Tarih Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tarih ne demek? Tarih kelimesinin anlamı nedir? Tarih kelimesi kaç hece? Tarih kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


TARİH (Kelime Kökeni: Arapça tārīḫ)


[isim]
 • Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz
 • Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim
 • Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı

  Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın! - Refik Halit Karay

 • Tarih kitabı

  Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi.

 • Tarih dersi

  Ertesi gün tarih imtihanı vardı. - Yusuf Ziya Ortaç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tarih atmak (veya koymak)
 • tarih düşürmek
 • tarihe geçmek
 • tarihe karışmak

Birleşik Kelimeler: tarih öncesi, tarih yanılgısı, hicri tarih, miladi tarih, mücevher tarih, sözlü tarih, doğum tarihi, edebiyat tarihi, son kullanma tarihi, yazın tarihi, fi tarihinde


TARİH Kelimesi Kaç Hecelidir?


TARİH kelimesi 2 heceye sahiptir. TA-RİH olarak hecelenmektedir.


TARİH Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AH, AHİ, AHİR, AHİT, AİT, AR, ARİ, ART, AT, ATİ, HA, HAR, HART, HAT, HİT, İHTAR, İRAT, İT, İTA, RA, RAHT, TA, TAR, TARH, TARİH, Tİ
TARİH harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


TARİH kelimesinin bulunduğu oyun cevapları