H ile Biten KelimelerH ile biten 227 kelime bulunuyor. Sonu H olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "H ile başlayan kelimeler. İçinde h olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

HASBETENLİLLAH25

13 Harfli Kelimeler

HÜSNÜTEVECCÜH40, FESÜPHANALLAH34, ESTAĞFURULLAH33, ELHAMDÜLİLLAH26

12 Harfli Kelimeler

HAFAZANALLAH29, MÜŞARÜNİLEYH26, FİSEBİLİLLAH25, SULTANİYEGAH24

11 Harfli Kelimeler

SÜPHANALLAH26, MÜDDEİALEYH24, NEUZÜBİLLAH23, BİNAENALEYH19, EMANETULLAH17

10 Harfli Kelimeler

VEÇHİŞEBEH32, MÜTEVECCİH29, FENAFİLLAH26, ÖMRÜBİLLAH25, VELİYULLAH23, ZİYARETGAH23, MÜTENEBBİH21, TİCARETGAH21, İSTİNATGAH19

9 Harfli Kelimeler

İBADETGAH21, İKAMETGAH18, İBADULLAH18, MUMAİLEYH18, MÜSTENSİH18, ALESSABAH17, BİSMİLLAH17, MAAZALLAH17, MÜSTEKREH17, ALİMALLAH14

8 Harfli Kelimeler

MÜREFFEH27, MUVAŞŞAH26, TEVECCÜH26, GÜZERGAH25, TAVAZZUH25, GİRİZGAH23, HAYIRHAH23, MUSAHHİH23, MÜŞEBBEH22, MÜNFESİH22, TEFESSÜH22, FERİŞTAH21, MÜVERRİH21, MÜFERRİH21, MÜRECCAH21, MÜNEZZEH21, BALIŞEYH20, EYVALLAH20, HARCIRAH20, NAMAZGAH20
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

PENÇGAH22, PADİŞAH20, BİGÜNAH19, MÜŞABİH19, MAMAFİH19, ORDUGAH19, İNFİSAH18, TERAVİH17, İSTİZAH15, ISTILAH14, İNŞİRAH14, TENASÜH14, İNTİBAH13

6 Harfli Kelimeler

POHPOH24, ÇUHÇUH22, GEHGEH22, PEHPEH22, AHUVAH21, MEFSUH19, TEVŞİH19, TEVCİH19, TAVZİH19, BEDHAH18, DEHDEH18, PEYDAH18, TEVBİH18, ÇARGAH17, FERSAH17, GÜMRAH17, MİFTAH17, SİFTAH17, TEZGAH17, BARGAH16
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

VUZUH20, VAZIH19, VECİH18, DÜGAH17, EYVAH17, FIKIH17, FASİH16, FESİH16, GÜRUH16, SEFİH16, ERVAH15, FATİH15, FAKİH15, FETİH15, FELAH15, FERAH15, FERİH15, GÜNAH15, İFLAH15, REFAH15
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

ŞEYH13, AGAH12, ZIRH12, İZAH11, ŞERH11, CERH11, KÜNH10, MESH10, SULH10, ERUH9, ULAH9, ATEH8, İLAH8, KERH8, NARH8, TARH8

3 Harfli Kelimeler

VAH13, GAH11, HAH11, PAH11, ŞUH11, ZIH11, ŞAH10, YUH10, DAH9, DEH9, MIH9, TÜH9, NUH8, RUH8, RIH8, SİH8, SAH8, TUH8, KAH7, LEH7

2 Harfli Kelimeler

IH7, OH7, AH6, EH6


AH


[isim]
 • İlenme, beddua
[ünlem]
 • (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz

  Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki ramazan ve donanma geceleri. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[ünlem]
 • (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz

  Ah başım!

