6. Harfi D Olan 9 Harfli Kelimeler6. harfi D olan 9 harfli 111 kelime bulunuyor. 6. karakterinde D harfi bulunan 9 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Yedinci harfi D olan 9 harfli kelimeler. Yedinci harfi D olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

GÜNEYDOĞU28, FRİJİDİTE26, KUZEYDOĞU26, ÇİÇEKDAĞI25, HOVARDACA25, POFURDAMA24, BEŞİKDÜZÜ23, ÇAĞILDAMA23, FOŞURDAMA23, FIŞILDAMA23, FIŞIRDAMA23, PÜRHİDDET23, VIZILDAMA23, VICIRDAMA23, YAYLADAĞI23, CIVILDAMA23, BESBEDAVA22, PREZİDYUM22, FOSURDAMA21, FISILDAMA21, GICIRDAMA21, HIŞILDAMA21, HIŞIRDAMA21, SIĞIRDİLİ21, SARAYDÜZÜ21, SECCADECİ21, ŞIPIRDAMA21, YAĞLIDERE21, DEVRİDAİM20, FOKURDAMA20, FIKIRDAMA20, GACIRDAMA20, GÜRÜLDEME20, HAZANDİDE20, HAŞIRDAMA20, MAHMUDİYE20, ŞAPIRDAMA20, VIRILDAMA20, CIZIRDAMA20, CIZILDAMA20, BARKODSUZ19, SIÇANDİŞİ19, CIYIRDAMA19, CAZIRDAMA19, BİLARDOCU18, EĞLENDİRİ18, GURULDAMA18, GERUNDİUM18, HIRILDAMA18, HORULDAMA18, KONFEDERE18, KIPIRDAMA18, KAYDEDİCİ18, MIŞILDAMA18, PIRILDAMA18, PITIRDAMA18, PAYANDALI18, TIPIRDAMA18, CAYIRDAMA18, ÇITIRDAMA17, GELENDOST17, GEYİKDİLİ17, HARILDAMA17, LEVENDANE17, PARILDAMA17, PATIRDAMA17, ŞIRILDAMA17, ŞIKIRDAMA17, TAPIRDAMA17, ZIRILDAMA17, CIRILDAMA17, ÇAMLIDERE16, ÇAKILDAMA16, ÇATILDAMA16, ÇATIRDAMA16, KÜTÜRDEME16, KAZANDİBİ16, MUKADDİME16, MUKADDEMA16, MÜTEADDİT16, ŞAMANDIRA16, ŞAKIRDAMA16, ŞARILDAMA16, BURUNDİLİ15, BALLIDARI15, KIMILDAMA15, LAKERDACI15, MUSANDIRA15, MIRILDAMA15, OTODİDAKT15, TEKAÜDİYE15, YAYLADERE15, BENİLDEME14, KITIRDAMA14, KÜLKEDİSİ14, KUMANDALI14, KIKIRDAMA14, LIKIRDAMA14, STERADYAN14, SAKIRDAMA14, TIKIRDAMA14, TOKURDAMA14, YILANDİLİ14, KOMANDİTE13, KAKIRDAMA13, KALSEDUAN13, TAKIRDAMA13, İRLANDALI12, NARLIDERE12, TİRİLDEME12, KALENDERİ11


KALENDERÎ (Kelime Kökeni: Farsça ḳalender + Arapça -ī)


[isim] [edebiyat]
 • Bir halk şiiri türü
[müzik]
 • Bu şiirin, halk şairleri tarafından yapılmış bestesi

İRLANDALI


[isim]
 • İrlanda halkından olan kimse

NARLIDERE


[isim]
 • İzmir iline bağlı ilçelerden biri

TİRİLDEME


[isim]
 • Tirildemek işi

KOMANDİTE (Kelime Kökeni: Fransızca commandité)


[isim] [ticaret]
 • Komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak

KAKIRDAMA


[isim]
 • Kakırdamak işi

KALSEDUAN (Kelime Kökeni: Fransızca calcédoine)


[isim] [mineraloji]
 • Kadıköy taşı

TAKIRDAMA


[isim]
 • Takırdamak işi

BENİLDEME


[isim]
 • Benildemek işi

KITIRDAMA


[isim]
 • Kıtırdamak işi

KÜLKEDİSİ


[sıfat] [mecaz]
 • Çok üşüyen, ateşin yanından ayrılmayan (kimse)

KUMANDALI


[sıfat]
 • Kumandası olan

Birleşik Kelimeler: uzaktan kumandalı


KIKIRDAMA


[isim]
 • Kıkırdamak işi

LIKIRDAMA


[isim]
 • Lıkırdamak işi

STERADYAN (Kelime Kökeni: Fransızca stéradian)


[isim]
 • Bir kürenin merkezini tepe olarak alan ve küre yüzeyi üzerinde, kenarı bu kürenin yarı çapına eşit bir kare kadar alan ayıran, uzay açıya eşit, uzay açı birimi (sr)