İçinde Taslak Bulunan Kelimelerİçinde TASLAK olan 2 kelime bulunuyor. İçerisinde TASLAK geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Taslak kelimesinin anlamı nedir? Taslak ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

10 Harfli Kelimeler

KABATASLAK13

6 Harfli Kelimeler

TASLAK7


TASLAK


[isim]
  • Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma

    Evet, diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde. - Refik Halit Karay

[mecaz]
  • Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse

Birleşik Kelimeler: kabataslak


KABATASLAK


[sıfat]
  • Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten

    Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık. - Ahmet Kutsi Tecer