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ah alan onmaz
 • ah almak
 • ah çekmek
 • ah etmek
 • ahı çıkmak
 • ahını almak
 • ahını yerde koymamak
 • ahı tutmak
 • ahı yerde kalmamak
 • ah yerde kalmaz

Birleşik Kelimeler: ah vah, ahuvah


EH


[ünlem]
 • `Olur, peki veya fena değil` anlamlarında kullanılan bir söz

  Eh! Bize gerekli olan da o; bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz. - Attila İlhan


KÂH (Kelime Kökeni: Farsça gāh)


[zarf]
 • Ara sıra

  İstanbul bu yüzden kâh gazsız kâh elektriksiz ve kâh kömürsüz kalabilir. - Burhan Felek


LEH (Kelime Kökeni: Arapça leh)


[isim]
 • Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı

  Babanın fikri, her zaman için senin lehinedir. - Aka Gündüz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lehinde olmak
 • lehinde söylemek (veya bulunmak)
 • lehine olmak
 • lehte olmak

[isim]
 • Polonyalı

IH


[isim]
 • Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses

OH


[ünlem]
 • Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz

  Oh, hele şükür! Hepsinin ellerinden kurtulduk. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • oh çekmek
 • oh demek
 • oh olsun!


ATEH (Kelime Kökeni: Arapça ʿateh)


[isim] [eskimiş] [tıp]
 • Bunama

  Akdeniz kıyılarında yaşayanlar, uzun süren bu hayati medeniyetten sonra ateh devrine girdiler. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ateh getirmek


İLAH (Kelime Kökeni: Arapça ilāh)


[isim] [din bilgisi]
 • Tanrı
[isim]
 • Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse

  Müzik dünyasının ilahı. Moda ilahı.

[din bilgisi]
 • Çok tanrıcılıkta tanrı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ilah gibi


KERH (Kelime Kökeni: Arapça kerh)


[isim] [eskimiş]
 • Tiksinme, iğrenme

NARH (Kelime Kökeni: Farsça nirḫ)


[isim] [ticaret]
 • Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat

Ata Sözleri ve Deyimler

 • narh koymak


TARH (Kelime Kökeni: Arapça ṭarḥ)


[isim] [eskimiş]
 • Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer

  Çiçek tarhları üzerinde küçük sinek kümeleri görünüyor, birden kayboluyorlardı. - Ömer Seyfettin

[matematik]
 • Çıkarma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tarh etmek


NUH (Kelime Kökeni: Arapça nūḥ)


[isim] [din bilgisi]
 • `İnat etmek, ayak diremek` anlamındaki Nuh deyip peygamber dememek ve `çok eski, çoktan modası geçmiş, köhnemiş` anlamındaki Nuh Nebi'den kalma deyimlerinde geçen bir söz

  Tüm ricalarına rağmen karısı Nuh diyor, peygamber demiyordu. - Ayşe Kulin


RUH (Kelime Kökeni: Arapça rūḥ)


[isim]
 • Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu
[mecaz]
 • Duygu

  Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor. - Yahya Kemal Beyatlı

[felsefe]
 • Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ruh gibi
 • ruh gibi dolaşmak
 • ruh kazandırmak (veya vermek)
 • ruhu (bile) duymamak
 • ruhu (veya ruhunu) okşamak
 • ruhu karartmak
 • ruhunda güneş açmak
 • ruhunu şad etmek
 • ruhunu teslim etmek
 • ruhu şad olsun!

Birleşik Kelimeler: ruh bilgini, ruh bilimi, ruh doktoru, ruh göçü, ruh hastası, ruh hekimi, ruh karmaşası, ruh ölçümü, ruhötesi, ruh sağlığı, ruhumücerret, afyon ruhu, katran ruhu, lokman ruhu, melisa ruhu, nane ruhu, nişadır ruhu, sirke ruhu, tesviyeruhu, tuz ruhu


RIH (Kelime Kökeni: Farsça rīg)


[isim] [eskimiş]
 • Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir kum türü

SİH (Kelime Kökeni: Sanskrit)


[isim]
 • Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk