2. Harfi A Olan 5 Harfli Kelimeler2. harfi A olan 5 harfli 1432 kelime bulunuyor. 2. karakterinde A harfi bulunan 5 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Üçüncü harfi A olan 5 harfli kelimeler. Üçüncü harfi A olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

HAFİF21, MAJÖR21, BAGAJ20, LAVAJ20, HAFIZ19, HAVUÇ19, HAVUZ19, JAPON19, LAĞIV19, PASAJ19, VAZIH19, VASIF19, ZAĞCI19, BAĞCI18, BAĞIŞ18, ÇAVUŞ18, DAĞCI18, FARİĞ18, FAHİŞ18, GAZVE18, GARAJ18, HAŞİV18, HAVZA18, HAYIF18, VACİP18, VAKIF18, VAHŞİ18, YAĞCI18, YAĞIŞ18, YAĞIZ18, BANJO17, BAVCI17, HAHHA17, HAPÇI17, HAVYA17, HAYFA17, HAPŞU17, KAVAF17, MAHIV17, SAĞCI17, TAVAF17, VALÖR17, VAKFE17, VAHİY17, VADUZ17, YAVUZ17, ZAYIF17, BARAJ16, BAĞIM16, BAĞDA16, BATÖZ16, ÇAĞMA16, ÇAĞRI16, FASİH16, FAGOT16, FAHUR16, GAZAP16, GAZOZ16, GAVUR16, GAVOT16, GAFUR16, HAZCI16, HAPAZ16, HAVAS16, HAVLI16, HAVSA16, HAVUT16, HAVLU16, MAHFİ16, MAHFE16, MASÖZ16, MASAJ16, PASİF16, PASÖR16, PAÇOZ16, PAPAZ16, SAFHA16, SAHAF16, SAVCI16, ŞAPÇI16, ŞAHAP16, VARGI16, VAPUR16, VAHİM16, VAGON16, YAĞSI16, YAVAŞ16, ZAĞLI16, BAĞIR15, BAĞIN15, BAĞIL15, BAĞIT15, BAĞLI15, ÇAĞLA15, ÇAVLI15, ÇAVMA15, ÇAVUN15, DAVYA15, DAĞLI15, FATİH15, FAYDA15, FAHRİ15, FAHTE15, FAKİH15, FALCI15, FAZIL15, GAFİL15, HAYIZ15, HALFA15, HALEF15, HABİP15, HACİZ15, HAFİT15, HAFTA15, HAFİK15, HATİF15, HAVAİ15, HAVAN15, HAVİL15, HAŞİŞ15, HAVRA15, JARSE15, KAHVE15, KAVGA15, KAVUZ15, LAFIZ15, LAFÇI15, MANEJ15, MAFİŞ15, MAVİŞ15, NAHİF15, NAHİV15, PABUÇ15, PARAF15, PAFTA15, SAĞIM15, SAFÇA15, SAVCA15, SAVAŞ15, ŞAFUL15, ŞAVUL15, TAVCI15, VARIŞ15, VAHİT15, VATOZ15, VAROŞ15, YAPIŞ15, YAĞIR15, YAĞLI15, YAĞMA15, YAVSI15, YAZGI15, ZAĞAR15, CAZİP15, CAZCI15, BAĞAN14, BAÇÇI14, BALİĞ14, BAHÇE14, BAŞÇI14, BAVLI14, BAVUL14, ÇAYCI14, DAVUL14, DAĞAR14, FACİA14, FARAŞ14, FALEZ14, FAZLA14, GALOP14, GAŞİY14, HAZIM14, HAMIZ14, HABEŞ14, HAHAM14, HAPİS14, HASPA14, HASEP14, JAKAR14, KAŞİF14, LAFZİ14, LAĞIM14, LAVAŞ14, MAFYA14, NAFİZ14, PAMPA14, SAPIŞ14, SAĞIN14, SAĞIR14, SAĞRI14, SAĞMA14, SAHİP14, SAHİH14, SAYFA14, ŞAHIS14, ŞAHIM14, ŞAFİİ14, ŞAFAK14, ŞATAF14, TAVİZ14, VALİZ14, VAŞAK14, YABGU14, YAĞAR14, YAHŞİ14, YAYGI14, YAZIŞ14, YAVRU14, ZARİF14, ZAFER14, CAYIŞ14, BAFRA13, BADIÇ13, ÇAPLI13, ÇAPMA13, ÇAPUL13, ÇAPUT13, ÇARPI13, ÇALGI13, DAVET13, DAVAR13, DATİF13, FARBA13, FASIK13, FASIL13, FASLI13, FASON13, FARAD13, FANYA13, FAKÜL13, FALSO13, FALYA13, FANUS13, GAYYA13, GAZLI13, GAYDA13, GABYA13, GALİP13, GALOŞ13, GAMZE13, GARİP13, GAROZ13, HABBE13, HAZIK13, HAZIR13, HAZRO13, HANCI13, HANGİ13, HAMİŞ13, HACİM13, HAÇLI13, HADDE13, HADIM13, HATİP13, HAYBE13, HAYDA13, HAYDİ13, HAŞIL13, HARAP13, KAPIŞ13, KAPUZ13, KAĞIT13, KAHPE13, KAĞNI13, MARUF13, MASÖR13, MASİF13, MATUF13, NAHOŞ13, NAĞME13, PARPA13, PATOZ13, PAPEL13, PAPAK13, PAGAN13, PAHAL13, PAYDA13, RAHİP13, RAFYA13, SALVO13, SAÇIŞ13, SABUH13, SAZCI13, SAYGI13, SAVUR13, SAVMA13, ŞAHSİ13, ŞAPLI13, TAPIŞ13, TAYFA13, TAVUS13, VARDA13, VAKUM13, VASIL13, YAPAY13, YAPIM13, YAFTA13, YAHEY13, YAYIŞ13, YAVER13, YAVAN13, CAMIZ13, CAMCI13, BABAÇ12, BASIŞ12, BAHİS12, ÇANCI12, ÇAPAK12, ÇAPAR12, ÇAPLA12, ÇARŞI12, ÇAŞIT12, ÇATIŞ12, ÇAMÇA12, ÇAKIŞ12, ÇALAP12, ÇALIŞ12, ÇAMAŞ12, DADAŞ12, DALGI12, DAMGA12, FASET12, FASİT12, FASKA12, FATSA12, FAUNA12, GABON12, GAYRI12, GAYUR12, GAZAL12, GAZEL12, GAUSS12, GABRO12, GALİZ12, GAMBA12, GARAZ12, HAZAN12, HAZAR12, HAZİN12, HAZNE12, HAYIT12, HAYIR12, HAYIN12, HALİÇ12, HABİS12, HACET12, HACİR12, HADİM12, HADİS12, HAKÇA12, HALAÇ12, HAŞİR12, HAŞİN12, HARAÇ12, HARİÇ12, HAŞAT12, HASIM12, HASBİ12, KAFES12, KAFUR12, KAÇIŞ12, KAĞAN12, KAYIP12, KAYGI12, KAVAS12, KAVİM12, KAVİS12, KAVKI12, KAVMİ12, KAVUK12, KAVUN12, KAVUT12, LAHZA12, LAVUK12, MANAV12, MAPUS12, MAHYA12, MAVRA12, MAVNA12, MAVAL12, PARÇA12, PAÇAL12, PADOK12, PALAZ12, PAYLI12, PAZAR12, PAZEN12, SABAH12, SAFRA12, SAFİR12, SAFER12, SAKAF12, SAYIŞ12, SAYHA12, SAVLA12, SAVAT12, SAVAN12, SAVAK12, ŞAPEL12, ŞAHNE12, ŞAHİT12, ŞAHİN12, ŞAPKA12, ŞARAP12, ŞAŞMA12, ŞARPİ12, TAŞÇI12, TAVUK12, TAVLI12, TAVIR12, TAVAS12, TAZİP12, VANLI12, VAKUR12, VAKIA12, VARİS12, VASAT12, VARTO12, VARMA12, YAMÇI12, YANGI12, YAPIK12, YAPIT12, YAPMA12, YALPI12, YAHUT12, YAZIM12, YARGI12, ZARCI12, ZAHİT12, ZAHİR12, CACIK12, CAZLI12, CANİP12, CALİP12, CAHİL12, CADDE12, BAMBU11, BALOZ11, BARCI11, BARIŞ11, BAGET11, BADYA11, BAHAİ11, BALCI11, BAKIŞ11, BAHRİ11, BAHİR11, BAHAR11, BATIŞ11, BAŞLI11, ÇABUK11, ÇANDI11, ÇADIR11, ÇAYIR11, ÇAYLI11, DALIŞ11, DALGA11, DAHİL11, DADAY11, DALIZ11, DANIŞ11, FARİL11, FANTİ11, FAKAT11, FAKİR11, FALAN11, FANTA11, GAYET11, GAYRİ11, GABİN11, GADİR11, GAMLI11, GARBİ11, HAYLİ11, HAYTA11, HAMAM11, HAMSE11, HAMSİ11, HAMUR11, HAMUT11, HANAY11, HANDE11, HANIM11, HANYA11, HABER11, HALAY11, HATAY11, HAYAL11, HAYAT11, HARBE11, HARBİ11, HARIM11, HASUT11, HASSE11, HASSA11, HASİS11, HASIL11, HASIR11, KADEH11, KAFİR11, KABIZ11, KALFA11, KAHYA11, KAVAL11, KAVAK11, KAYIŞ11, KAZAZ11, KAVAT11, KAVİL11, LAHOS11, LAGÜN11, LAZCA11, LAVTA11, LATİF11, LARVA11, MAOCU11, MANGO11, MAGMA11, MAHUT11, MAHUR11, MATUH11, NABIZ11, NAFTA11, NAFİA11, NAÇİZ11, NASIP11, PARYA11, PASLI11, PAMUK11, PANDA11, PAYAN11, PAYEN11, PAYET11, RAGBİ11, RAFİT11, SALGI11, SARGI11, SANGI11, SAPMA11, SAPLI11, SAPKI11, SAPIK11, SAHUR11, SATIH11, SAYAÇ11, ŞAŞAA11, ŞARYO11, TARAF11, TARİF11, TAFTA11, TAFRA11, TACİZ11, TABİP11, TAKVA11, TAYİP11, TAYGA11, TAVLA11, TAVİK11, TAVAN11, TAZİZ11, VARAN11, VARAK11, VAKAR11, VAKİT11, VARİL11, VARİT11, VATKA11, VATAN11, VARTA11, YAMAÇ11, YANCI11, YANIŞ11, YAPAK11, YALPA11, YAHNİ11, YAKIŞ11, YALIZ11, YAYIM11, YAZIK11, YAZIN11, YAZIR11, YAZIT11, YAZMA11, YARIŞ11, YAŞAM11, YAŞIT11, YAŞLI11, YATÇI11, YATIŞ11, ZABIT11, CAYMA11, CASUS11, CAMSI11, CAİZE11, BANYO10, BANDO10, BANAZ10, BAMYA10, BARÇA10, BARDO10, BASIM10, BARİZ10, BADEM10, BADAS10, BACAK10, BALDO10, BAKAÇ10, BASSO10, BAŞTA10, BAŞKA10, BAŞAT10, BAŞAK10, BASYA10, BAZİT10, BAZİK10, BAZEN10, BAZAL10, BAYRI10, BAYMA10, BAYIR10, ÇAMUR10, ÇAKIM10, ÇALIM10, ÇAYAN10, DATÇA10, DALAŞ10, DARCA10, DARAŞ10, DARAÇ10, DANCA10, GALON10, GAMET10, GASİL10, HALİM10, HALİS10, HALUK10, HAMAK10, HAMAL10, HAMEL10, HAMİL10, HAMLA10, HAMLE10, HANUT10, HAKAS10, HAKEM10, HAKİM10, HAKLI10, HALAS10, HATIL10, HATIR10, HATİM10, HATMİ10, HATUN10, HARAM10, HAREM10, HARIN10, HARİM10, HARİS10, HARLI10, HASAR10, HASTA10, HASET10, HASAT10, HANOİ10, KAPLI10, KAPMA10, KAPUT10, KARGI10, KARGO10, KAMGA10, KAMIŞ10, KASAP10, KAMÇI10, KABZA10, KAHIR10, KALIP10, KAZIM10, KAYŞA10, KAYAÇ10, LAHUT10, LAPON10, LARGO10, LAZIM10, MANÇU10, MAMBO10, MALCI10, MANGA10, MADDİ10, MADDE10, MACUN10, MAGRİ10, MAHAL10, MAHRA10, MAHİR10, MARUZ10, MATAH10, MAŞUK10, MAZUR10, MAZOT10, MAYIS10, NAHIR10, NASİP10, NAZIM10, PARİS10, PARSA10, PASAK10, PASTA10, PALAS10, PALTO10, PAUNT10, RAMPA10, RAHİM10, RADYO10, RAYİÇ10, RATIP10, RASPA10, RAPOR10, SANIŞ10, SANCI10, SALOZ10, SALİP10, SALEP10, SALCI10, SALPA10, SARPA10, SARİH10, SARİG10, SARIZ10, SARIŞ10, SAPAN10, SAPAK10, SATHİ10, SAGAR10, SAÇMA10, SAÇLI10, SAÇIK10, SALAH10, SAKIZ10, SAHTE10, SAHRE10, SAHRA10, SAHNE10, SAHİL10, SAHAN10, SAYIM10, SAZLI10, SATIŞ10, ŞABAN10, ŞAİBE10, ŞAYKA10, ŞAYİA10, ŞAYAN10, ŞAYAK10, ŞAYET10, TAPON10, TAPMA10, TANGO10, TAMAH10, TAŞIM10, TAHIL10, TAŞSI10, YALAZ10, YARAŞ10, YAYIK10, YAYIN10, YAYLI10, YAYMA10, YAZAR10, YASSI10, ZARSI10, ZAMME10, ZAMLI10, ZABİT10, CAMLI10, BARBA9, BALYA9, BASKI9, BASIN9, BASIK9, BARDA9, BASMA9, BADİK9, BADAT9, BABAİ9, BAKIM9, BASTI9, BASUR9, BAYAN9, BAYAT9, ÇANLI9, ÇARIK9, ÇASAR9, ÇATIK9, ÇATKI9, ÇAMAT9, ÇALTI9, ÇAKIL9, ÇAKIN9, ÇAKIR9, ÇAKMA9, ÇALIK9, ÇALKI9, ÇALMA9, ÇATMA9, DAYAK9, DALSI9, DARBE9, DAMLI9, DALYA9, GAİLE9, GAİTA9, GALAT9, HALEN9, HALET9, HALİK9, HALKA9, HALEL9, HANAK9, HANEK9, HALAT9, HAİLE9, HAKAN9, HAKİR9, HATTA9, HARAR9, HARİR9, HARTA9, KAPAN9, KAPİK9, KAPAK9, KARGA9, KARHA9, KANIŞ9, KARIŞ9, KAŞIK9, KAŞLI9, KATİP9, KARŞI9, KADÜK9, KAGİR9, KAÇMA9, KAÇLI9, KABUS9, KAÇIK9, KALCI9, KALIÇ9, KALIŞ9, KAHİL9, KAHİN9, KAHİR9, KAHTA9, KAKIÇ9, KAKIŞ9, KAZIK9, KAZIL9, KAZMA9, LAÇIN9, LAKOZ9, LAKÇI9, LAKAP9, LAHİT9, LAGAR9, LAZUT9, MANCA9, MALCA9, MARİZ9, MARAZ9, MALAZ9, MADUN9, MADEM9, MADAM9, MAÇKA9, MACAR9, MABUT9, MATBU9, MAŞER9, MASUM9, MATİZ9, MAZAK9, MAYIN9, NAMAZ9, NAKİP9, NAKIZ9, NAKIŞ9, NAHAK9, NAZLI9, NAZIR9, PARKA9, PARKE9, PARTİ9, PATAK9, PATAL9, PATEN9, PATİK9, PAKET9, PALAN9, PALET9, PANEL9, PANİK9, RAKİP9, RAHNE9, RAHLE9, RAHAT9, RADDE9, RACON9, SAMBA9, SALÇA9, SARAÇ9, SALAŞ9, SADME9