7. Harfi D Olan 9 Harfli Kelimeler7. harfi D olan 9 harfli 58 kelime bulunuyor. 7. karakterinde D harfi bulunan 9 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sekizinci harfi D olan 9 harfli kelimeler. Sekizinci harfi D olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

UĞURLUD28, DALGÜNDÜZ24, HARFENDAZ24, BAŞYILDIZ23, PÜRHİDDET23, FIŞKIRDAK22, BEDAVADAN21, FİNGİRDEK21, FOTOMODEL21, GÖKKANDİL21, TOPLUMD21, ÇINGIRDAK20, MÜTERADİF20, MÜSTAHDEM20, ŞEHBENDER20, ZONGULDAK20, BINGILDAK19, BEŞKARD19, DEFTERDAR19, ŞAHMERDAN19, CAZİBEDAR19, ANAFORDAN18, BOMBARDON18, HAZİNEDAR18, KOMPRADOR18, MARŞANDİZ18, MAHSULDAR18, PRASEODİM18, PERİYODİK18, AYŞEKADIN17, AVANTADAN17, ALIŞILDIK17, DİNGİLDEK17, KÖRKANDİL17, MİHMANDAR17, ORTOPEDİK17, SÜTKARD17, MÜTEADDİT16, MÜTERED16, METHALDAR16, NURUDİDEM16, POLİAND16, PİRAMİDAL16, TAHSİLDAR16, KOLORİDYE15, KIRKBUDAK15, KARAARD15, TİRHANDİL15, TAAMMÜDEN15, YUKARIDAN15, AMSTERDAM14, İSTİRİDYE14, MİLYARDER14, KENDİNDEN13, İSTİNADEN12, İKTİSADEN12, TELERADAR11, TEKRARDAN11


TELERADAR (Kelime Kökeni: Fransızca téléradar)


[isim]
 • Televizyon aracılığıyla radar görüntüsü alma işi

TEKRARDAN


[zarf]
 • 343 tekrar tekrar

İSTİNADEN (Kelime Kökeni: Arapça istināden)


[zarf]
 • Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek

İKTİSADEN (Kelime Kökeni: Arapça iḳtiṣāden)


[zarf] [eskimiş]
 • Ekonomik olarak, ekonomi bakımından

KENDİNDEN


[zarf]
 • Kendi aklından, kendi kendine

  Biliyor da mı söylüyor yoksa kendinden mi uyduruyor? - Memduh Şevket Esendal


İSTİRİDYE (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Yassı solungaçlılar sınıfından, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, güçlü kaslarla birbiri üzerine kapanan iki çeneti olan, eti beğenilen bir deniz yumuşakçası (Ostrea edulis)

MİLYARDER (Kelime Kökeni: Fransızca milliardaire)


[isim]
 • Bir veya daha çok milyarı olan kimse
[mecaz]
 • Maddi varlığı bakımından zengin sayılan kimse

  Sue, yetmiş yaşındaki milyarderin kırkını geçmiş karısı. - Attila İlhan


KOLORİDYE (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kolyoz balığının küçüğü

KIRKBUDAK


[isim] [tarih]
 • Bektaşilikte erenler meydanına konulan kırk kollu büyük şamdan

KARAARDIÇ


[isim] [bitki bilimi]
 • Güney Avrupa'da yetişen bir tür ardıç (Juniperus sabina)

TİRHANDİL (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [denizcilik]
 • Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum'a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü

  Şaban Reis'in tirhandil biçimi kayığının onarılmasına yardım ediyor. - Halikarnas Balıkçısı


TAAMMÜDEN (Kelime Kökeni: Arapça taʿammuden)


[zarf]
 • Kasten
[hukuk]
 • İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak

YUKARIDAN


[zarf]
 • Tepeden, üstten

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yukarıdan almak
 • yukarıdan bakmak


MÜTEADDİT (Kelime Kökeni: Arapça muteʿaddid)


[sıfat]
 • Birçok

MÜTEREDDİ (Kelime Kökeni: Arapça mutereddī)


[sıfat] [eskimiş]
 • Soysuzlaşmış