Taslak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Taslak ne demek? Taslak kelimesinin anlamı nedir? Taslak kelimesi kaç hece? Taslak kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


TASLAK


[isim]
  • Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma

    Evet, diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde. - Refik Halit Karay

  • Eskiz
[mecaz]
  • Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse

Birleşik Kelimeler: kabataslak


TASLAK Kelimesi Kaç Hecelidir?


TASLAK kelimesi 2 heceye sahiptir. TAS-LAK olarak hecelenmektedir.


TASLAK Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AK, AKA, AKS, AL, ALA, ALT, AS, ASA, ASAL, ASK, ASKAT, ASLA, AST, AT, ATA, ATAK, ATLAS, KAL, KALA, KALAS, KAS, KASA, KAST, KAT, KLAS, LA, LAK, LAKA, LASTA, LATA, SAAT, SAK, SAKA, SAKAL, SAKAT, SAL, SALA, SALAK, SALAT, SALT, SALTA, SKALA, TA, TAK, TAKA, TAKAS, TAKLA, TAKSA, TAL, TALAK, TALAS, TALK, TAS, TASA, TASLAK
TASLAK harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


TASLAK kelimesinin bulunduğu oyun cevapları