, SADIR9, SADIK9, SAÇAK9, SABUR9, SABUN9, SABIR9, SABIK9, SAZAN9, SAZAK9, SAYRI9, SAYMA9, SAYIN9, ŞANLI9, ŞAMİL9, ŞAMAR9, ŞAMAN9, ŞAKUL9, ŞARKI9, ŞATIR9, TAPİR9, TAPAN9, TANIŞ9, TALİP9, TAŞLI9, TAŞIT9, TAŞIL9, TARİH9, TAŞMA9, TALİH9, TADIM9, TAÇLI9, TABYA9, TAHİN9, TAHTA9, TALEP9, TAKOZ9, TAKİP9, TAHRA9, TAZİM9, YABAN9, YAMUK9, YANAY9, YANSI9, YAKIM9, YALIM9, YARDA9, YAYAN9, YAYLA9, YARIM9, YASLI9, YASMA9, YATAY9, YATIM9, YATSI9, ZANLI9, ZAMİR9, ZALİM9, ZAMAN9, CARLI9, CAMİT9, CAMİA9, CANLI9, BANMA8, BANKO8, BALON8, BALLI8, BASİT8, BASİL8, BASEN8, BASAR8, BASAK8, BARUT8, BARON8, BAROK8, BAREM8, BALKI8, BALIK8, BAKMA8, BAKIR8, BAKAM8, BASTA8, BATUR8, BATMA8, BATKI8, BATIN8, BATIL8, BATIK8, ÇANAK8, ÇANTA8, ÇARKA8, ÇATAK8, ÇATAL8, ÇAKAL8, ÇAKAR8, ÇAKER8, ÇAKRA8, ÇALAK8, ÇALAR8, DAİMİ8, DAİMA8, DALLI8, DASİT8, DAMLA8, DAMAT8, DAMAR8, DAMAL8, DAMAK8, DALMA8, KAMUS8, KANCA8, KANİŞ8, KAŞAR8, KAŞAN8, KASIM8, KADEM8, KADIN8, KADİM8, KAÇTA8, KADRO8, KABLO8, KABUK8, KABUL8, KAÇAK8, KAÇAR8, KALÇA8, KAKAÇ8, KAYIR8, KAYIT8, KAYMA8, KAYME8, KAYIN8, KAZAK8, KAZAN8, KAYIK8, LANDO8, LAMBA8, LADES8, LAÇKA8, LAÇİN8, LAZER8, LAYIK8, MAADA8, MAMUT8, MAMUR8, MAMUL8, MALYA8, MALUM8, MANDA8, MARDA8, MAKUS8, MADİK8, MADER8, MADEN8, MABET8, MABAT8, MARYA8, MASUN8, MASTI8, MASON8, MASNU8, MAYNA8, NALÇA8, NAKŞİ8, NADİM8, NADAS8, NAÇAR8, NACAK8, NAMUS8, NAZİR8, NAZİL8, NAZİK8, NAŞİR8, NAZAL8, NAZAR8, RABIT8, RADON8, RANZA8, SAMUT8, SAMUR8, SAMSA8, SALYA8, SASON8, SARIM8, SARAY8, SADİK8, SADET8, SABİT8, SABAN8, SADAK8, SAKSI8, SATIM8, ŞALAK8, ŞAKAK8, ŞAİRE8, ŞARKİ8, TARAZ8, TAŞAK8, TASIM8, TASDİ8, TARİZ8, TARAŞ8, TACİR8, TACİL8, TACİK8, TABUT8, TABUR8, TABLO8, TALAZ8, TALAŞ8, TAŞRA8, TAYIN8, YAMAK8, YAMAN8, YANIK8, YANIT8, YANKI8, YANLI8, YANMA8, YALIN8, YAKIN8, YAKIT8, YAKMA8, YAKUT8, YARIK8, YARIN8, YARMA8, YASAK8, YASAL8, YASİN8, YATIK8, YATIR8, YATMA8, ZARAR8, ZANKA8, ZARTA8, ZATEN8, CARTA8, CANAN8, BARAN7, BARAK7, BANKA7, BANAL7, BANAK7, BALTA7, BARKA7, BARİT7, BARET7, BALET7, BALAT7, BALAR7, BAKLA7, BAKİR7, BAKAN7, BATİK7, BATAR7, BATAK7, DAKAR7, DALAN7, DALAK7, DAKİK7, DAİRE7, DAKKA7, KATIM7, KASNI7, KASMA7, KARYE7, KASEM7, KASIK7, KASIR7, KASIT7, KASİS7, KASKO7, KASLI7, KALYA7, KADAR7, KADER7, KADİR7, KADİT7, KABAK7, KABAN7, KABİL7, KABİN7, KABİR7, KALAY7, KALBİ7, KALIM7, KAKÜL7, KAİDE7, KAKIM7, KAYRA7, KAYAR7, KAYAK7, KAYAN7, LADİN7, LADİK7, LADEN7, MANAS7, MALUL7, MAMAK7, MARTI7, MARON7, MANTO7, MANTI7, MAKUL7, MAKTU7, MAKSİ7, MAKRO7, MAKAS7, MAKAM7, MARUL7, MATEM7, MASKE7, MASAT7, MASAL7, NAMLI7, NAKIS7, NAKDİ7, NAMLU7, NADİR7, NADAN7, NANAY7, NASIL7, NASIR7, NATÜR7, RAKIM7, RADAR7, RANDA7, RABAT7, RASIT7, SAMAN7, SALUR7, SALTO7, SALSA7, SALON7, SALMA7, SALLI7, SALİM7, SALIK7, SANEM7, SANIK7, SARMA7, SARIK7, SANRI7, SANMA7, SANLI7, SALAM7, SAKLI7, SAKİM7, SAKIT7, SAKIN7, SATIN7, SAUNA7, SATMA7, SATIR7, TABAK7, TANIM7, TAMİM7, TAMAM7, TASMA7, TARIM7, TADİL7, TADAT7, TABLA7, TABİR7, TABİİ7, TABAN7, TAKIM7, TAYİN7, YANAK7, YANAL7, YARAK7, YARAN7, YAKİN7, YALAK7, YALAN7, YARAR7, YAREN7, YARKA7, YATAK7, KARIK6, KARIN6, KANUN6, KANTO6, KANON6, KAMET6, KAMİL6, KANIK6, KANIT6, KANLI6, KANMA6, KAMER6, KARLI6, KATIK6, KATKI6, KATLI6, KATMA6, KATOT6, KATIR6, KASTİ6, KARST6, KARUN6, KASET6, KARMA6, KAMAN6, KALEM6, KALAS6, KALIN6, KALIT6, KALMA6, KALIK6, KAİME6, KAKAO6, KAKMA6, LAMEL6, LANSE6, LASTA6, LASKİ6, MANAT6, MALİK6, MALEN6, MANEN6, MARKİ6, MARKE6, MARKA6, MARAL6, MANTİ6, MANİA6, MALAK6, MAKTA6, MAKET6, MAKAT6, MAKAK6, MAİLE6, MATLA6, NALIN6, NASİR6, NATUK6, NATIR6, RAMAK6, RAKUN6, RAKOR6, RAKAM6, RASAT6, RAUNT6, SANAT6, SANAL6, SALTA6, SALİK6, SALAT6, SATEN6, SARAT6, SANKİ6, SARAK6, SALAK6, SAKİT6, SAKİN6, SAKİL6, SAKAT6, SAKAR6, SAKAL6, SAİKA6, SAKAK6, SATİR6, TANRI6, TANIT6, TANIK6, TAMİR6, TAMİK6, TALİM6, TASNİ6, TASAR6, TARTI6, TALAS6, TAKSİ6, TAKSA6, TAKMA6, TAKİM6, TAKAS6, TATMA6, TATLI6, KARAT5, KARAR5, KANAL5, KANAT5, KANKA5, KARNE5, KATAR5, KATİL5, KARNİ5, KATRE5, KALAN5, KALAK5, LAKİN5, LANET5, LATİN5, NALAN5, NAKLİ5, NAKİT5, NAKİL5, NANİK5, NARİN5, RALLİ5, RAKİT5, RAKİK5, RAKET5, TANİN5, TANEN5, TARAK5, TARLA5, TARİK5, TARET5, TALİL5, TALİK5, TALAN5, TALAK5, TAKTİ5, TAKLA5, TAKKE5, TAKAT5, TATAR5, TATİL5


