15, CAFERİ15, BASICI14, BAŞODA14, BALYOZ14, BALDIZ14, BAZİÇE14, BAZISI14, BAYKUŞ14, ÇANSIZ14, ÇAPALI14, ÇAPKIN14, ÇAPMAK14, ÇAPULA14, ÇARDAŞ14, ÇAKICI14, ÇALGIN14, ÇARPIK14, ÇARPMA14, ÇATICI14, DADACI14, DALDIZ14, DAHASI14, DAPDAR14, DAMSIZ14, FASSAL14, FASONE14, FASILA14, FARIMA14, FANTOM14, FALLUS14, GAZİNO14, GABYAR14, GADDAR14, GALYUM14, GAMBOT14, GARAİP14, GARGAR14, HAMLAÇ14, HANGAR14, HARAŞO14, HARÇLI14, HALHAL14, HALKÇI14, HALSİZ14, HAYDİN14, HARTUÇ14, HAŞARI14, HAŞMET14, KAPÇIK14, KARAĞI14, KARPUZ14, KARGIŞ14, KAFİYE14, KAHHAR14, KADİFE14, KAMPÜS14, KAZICI14, LAPACI14, LAPÇIN14, MANGİZ14, MAHDUT14, MAHBES14, MAĞARA14, MAFSAL14, MADRUP14, MAHZEN14, MAHZAR14, MAHŞER14, MAHSUS14, MAHREÇ14, MAHKÜM14, MAŞLAH14, MASRAF14, MAŞACI14, MAZHAR14, MAZGAL14, MAYOCU14, PASTİŞ14, PAŞALI14, PARKÇI14, PAÇALI14, PALDIM14, PANDÜL14, PAPARA14, PARACI14, PATPAT14, RAĞMEN14, SAVSAK14, SAVRUK14, SAVMAK14, SAFLIK14, SAHİCİ14, SAHACA14, SAYICI14, SAYGIN14, ŞANSIZ14, ŞALUPA14, ŞAHTUR14, ŞAHSEN14, ŞAHLIK14, ŞALGAM14, TAŞSIZ14, TAHRİP14, TAÇSIZ14, TAZICI14, VADELİ14, VARİDE14, VANDAL14, VALİDE14, VARSIL14, VASITA14, YAMYAŞ14, YAPILI14, YALDIZ14, ZAHMET14, ZAYİÇE14, CARSIZ14, CANSIZ14, CANGIL14, CANDAŞ14, CAZİBE14, BABACA13, BANGUİ13, BARGAM13, BASINÇ13, BAHTLI13, BAKICI13, BATICI13, BALGAM13, ÇAPARİ13, ÇAPRAK13, ÇARÇUR13, ÇARKÇI13, ÇANGAL13, ÇAKŞIR13, ÇALMAÇ13, ÇAMÇAK13, ÇARPAN13, ÇATPAT13, DAYANÇ13, DALICI13, DALGIR13, DALGIN13, DARGIN13, DANSÇI13, DAMPER13, DAMACI13, DALSIZ13, FASİLE13, FARKLI13, FARİSİ13, FATURA13, GAZEKİ13, GAZETE13, GALYOT13, HAZRET13, HAZİNE13, HANÇER13, HARAZA13, HACKER13, HADEME13, HADİSE13, HAİNCE13, HAKEZA13, HALAZA13, HALLAÇ13, HAZİRE13, HAZARİ13, HARİCİ13, HASILI13, HASSAS13, HAŞERE13, HAŞLAK13, KAPIDA13, KAPKAÇ13, KAPSÜL13, KAPÇAK13, KAFALI13, KALPÇİ13, KAVLIK13, KASVET13, KAVRAM13, KAZMAÇ13, KAVRUK13, KAYGIN13, LAVMAN13, MAPUTO13, MANEVİ13, MALAFA13, MARKÖR13, MANSIP13, MAKBUZ13, MAARİF13, MAHİYE13, MAHSUR13, MAHSUL13, MAHMUR13, MAHMUL13, MAHRUM13, MASLUP13, MAVERA13, MAZBUT13, MAYTAP13, MAYŞOR13, MAVİLİ13, NAZİZM13, NAVLUN13, NASFET13, PARODİ13, PANCAR13, PARACA13, PARDON13, PANZER13, PAYTON13, SAVLET13, SAVANA13, SATVET13, SARRAF13, SAFRAN13, SAFARİ13, SADİZM13, SABAHA13, SAYACI13, SAHİBE13, SAHABE13, SAYICA13, SAFKAN13, ŞAKACI13, ŞAHİKA13, ŞAHANE13, ŞAPRAK13, ŞAPLAK13, ŞAŞMAK13, ŞAŞLIK13, ŞAŞKIN13, ŞARKÇI13, TAŞİZM13, TAŞÇIL13, TASVİR13, TASRİF13, TASNİF13, TAFSİL13, TAHRİŞ13, TAKVİM13, TAYDAŞ13, VARMAK13, VARLIK13, VASATİ13, VATMAN13, VATLIK13, YAMACI13, YANDAŞ13, YALPIK13, YANGIN13, YANSIZ13, YAPMAK13, YAKICI13, YALGIN13, YAPSAT13, YAZILI13, YARICI13, ZAHTER13, ZAHİRİ13, ZAHİRE13, CARCUR13, CAKACI13, BARYUM12, BAŞROL12, BAŞMAL12, BAŞMAK12, BAŞLIK12, BAŞARI12, BASKÇA12, BAMBUL12, BALYOS12, BAHANE12, BADİYE12, BALÇIK12, BAZALI12, BAZUKA12, ÇARİÇE12, ÇANDIR12, ÇAYLIK12, DAZKIR12, DALCIK12, DAHİLİ12, DALINÇ12, DANACI12, FARİKA12, FANİLA12, FALAKA12, GABARİ12, GAYELİ12, GAYRET12, GASSAL12, GARSON12, GALEBE12, GALİBA12, GAMALI12, GANYAN12, GARİBE12, HARTUM12, HAMLIK12, HAMSİN12, HAMULE12, HANDAN12, HARABE12, HARABİ12, HARDAL12, HAMASİ12, HALEBİ12, HAYALİ12, HAYATİ12, HAYRAN12, HAYRAT12, HAYRET12, HASILA12, KAPILI12, KAPSAM12, KARAFA12, KAFEİN12, KAFİLE12, KAFTAN12, KALEVİ12, KATGÜT12, KAVAİT12, KAVALA12, KAVARA12, KAVATA12, KAVELA12, KAVLAK12, KASSIZ12, KAZANÇ12, KAVRAK12, KAYGAN12, KAYYUM12, KAYPAK12, LAYİHA12, LATİFE12, MANGIR12, MANZUM12, MABUDE12, MAHKUK12, MAHRUT12, MAHREM12, MAHLUT12, MAHLUL12, MAHLUK12, MAHLAS12, MATLUP12, MAZMUN12, MAZLUM12, NANKÖR12, NAKAVT12, NAHİYE12, NAFİLE12, NAFAKA12, NARVAL12, NARVEN12, PASTİS12, PATNOS12, PARADİ12, PAYTAK12, RAYİHA12, RAVENT12, RAHİBE12, RAFİNE12, RADYUM12, SARICI12, SARGIN12, SAPMAK12, SAPKIN12, SANSIZ12, SATICI12, SARSIŞ12, SARPIN12, SADECE12, SALGIN12, SAYDAM12, ŞABLON12, ŞAMDAN12, ŞAKŞAK12, ŞARBON12, TARİFE12, TAPULU12, TAMPON12, TALTİF12, TAHMİS12, TAHDİT12, TAFLAN12, TAKBİH12, TAHSİS12, TAZECE12, TATVAN12, VARAKA12, VAKETA12, VATANİ12, YAMYAM12, YANLIŞ12, YAPRAK12, YALPAK12, YALNIZ12, YALÇIN12, YALINÇ12, YALLAH12, YAKMAÇ12, YAYILI12, YAYLIM12, YAZILA12, YAZLIK12, YAZMAK12, YAZMAN12, YARBAY12, YARDIM12, YAŞAMA12, YAŞLIK12, YAŞMAK12, ZABITA12, ZAMBAK12, CARCAR12, CANİCE12, CAYMAK12, BARUDİ11, BARKOD11, BARÇAK11, BARBUT11, BANKİZ11, BASILI11, BAŞTAN11, BAŞKAN11, BASKÜL11, BADEMA11, BABALI11, BALDIR11, BALÇAK11, BALAYI11, BAKRAÇ11, BAZALT11, BAYSAL11, BAYRAM11, BAYMAK11, BAYATI11, ÇARDAK11, ÇAMLIK11, ÇAKILI11, ÇALILI11, ÇAMUKA11, ÇATILI11, ÇAYELİ11, ÇAYLAK11, DAZLAK11, DAYAMA11, DAYALI11, GANALI11, GARAMİ11, HANLIK11, HARAMİ11, HARANI11, HAMİLE11, HATİME11, HATIRA11, HARMAN11, HASEKİ11, HASLET11, HASRET11, HASTEL11, HATALI11, KABACA11, KAPLAM11, KAPLIK11, KAPMAK11, KAPORA11, KAPRİS11, KANSIZ11, KAPALI11, KAPAMA11, KARSIZ11, KARDEŞ11, KARGIN11, KANDAŞ11, KAMACI11, KALICI11, KASACI11, KAUÇUK11, KASINÇ11, KAŞIMA11, KAZİYE11, KAZIMA11, KAYZER11, KAYISI11, KAYNAÇ11, KAYŞAT11, LANGUR11, LAMACI11, LAHUTİ11, LAHURİ11, LAZIME11, MADRİD11, MANGAN11, MANGAL11, MALTOZ11, MALTIZ11, MALKOÇ11, MALAGA11, MANŞON11, MAÇUNA11, MAAŞLI11, MAHREK11, MATRAH11, MATKAP11, MAŞUKA11, MAŞRIK11, MAŞALI11, MATRUŞ11, MAYMUN11, MAZNUN11, NAPALM11, PARMAK11, PAROLA11, PARSEL11, PASATA11, PASKAL11, PASTAL11, PASTEL11, PASTİL11, PASTRA11, PARKUR11, PAKLIK11, PANAMA11, PARALI11, PATRON11, RAKICI11, RAHMET11, RAHMAN11, RAZMOL11, SARICA11, SARKIŞ11, SATRAP11, SARNIÇ11, SAÇULA11, SAÇMAK11, SANÇMA11, SALPAK11, SAZLIK11, SAYILI11, ŞANSON11, ŞANSLI11, ŞANDEL11, ŞAMAMA11, ŞAMALI11, ŞAKIMA11, ŞARABİ11, TARHUN11, TAPMAK11, TAPALI11, TAOİZM11, TAŞIMA11, TASRİH11, TASGİR11, TAHMİN11, TAHMİL11, TAHLİS11, TAHKİM11, TAHSİL11, TAZYİK11, TAZİYE11, TATSIZ11, YANDIK11, YANŞAK11, YAKAZA11, YAYMAK11, YASMIK11, ZAMKLI11, ZAKKUM11, ZAYİAT11, CARİYE11, CANDAN11, CAMLIK11, BAMAKO10, BARSAM10, BARDAN10, BARDAK10, BARBAR10, BASILA10, BASTON10, BASTIK10, BASMAK10, BASKIN10, BAKAYA10, BADİRE10, BADELİ10, BADANA10, BALSAM10, BAKİYE10, BALBAL10, BATILI10, BAYTAR10, BAYRAK10, BAYLAN10, BAYKAN10, BAYATİ10, BATYAL10, ÇARKIT10, ÇARKLI10, ÇARLIK10, ÇAKMAK10, ÇALMAK10, ÇAMELİ10, ÇATKIN10, ÇATMAK10, DAYLAK10, DALYAN10, DANSLI10, DANDİK10, DAMALI10, GALERİ10, GALETA10, HARARE10, HANELİ10, HANTAL10, HAREKE10, HAREKİ10, HALTER10, HAKİKİ10, HAKKAK10, HALELİ10, HALİLE10, HALİTA10, HARELİ10, HARİKA10, HATTAT10, HARİTA10, HARLAK10, HARRAN10, KAHİRE10, KAPLAN10, KAPTAN10, KAPELA10, KAPARİ10, KANTÇI10, KARACI10, KARMAÇ10, KARPİT10, KARŞIT10, KARŞIN10, KANGAL10, KARBÜR10, KARGİR10, KARİHA10, KANEPE10, KAKINÇ10, KAÇKIN10, KAÇMAK10, KAÇLIK10, KARTUŞ10, KALÇIN10, KAMBUR10, KAMKAZ10, KANCIK10, KANCIL10, KANCUR10, KAMYON10, KALKIŞ10, KALPAK10, KALPLİ10, KAŞMİR10, KAŞKOL10, KAŞMER10, KAZALI10, KAZMAK10, KAYKAY10, LAKTOZ10, LAKACI10, LAHİKA10, LAHANA10, LABROS10, LABADA10, LAZLIK10, LAPİNA10, MALABO10, MANACA10, MANİCİ10, MARKİZ10, MARAZİ10, MARAZA10, MANYAS10, MANŞET10, MANYOK10, MACERA10, MAİŞET10, MAKBUL10, MATBUA10, MAŞALA10, MASUME10, MAYALI10, NADİDE10, NARCIL10, NAMZET10, NARKOZ10, NAMECİ10, NAZMEN10, PARLAK10, PARTAL10, PARTER10, PATENT10, PATİKA10, PATLAK10, PARİTE10, PANTER10, PATRİK10, RATİNG10, RASYON10, RAPTEN10, RANTÇI10, RADYAN10, RAZAKI10, SARKAÇ10, SARDUN10, SANSÜR10, SARSIM10, SASIMA10, SANDIK10, SADİST10, SABURA10, SABOTE10, SABIKA10, SAATÇİ10, SANCAK10, SAMSUN10, SAZKAR10, SAYRIL10, SAYMAN10, SAYMAK10, ŞAMATA10, ŞAMANİ10, ŞAKULİ10, ŞARTLI10, ŞARKLI10, TAHRAN10, TARÇIN10, TARİHİ10, TANKÇI10, TANZİM10, TARPAN10, TAŞMAK10, TAŞLIK10, TAŞKIN10, TARTIŞ10, TAMBUR10, TAHRİL10, TAHRİK10, TAHNİT10, TAHLİL10, TAHKİR10, TAHKİK10, TAHİNİ10, TAHRİR10, TAKRİP10, TAKLİP10, TAKACI10, TALYUM10, TAZMİN10, TAYYAR10, YABANİ10, YAMALI10, YAMAMA10, YAYLAK10, YARDAK10, YASALI10, YASAMA10, YASMAK10, YASTIK10, YATILI10, ZARURİ10, ZAMANE10, CAKALI10, BARTIN9, BARMEN9, BARLAM9, BANMAK9, BASARİ9, BASKİL9, BASKET9, BALTIK9, BALLIK9, BALKON9, BALKIR9, BALAST9, BALANS9, BALAMA9, BAKMAK9, BATINİ9, BATKIN9, BATSAT9, BATMAN9, BATMAK9, ÇALKAK9, ÇALKAR9, ÇATANA9, ÇATLAK9, DALAMA9, DALMAK9, DASNİK9, DARLIK9, KARACA9, KANYON9, KARTÇA9, KARBON9, KAKTÜS9, KALBUR9, KADEME9, KADİMİ9, KAMBER9, KALECİ9, KALYON9, KALLEŞ9, KASABA9, KATYON9, KASİDE9, KASSIL9, KAŞANE9, KAŞELİ9, KAZARA9, KAZEİN9, KAZAEN9, KAYMAK9, KAYSER9, LAMBRİ9, LAKTAZ9, MANDAR9, MANDAL9, MAMURE9, MALİYE9, MAKSUT9, MARLEY9, MARDİN9, MARABA9, MANYAT9, MANYAK9, MARSIK9, MAKBER9, MADENİ9, MADARA9, MABLAK9, MAİYET9, MATBAA9, MASURA9, MASTUR9, MASTOR9, MASKOT9, MASİKO9, NARENÇ9, NALBUR9, NAKZEN9, NAKKAŞ9, NAMDAR9, NAZİRE9, NAZARİ9, NAYLON9, NASSAU9, RABITA9, SAADET9, SARILI9, SARBAN9, SARKOM9, SATÜRN9, SARSMA9, SARSIK9, SANİYE9, SANDAL9, SADAKA9, SABİTE9, SANAYİ9, SAMSAT9, SAMİMİ9, SALKIM9, SAYKAL9, ŞALTER9, ŞALLAK9, ŞALAKİ9, ŞAKRAK9, ŞAKİRT9, TARAÇA9, TANZİR9, TANDIR9, TANDEM9, TARSUS9, TASMİM9, TASDİK9, TABURE9, TAKRİZ9, TAKDİS9, TAKDİM9, TAKAZA9, YANMAK9, YANLIK9, YAKALI9, YAKARI9, YAKMAK9, YALAMA9, YALMAN9, YARALI9, YARAMA9, YATMAK9, YARASA9, YARATI9, YARLIK9, YARMAK9, YATKIN9, ZANAAT9, BARATA8, BARAKA8, BANKET8, BANKER8, BATERİ8, BAKARA8, BAKİRE8, BAKKAL8, BALKAR8, BALKAN8, BALİNA8, BALATA8, BAKLAN8, BATTAL8, DAKİKA8, DANTEL8, İADELİ8, KANYAK8, KARMIK8, KARSLI8, KARASU8, KARAYA8, KARILI8, KARIMA8, KANDİL8, KAKIMA8, KALABA8, KALBEN8, KADRAT8, KABALA8, KABANA8, KABARA8, KABARE8, KABİLE8, KABİNE8, KADRİL8, KADİRİ8, KADRAN8, KAMALI8, KALOMA8, KASALI8, KATİBE8, KASMAK8, KASTOR8, KAYTAN8, KAYNAR8, KAYRAK8, KAYRAN8, KAYTAK8, KAYNAK8, LAMİSE8, LAEDRİ8, LADİNİ8, MANAMA8, MANALI8, MALAMA8, MAKULE8, MAKTUL8, MAKSAT8, MANİSA8, MANUEL8, MANTİS8, MANTIK8, MARUNİ8, MATLIK8, MATRİS8, MASTER8, MASTAR8, MASLAK8, MASARA8, MATRUT8, NARDİN8, NANSUK8, NAMINA8, NAKDEN8, RASTIK8, RAKİBE8, RADİKA8, SARKIL8, SARKIK8, SARALI8, SANTUR8, SANTİM8, SANSAR8, SARKIT8, SARKMA8, SATMAK8, SANMAK8, SARSAK8, SARMAN8, SARMAL8, SARMAK8, SAMANİ8, SALTIK8, SALMAK8, SALİSE8, SAKLIK8, SAKALI8, TABAAT8, TARABA8, TANSIK8, TANITI8, TANIMA8, TAMTAM8, TASARI8, TASALI8, TARTIM8, TAMLIK8, TATBİK8, TABLET8, TABİAT8, TABELA8, TABAKA8, TALKIM8, TALEBE8, TAKYİT8, TAKSİM8, TAKİYE8, TAKILI8, TAKDİR8, TAYLAK8, YALTAK8, YALAKA8, YARLİK8, KANMAK7, KANSER7, KANUNİ7, KAOLİN7, KAOTİK7, KANTON7, KARAİM7, KARMAK7, KARSAK7, KARLUK7, KARTLI7, KARTON7, KARTUK7, KARLIK7, KARALI7, KARAMA7, KARKAS7, KAKLIK7, KAKMAK7, KAKNEM7, KAKULE7, KAMARA7, KAMERA7, KAMERİ7, KANAMA7, KALİKO7, KALKIK7, KALKMA7, KALMAK7, KALORİ7, KALSİT7, KATMAK7, KATMAN7, KATMER7, KASARA7, KASKET7, KASNAK7, KASTEN7, KASTAR7, LASTİK7, LATEKS7, LATALI7, MAAİLE7, MANİLA7, MALKAR7, MALİKİ7, MAKTEL7, MAKİNE7, MANİKA7, MARKKA7, MARKET7, MARİNA7, MAKİNA7, MANTİN7, MANTAR7, MANKEN7, MANİTA7, MAKARA7, MAKALE7, MARTİN7, MARTİR7, MATRAK7, MATİNE7, MATARA7, NAMERT7, NAKİSA7, NARMAN7, NATURA7, NATRON7, NATIKA7, RAKKAS7, SARAKA7, SANTRA7, SAATLİ7, SALATA7, TARAMA7, TARALI7, TARSİN7, TATARI7, TASTİR7, TASLAK7, TARTMA7, TARTIL7, TALKIN7, TAKSİT7, TAKSİR7, TAKMAK7, TATMAK7, TATSAL7, TATMİN7, TATULA7, KANKAN6, KANTAR6, KANTAT6, KANTİN6, KARTAL6, KARTEL6, KARİNE6, KARATE6, KARİNA6, KARELİ6, KAİNAT6, KANAAT6, KANARA6, KANATA6, KALTAK6, KALİTE6, KALKAN6, KALKER6, KATRAK6, KATRAN6, KATANA6, LAAKAL6, LANTAN6, LALELİ6, LAKLAK6, NANELİ6, NAKLEN6, TANTAL6, TANNAN6, TANKER6, TANELİ6, TARTAR6, TALİKA6, TAKTİR6, TAKTİK6, TAKRİR6, TAKLİT6, TARAWA5


