İçinde Ğ Bulunan Kelimelerİçinde Ğ olan 2333 kelime bulunuyor. İçerisinde Ğ geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Ğ ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

BOĞAZLAYIVERMEK38, BAĞIŞLAYIVERMEK38, ÇAĞRIŞTIRIVERME38, BAĞDAŞTIRICILIK36, ÇAĞDAŞLAŞABİLME36, ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK35, ÇAĞCILLAŞTIRMAK34, DEĞİŞTİRİVERMEK34, BAĞDAŞTIRABİLME33, BOĞAZLAYABİLMEK33, BAĞIŞLAYABİLMEK33, ÇOĞULLAŞTIRILMA33, ÇAĞRIŞTIRABİLME33, AŞAĞILAŞABİLMEK32, BOĞUKLAŞABİLMEK32, BAYAĞILAŞTIRMAK32, BAĞIMLILAŞTIRMA32, BAĞNAZLAŞTIRMAK32, DOĞULULAŞTIRMAK32, ATKUYRUĞUGİLLER31
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

KÖPEKOĞLUKÖPEK43, ÇOBANDAĞARCIĞI41, BOĞAZLAYIVERME37, BAĞIŞLAYIVERME37, HIYAROĞLUHIYAR37, BAĞIŞLAYICILIK35, ÖRÜMCEĞİMSİLER35, AĞDALAŞIVERMEK34, BAĞIMSIZLAŞMAK34, ÇAĞDAŞLAŞTIRMA34, AŞAĞILAYICILIK33, BUĞULANIVERMEK33, BAŞÖĞRETMENLİK33, BAĞDAŞIKLAŞMAK33, ÇAĞCILLAŞTIRMA33, DOĞURGANLAŞMAK33, DAĞITILIVERMEK33, DEĞİŞTİRİVERME33, AĞAÇLANDIRILIŞ32, BOĞAZLAYABİLME32
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

GÜVERCİNGÖĞ48, SAĞGÖRÜSÜZLÜK41, FOTOĞRAFÇILIK39, COĞRAFYACILIK37, BELGEVŞEKLİĞİ35, DOĞAÜSTÜCÜLÜK35, FOTOĞRAFLAMAK35, BOĞDURUVERMEK34, ÇAĞRIŞIMCILIK34, YOĞUNLUKÖLÇER34, AĞDALAŞIVERME33, BUĞULAŞTIRICI33, BAĞDAŞTIRMACI33, BAĞIMSIZLAŞMA33, BEKTAŞİKAVUĞU33, ÇAĞLAYIVERMEK33, ESTAĞFURULLAH33, HACILARKUŞAĞI33, BUĞULANIVERME32, BAĞDAŞIKLAŞMA32
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

KÖPOĞLUKÖPEK41, PEKMEZKÖPÜĞÜ41, BÖĞÜRÜVERMEK38, FİTOCOĞRAFYA38, FOTOĞRAFHANE37, TAVŞANBIYIĞI35, ÇOBANDEĞNEĞİ34, DEFNEYAPRAĞI34, FOTOĞRAFLAMA34, KÖPEKKUYRUĞU34, SIĞIRKUYRUĞU34, VEZİRPARMAĞI34, BOĞDURUVERME33, BELSOĞUKLUĞU33, ÇERKEZTAVUĞU33, FINDIKKABUĞU33, KATRANKÖPÜĞÜ33, BÖĞÜREBİLMEK32, BAĞDAŞTIRICI32, ÇAĞLAYIVERME32
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

ĞÜRÜVERME37, DENİZKÖPÜĞÜ37, HAYVANCAĞIZ37, HANIMGÖBEĞİ36, SABUNKÖPÜĞÜ36, VİŞNEÇÜRÜĞÜ36, DÜĞÜNCÜBAŞI35, ÇOBANDÜDÜĞÜ34, KOYUNGÖBEĞİ34, BÖCEKKABUĞU33, HERİFÇİOĞLU33, KADINGÖBEĞİ33, ÇAĞRIŞIMSIZ32, GÖĞÜSLENMEK32, SAĞLIĞINIZA32, VENÜSÇARIĞI32, BOŞBOĞAZLIK31, BÖĞÜREBİLME31, BAĞIŞLAYICI31, ÖĞRETMENEVİ31
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

TAVUKGÖĞ37, SAĞGÖRÜSÜZ36, FOTOĞRAFÇI35, KUZUGÖBEĞİ34, DAĞDAĞASIZ33, YAVRUCAĞIZ33, COĞRAFYACI33, BAŞSAĞLIĞI32, ÇOCUKCAĞIZ32, GAZOZAĞACI32, YAĞIŞÖLÇER32, GÖĞÜSLEMEK31, GÖĞÜSLENME31, KIZILSÖĞÜT31, TOPOĞRAFYA31, ÇAĞRIŞIMCI30, DOĞAÜSTÜCÜ30, KÖPOĞLULUK30, SOĞUMÖLÇER30, SÖĞÜŞLEMEK30
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

ĞÜSLÜCE34, SIĞIRGÖZÜ34, ATGÖZLÜĞÜ33, BALKÖPÜĞÜ32, CAMGÖBEĞİ32, GÖKKUŞAĞI31, ÖĞÜTÇÜLÜK31, SAĞGÖRÜLÜ31, ÇÖĞDÜRMEK30, GÖĞÜSLEME30, GÜNDOĞMUŞ30, SÖĞÜŞLEME29, YAVRUAĞZI29, BUZAĞISIZ28, DAĞDAĞALI28, GÜNEYDOĞU28, KÖPEKOĞLU28, ÖĞÜRLEŞME28, ÖLMEZOĞLU28, UĞURLUDAĞ28
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

ĞÜSLÜK30, ÖĞÜTÜLÜŞ30, ÖĞÜRTÜCÜ30, ÇÖĞÜNCEK29, ÇÖĞDÜRME29, FOTOĞRAF29, KÖYCEĞİZ29, SÖĞÜŞLÜK29, BÖĞRÜLCE28, DÜĞÜMSÜZ28, GÖKDOĞAN28, KÖRDÜĞÜM28, SIĞIRÖDÜ28, BOŞBOĞAZ27, BAĞBOĞAN27, ÇÖĞÜNMEK27, DÜĞÜNSÜZ27, DÜĞÜNEVİ27, DÜĞÜMCÜK27, GÖKSOĞAN27
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

ÇÖPLÜĞÜ31, ÇÖĞÜRCÜ30, GÖĞÜMSÜ30, GÖZDAĞI30, BÖĞÜRÜŞ29, GÖĞÜSLÜ29, ÖĞÜTÜCÜ29, DIĞDIĞI28, FAĞFURİ27, GÖZLEĞİ27, SAĞGÖRÜ27, BÖĞÜRTÜ26, ÇÖĞÜNME26, KÖPOĞLU26, BÖĞÜRME25, DÜĞÜNCÜ25, DAĞDAĞA25, ÖLÜDOĞA25, SÖĞÜTLÜ25, BUĞUEVİ24
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

FAĞFUR26, ÖĞÜRÜŞ26, ÖĞÜTÇÜ26, ÖĞÜTÜŞ26, ÇÖĞMEK23, ÖĞÜRTÜ23, SAĞYAĞ23, ÖĞÜRME22, ÖĞÜTME22, BOĞUCU21, BAŞBUĞ21, ÇAĞDAŞ21, MAĞŞUŞ21, MAĞFUR21, OĞUZCA21, POĞAÇA21, ZAĞSIZ21, BOĞUNÇ20, BUZAĞI20, BUĞDAY20
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

ĞÜS25, SÖĞÜŞ24, ÇÖĞÜR23, GÖĞEM23, BÖĞÜR22, ÇÖĞME22, GÜĞÜM21, SÖĞÜT21, BUĞUZ19, DOĞ19, DÜĞÜM19, LAĞIV19, YIĞ19, ZAĞCI19, BOĞAZ18, BÜĞ18, BAĞCI18, BAĞ18, DOĞ18, DÜĞÜN18
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

ÖĞÜN19, ÖĞÜR19, ÖĞÜT19, DÜĞÜ17, ÖĞLE17, ÇOĞU16, OĞUZ16, AĞCI15, AĞ15, AĞIZ15, BUĞU15, ÇIĞA15, DOĞU15, AĞ14, BOĞA14, BAĞI14, ÇAĞA14, DOĞA14, EĞİŞ14, EĞİÇ14
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

Ğ18, FİĞ16, HUĞ15, ÇIĞ14, ÇAĞ13, ÇİĞ13, YOĞ13, ZAĞ13, CAĞ13, BAĞ12, DAĞ12, SIĞ12, YEĞ12, YAĞ12, AĞI11, KIĞ11, LOĞ11, LIĞ11, SAĞ11, TUĞ11
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

AĞ9, İĞ9[isim]
 • İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü

  Balık ağı. Tenis ağı.