KARAR (Kelime Kökeni: Arapça ḳarār)


[isim]
 • Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı

  Bu kararı söyleyen sesin tesiri gözlerimizi yaşla doldurdu. - Hamdullah Suphi Tanrıöver

[hukuk]
 • Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm

  Yargıç kararı.

[müzik]
 • Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karara bağlamak
 • karara kalmak
 • karar almak
 • karar altına almak
 • karara varmak
 • karar bulmak
 • kararında bırakmak
 • karar kılmak
 • karar vermek

Birleşik Kelimeler: kararname, bir karar, kavlükarar, nihai karar, orta karar, tashihikarar, ara kararı, arama kararı, gıyap kararı, görevsizlik kararı, göz kararı, hakem kararı, mahkeme kararı, takipsizlik kararı


KANAL (Kelime Kökeni: Fransızca canal)


[isim]
 • Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu

  Süveyş Kanalı.

  Panama Kanalı.

[anatomi]
 • İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol
[coğrafya]
 • İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz

  Mozambik Kanalı.

Birleşik Kelimeler: atmık kanalı, hava kanalı, öd kanalı, reçine kanalı, yarım daire kanalları


KANAT


[isim]
 • Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ

  Bir daldan hızla geçip gitti bir kuş kanadı / Sessizlik bir tüy gibi bir dakika sallandı / Pırıldadı bir ateş böceği sarmaşıkta - Halit Fahri Ozansoy

[askerlik]
 • Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah

  Ordunun sağ kanadı.

[spor]
 • Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kanadı altına almak
 • kanat açmak
 • kanat alıştırmak
 • kanat çırpmak
 • kanat germek

Birleşik Kelimeler: çakırkanat, kın kanat, kızılkanat, sağ kanat, sarıkanat, yelkenkanat, burun kanadı, kazkanadı, kuşkanadı, pencere kanadı


KANKA


[isim] [teklifsiz konuşmada]
 • Kardeş kadar yakın olan kimse

KARNE (Kelime Kökeni: Fransızca carnet)


[isim] [eğitim bilimi]
 • Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge

Birleşik Kelimeler: çalışma karnesi, sağlık karnesi


KATAR (Kelime Kökeni: Arapça ḳiṭār)


[isim]
 • Tren

  Kendisini getiren metro katarı yoluna devam edip karanlık tünelde kaybolmuştu. - Osman Aysu

Birleşik Kelimeler: sürat katarı, turna katarı, yük katarı


KATİL (Kelime Kökeni: Arapça ḳātil)


[isim]
 • İnsan öldüren kimse, cani

  Öldürdüğü güzele ağlayan bu katilin / Elleri kanlı fakat gözyaşları temizdi - Enis Behiç Koryürek

[sıfat]
 • Öldürücü, ölüme neden olan

  Katil kurşun.

Birleşik Kelimeler: kanlı katil, kiralık katil

[isim]
 • Öldürme

Birleşik Kelimeler: katletmek, katliam


KARNİ (Kelime Kökeni: Fransızca cornue)


[isim] [kimya]
 • Laboratuvarda damıtma işlerinde kullanılan, geniş karınlı, dar ve eğri boyunlu cam kap

KATRE (Kelime Kökeni: Arapça ḳaṭre)


[isim] [eskimiş]
 • Damla

Ata Sözleri ve Deyimler

 • katresi kalmadı (veya yok)


KALAN


[sıfat]
 • Kalma işini yapan
[isim] [matematik]
 • Bir çıkarmanın sonucu
[isim] [matematik]
 • Bölme işleminde bölünenden artan sayı

KALAK


[isim] [halk ağzında]
 • Burun, burun ucu

LAKİN (Kelime Kökeni: Arapça lākin)


[bağlaç]
 • Ama

  Halis bir şiir fena okunabilir lakin sahte bir şiir iyi okunamaz. - Yahya Kemal Beyatlı


LANET (Kelime Kökeni: Arapça laʿnet)


[isim]
 • Tanrı'nın merhametinden yoksun olma

  Başıma yağan bu ana laneti beni ürpertiyor. - Yusuf Ziya Ortaç

[sıfat]
 • Kötü, berbat, çok kötü

  Lanet bir adam.

[ünlem]
 • Bir ilenme sözü

  Lanet, filozofum diyerek ortaya çıkıp Allah'a ve kullara karşı hezeyan eden tımarhanelik herifler! - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lanet etmek
 • lanet okumak
 • lanet olsun!


LATİN


[isim]
 • İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse

Birleşik Kelimeler: Latin çiçeği, Latin dilleri, Latin halkları, Latin harfleri, Latin yelkeni


NALAN (Kelime Kökeni: Farsça nālān)


[sıfat]
 • İnleyici, inleyen