KANKAN (Kelime Kökeni: Fransızca cancan)


[isim]
 • Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı

KANTAR (Kelime Kökeni: Arapça ḳinṭār)


[isim]
 • Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
[eskimiş]
 • 56,452 kilogram ağırlığında veya kırk dört okkalık bir ağırlık ve sığa birimi

  İki kantar kireç.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kantara çekmek (veya vurmak)
 • kantarın topunu kaçırmak

Birleşik Kelimeler: kantar ağası, kantar kabağı, kantar kolu, kantar topu, kantarı belinde, el kantarı


KANTAT (Kelime Kökeni: Fransızca cantate)


[isim]
 • Kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir veya bu şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi

KANTİN (Kelime Kökeni: Fransızca cantine)


[isim]
 • Kışla, fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer

KARTAL


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila)

  Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu. - Necati Cumalı

Birleşik Kelimeler: kartal ağacı, kartalgözü, sakallı kartal, balık kartalı

[isim]
 • İstanbul iline bağlı ilçelerden biri

KARTEL (Kelime Kökeni: Fransızca cartel)


[isim] [ekonomi]
 • Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
[isim] [denizcilik]
 • Gemilerde içlerine içme suyu konulan, ortası basık, küçük fıçı

KARİNE (Kelime Kökeni: Arapça ḳarīne)


[isim] [eskimiş]
 • Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karine ile anlamak


KARATE (Kelime Kökeni: Japonca)


[isim]
 • Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi

KARİNA (Kelime Kökeni: İtalyanca carena)


[isim] [denizcilik]
 • Gemi omurgası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karina etmek
 • karinaya basmak


KARELİ


[sıfat]
 • Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan, damalı, satrançlı

  Dokuz kat elbiseniz arasında, iri siyah kareli elbisenizi bulamamışlar. - Necip Fazıl Kısakürek


KÂİNAT (Kelime Kökeni: Arapça kāʾināt)


[isim] [gök bilimi]
 • Evren

  Bizim için ölüm yani kendi dünyamızın ölümü kâinatın en mühim hadisesidir. - Abdülhak Şinasi Hisar

[zamir] [mecaz]
 • Herkes

KANAAT (Kelime Kökeni: Arapça ḳanāʿat)


[isim]
 • Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kanaat etmek
 • kanaat getirmek
 • kanaat gibi devlet olmaz

Birleşik Kelimeler: kıt kanaat


KANARA (Kelime Kökeni: Arapça ḳinnāre)


[isim] [eskimiş]
 • Kesimevi, mezbaha

KANATA (Kelime Kökeni: İtalyanca canetta)


[isim]
 • Ağzı geniş, tek kulplu su kabı

KALTAK


[isim]
 • Üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü
[kaba konuşmada]
 • İffetsiz, namussuz kadın

Birleşik Kelimeler: eyer kaltağı