[mecaz]
 • Tuzak

  Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu. - Samiha Ayverdi

[spor]
 • Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file
[spor]
 • Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ağ atmak (veya bırakmak)
 • ağ çekmek
 • ağına düşürmek

Birleşik Kelimeler: ağbenek, ağbeneklilik, ağ iğnesi, ağ ipliği, ağ kayığı, ağ kepçe, ağ kurdu, ağ kurşunu, ağ mantarlar, ağ tabaka, ağ tonoz, ağ torba, ağ yatak, dış ağ, genel ağ, iç ağ, serpme ağ, yerel ağ, alamana ağı, bilgisayar ağı, bilişim ağı, borda ağı, boru ağı, çektirme ağı, çevirme ağı, dalyan ağı, dip ağı, ıstakoz ağı, iletişim ağı, karides ağı, marya ağı, sürtme ağı, voli ağı

[isim]
 • Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık

İĞ


[isim]
 • Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen
[biyoloji]
 • İğ iplik
[halk ağzında]
 • Araba okunun ekseni
[halk ağzında]
 • Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen

Birleşik Kelimeler: iğ ağacı, iğ iplik, iğ yağı


AĞI


[isim]
 • Zehir

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ağı gibi

Birleşik Kelimeler: ağı ağacı, ağı çiçeği, ağı otu, sarıağı


KIĞ


[isim] [halk ağzında]
 • Koyun, keçi veya deve pisliği, kığı

LOĞ


[isim] [halk ağzında]
 • Yollarda, tarlalarda toprağı ezmek veya toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvgu, yuvak

LIĞ


[isim]
 • Alüvyon

SAĞ


[sıfat]
 • Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı

  Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı görünüyordu. - Ömer Seyfettin

[isim]
 • Bu taraftaki yön

  Sağa dönmek. Sağdan yürümek.

[isim] [spor]
 • Boksta sağ yumrukla vuruş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sağa kaymak
 • sağa sola
 • sağa sola bakmadan
 • sağdan geri dönmek (veya etmek)
 • sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
 • sağ eliyle sol kulağını göstermek
 • sağ gösterip sol vurmak
 • sağ gözünü sol gözünden sakınmak
 • sağını solunu bilmemek
 • sağı solu (belli) olmamak
 • sağ yapmak

Birleşik Kelimeler: sağ açık, sağ bek, sağ çıkarma, sağ eğilimli, sağ haf, sağ iç, sağ kanat, sağkol, sağ kol, sağ şerit, ortanın sağı

[sıfat]
 • Sağlam, esen

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sağ kalmak
 • sağ ol
 • sağ olsun

Birleşik Kelimeler: sağbeğeni, sağduyu, sağ esen, sağgörü, sağistem, sağ para, sağ salim, sağ selamet, sağtöre, sağyağ


TUĞ


[isim]
 • Sorguç
[tarih]
 • Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs

Birleşik Kelimeler: tuğbay


BAĞ


[isim]
 • Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne

  Ayakkabının bağı çözüldü.

[mecaz]
 • İlgi, ilişki, rabıta

  Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. - Anayasa

[anatomi]
 • Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

  Eklem bağı, asıcı bağ.

[denizcilik]
 • Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm
[müzik]
 • Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret

Birleşik Kelimeler: bağ doku, bağ-fiil, organik bağ, ağız bağı, ayak bağı, bel bağı, boyun bağı, diz bağı, domuzbağı, düzen bağı, etek bağı, göbek bağı, gönül bağı, göz bağı, kan bağı, kasık bağı, kol bağı, sancak bağı

[isim]
 • Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
 • bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
 • bağ bayırda, tarla çayırda
 • bağ bozmak
 • bağ budamak
 • bağı ağlayanın yüzü güler

Birleşik Kelimeler: bağ bahçe, bağ bıçağı, bağboğan, bağ bozumu, bağ çubuğu, bağkesen


DAĞ


[isim]
 • Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dağ (veya dağlar) gibi (veya kadar)
 • dağ (veya dağları) devirmek
 • dağa çıkmak
 • dağa kaldırmak
 • dağ ardında olsun da yer altında olmasın
 • dağda bağın var, yüreğinde dağın var
 • dağda büyümüş
 • dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
 • dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
 • dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
 • dağdan gelip bağdakini kovmak
 • dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
 • dağlara düşmek
 • dağlara taşlara
 • dağların misafir aldığı mevsim
 • dağların şenliği (veya gelin anası)
 • dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
 • dağ yürümezse abdal yürür

Birleşik Kelimeler: dağ adamı, dağ alası, dağ anası, dağ armudu, dağ aslanı, dağ ayısı, dağbaşı, dağ başı, dağ bayır, dağ bilimi, dağ birliği, dağ çamı, dağ çayı, dağ çayırı, dağ çileği, dağ dalak otu, dağ elması, dağ eriği, dağ eteği, dağ evi, dağ gölü, dağ havası, dağ iklimi, dağ isketesi, dağ ispinozu, dağ kavağı, dağ keçisi, dağ kestanesi, dağ kırlangıcı, dağ kolu, dağ köyü, dağ lalesi, dağ merası, dağ nanesi, dağ oluşu, dağ otlağı, dağ reyhanı, dağ serçesi, dağ servisi, dağ sıçanı, dağ taş, dağ tavuğu, dağ topu, dağdan inme, dağlar anası, sıradağ, yanardağ, buz dağı, Hüt Dağı, Kafdağı

[isim]
 • Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan
[mecaz]
 • Büyük üzüntü, acı

Birleşik Kelimeler: gözdağı


SIĞ


[sıfat]
 • Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)

  Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Ayrıntıya inemeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan

  Sığ düşünce.


YEĞ


[sıfat]
 • Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah

  Bülbül olup dili yüzünden çekmek, kanarya olup dili yüzünden çekmemekten yeğdir. - Nazım Hikmet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yeğ tutmak


YAĞ


[isim]
 • Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
[mecaz]
 • Abartılı övgü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yağa bala batırmak
 • yağ bağlamak
 • yağ bal olsun
 • yağ basmak
 • yağ çekmek (veya yapmak)
 • yağ gibi kaymak
 • yağ yakmak
 • yağ yedirmek

Birleşik Kelimeler: yağ aldırma, yağ bezi, yağ çubuğu, yağ doku, yağ ekletme, yağ göstergesi, yağhane, yağ hücresi, yağ kesesi, yağ kutusu, yağ küpü, yağ lambası, yağ mantısı, yağ marulu, yağölçer, yağ şalgamı, yağ taşı, yağ tulumu, yağ uru, yağ yakıt, ağır yağ, bitkisel yağ, ince yağ, kalın yağ, katı yağ, madenî yağ, sadeyağ, sağyağ, sarı yağ, sıvı yağ, alabalık yağı, ayçiçeği yağı, badem yağı, balık yağı, balina yağı, ban yağı, bezir yağı, böbrek yağı, büryan yağı, cila yağı, çiçek yağı, çöz yağı, defne yağı, domuz yağı, don yağı, fındık yağı, gaz yağı, gres yağı, gül yağı, güneş yağı, hacı yağı, haşhaş yağı, Hint yağı, içyağı, iğ yağı, inek yağı, kandil yağı, karanfil yağı, katran yağı, kekik yağı, kenevir yağı, kuyruk yağı, makine yağı, mangal yağı, manuka yağı, mısır yağı, motor yağı, neft yağı, pamuk yağı, reçine yağı, sığla yağı, silindir yağı, soya yağı, susam yağı, taş yağı, tereyağı, Tonya yağı, Trabzon yağı, yağlama yağı, yapak yağı, yer yağı, zaç yağı, zeytinyağı


ÇAĞ


[isim]
 • Zaman dilimi, vakit
[jeoloji]
 • Bir katmanın oluştuğu süre

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çağ açmak
 • çağ atlamak
 • çağı geçmek
 • çağın gerisinde kalmak
 • çağını aşmak
 • çağı yakalamak

Birleşik Kelimeler: çağ dışı, altın çağ, Antik Çağ, Birinci Çağ, Dördüncü Çağ, Eski Çağ, İkinci Çağ, İlk Çağ, Orta Çağ, Üçüncü Çağ, Yakın Çağ, Yeni Çağ, altın çağı, askerlik çağı, atom çağı, büluğ çağı, Buzul Çağı, emekleme çağı, emeklilik çağı, ergenlik çağı, gelinlik çağı, olgunluk çağı, Yontma Taş Çağı


ÇİĞ


[sıfat]
 • Pişmemiş veya az pişmiş
[mecaz]
 • Yersiz ve yakışıksız

  Bu, benim gibi yaşını başını almış bir adam tarafından pek çiğ bir hareket olurdu. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[mecaz]
 • Yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan (kimse)

  Fakat Cemal Paşa, çiğ bir politikacı değildi. - Falih Rıfkı Atay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çiğden vermek
 • çiğ düşmek
 • çiğ kaçmak
 • çiğ süt emmiş
 • çiğ yemedim ki karnım ağrısın

Birleşik Kelimeler: çiğ börek, çiğ çiğ, çiğ iplik, çiğ köfte, çiğ renkçi, çiğ toprak