Z ile Biten KelimelerZ ile biten 2189 kelime bulunuyor. Sonu Z olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Z ile başlayan kelimeler. İçinde z olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

MUVAFFAKİYETSİZ41, KARINCAİNCİTMEZ26

14 Harfli Kelimeler

KURŞUNGEÇİRMEZ30, PARATÜBERKÜLOZ28, KARTONPİYERSİZ25, KARDİYOSKLEROZ24, ELEKTRODİYALİZ22

13 Harfli Kelimeler

CİBİLLİYETSİZ24, ALTERNATİFSİZ23, KOLESTEROLSÜZ22, MEMNUNİYETSİZ22

12 Harfli Kelimeler

PROVİZYONSUZ34, SÖZÜNÜBİLMEZ32, VURDUMDUYMAZ32, PROMOSYONSUZ28, LOKOMOTİFSİZ26, MUKAVEMETSİZ25, AYRICALIKSIZ24, EHEMMİYETSİZ24, FORMALİTESİZ24, PARTENOGENEZ24, SERTİFİKASIZ24, TEFERRUATSIZ24, KARINCAEZMEZ23, PARMAKLIKSIZ23, SALAHİYETSİZ23, DURAKSAMASIZ22, MÜNASEBETSİZ22, MESULİYETSİZ21, MEDENİYETSİZ21, SAMİMİYETSİZ21
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

HAYVANCAĞIZ37, SÖZGÖTÜRMEZ37, ÖZGÜRLÜKSÜZ34, MİZANPAJSIZ33, BAHÇIVANSIZ32, ÇAĞRIŞIMSIZ32, HOPARLÖRSÜZ32, MÜRÜVVETSİZ32, MUHAFAZASIZ31, ANGAJMANSIZ30, BAĞLAŞIMSIZ30, GÜMBÜRTÜSÜZ30, GILLIGIŞSIZ30, PLAJİYOKLAZ30, DUDAKDEĞMEZ29, GÖSTERİŞSİZ29, KIVILCIMSIZ29, SÖZLEŞMESİZ29, GALVANİZSİZ28, KAVRAYIŞSIZ28
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

HOŞGÖRÜSÜZ36, SAĞGÖRÜSÜZ36, DAĞDAĞASIZ33, GÜPEGÜNDÜZ33, YAVRUCAĞIZ33, ÇOCUKCAĞIZ32, GÖTÜRÜMSÜZ31, AVANTAJSIZ30, FOTOMORFOZ30, GÜVENCESİZ29, MAHFAZASIZ29, BÖLÜNTÜSÜZ28, DÖKÜNTÜSÜZ28, SUGÖTÜRMEZ28, AMBALAJSIZ27, DEĞİŞİMSİZ27, GÖZENEKSİZ27, KADINCAĞIZ27, VIZILTISIZ27, CIVILTISIZ27
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

ŞARJÖRSÜZ33, GÖZLÜKSÜZ30, FOSFORSUZ29, GÜNGÖRMEZ29, BUZAĞISIZ28, FOSFATSIZ28, FIRFIRSIZ28, GÜVENÇSİZ28, HAFIZASIZ28, ÖZVERİSİZ28, VAZİFESİZ28, BAĞDAŞMAZ27, BAĞCIKSIZ27, ABAJURSUZ26, ADAMCAĞIZ26, ÇARŞAFSIZ26, JAKUZİSİZ26, JALUZİSİZ26, KUVVETSİZ26, MAKYAJSIZ26
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

GÜMÜŞGÖZ33, GÖVDESİZ30, GÖRGÜSÜZ30, ÇÖZÜMSÜZ29, GÖRÜŞSÜZ29, KÖYCEĞİZ29, DÜĞÜMSÜZ28, GÖREVSİZ28, TAHAFFUZ28, VİRAJSIZ28, VUZUHSUZ28, BOŞBOĞAZ27, BÜZGÜSÜZ27, DÜĞÜNSÜZ27, DÜZGÜSÜZ27, DÖNÜŞSÜZ27, HAVUZSUZ27, VUKUFSUZ27, VASIFSIZ27, BOĞAZSIZ26
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

JÖLESİZ26, GAGAVUZ25, HİPOFİZ25, ÖRGÜSÜZ25, AÇIKGÖZ24, ÖZÜRSÜZ24, ÖLÇÜSÜZ24, PARAGÖZ24, TEPEGÖZ24, ÜZGÜSÜZ24, VİRTÜÖZ24, VEFASIZ24, AĞIZSIZ23, MUHAFIZ23, ÖFKESİZ23, ÖDÜNSÜZ23, AĞAÇSIZ22, DİPFRİZ22, DÜPEDÜZ22, GÖBELEZ22
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

ÖZBEÖZ26, YÜZGÖZ26, ÇÖPSÜZ25, GÖZSÜZ25, DÖŞSÜZ23, SUFLÖZ23, CAMGÖZ23, SOVHOZ22, SÖZSÜZ22, CİNGÖZ22, BÜGDÜZ21, DÖRDÜZ21, FRİTÖZ21, GÜÇSÜZ21, KÖRFEZ21, MAHFUZ21, RUJSUZ21, TEFVİZ21, VAFTİZ21, ZAĞSIZ21
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

DÖVİZ22, AÇGÖZ21, KUVÖZ21, GÜVEZ20, HIFIZ20, BUĞUZ19, HAFIZ19, HAVUZ19, BOĞAZ18, ÇÖMEZ18, JELOZ18, ŞÖMİZ18, YAĞIZ18, LİZÖZ17, NÜFUZ17, ÖKSÜZ17, VECİZ17, VADUZ17, YAVUZ17, CEVİZ17
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

OĞUZ16, AĞIZ15, ÖKÜZ15, ÜVEZ15, ÜÇÜZ14, AVAZ13, FRİZ13, FAİZ13, FARZ13, FERZ13, GÜRZ13, GAYZ13, İVAZ13, VAAZ13, VAİZ13, UCUZ12, APAZ11, AŞOZ11, AHİZ11, HAİZ11
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

Z16, ÇÖZ15, SÖZ13, VIZ13, FAZ12, GÜZ12, KÖZ12, TÖZ12, VAZ12, HIZ11, POZ11, CÜZ11, BÜZ10, DÜZ10, GEZ10, GAZ10, GİZ10, HAZ10, YÜZ10, CIZ10
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

ÖZ11, UZ6, AZ5, İZ5


AZ


[sıfat]
 • Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı

  Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu. - Bedri Rahmi Eyuboğlu

[zarf]
 • Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aza çoğa bakmamak
 • aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
 • aza sormuşlar: "nereye?", "çoğun yanına" demiş
 • az ateş çok odunu yakar
 • az bulmak
 • az buz olmamak
 • az değil
 • az gelmek
 • az görmek
 • az günün adamı olmamak
 • azı çoğa saymak (veya tutmak)
 • az kaldı (veya kalsın)
 • az kaz, uz kaz, boyunca kaz
 • az olsun, uz olsun
 • az söyle, çok dinle
 • az tamah çok ziyan getirir
 • az veren candan, çok veren maldan
 • az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur

Birleşik Kelimeler: az az, az alıcı, az buçuk, az çok, az daha, azel, az gelişmiş, az sonra, en az, azar azar, en azından

[eskimiş] [kimya]
 • Azot elementinin simgesi

İZ


[isim]
 • Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare

  Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm. - Sait Faik Abasıyanık

[matematik]
 • Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit

Ata Sözleri ve Deyimler

 • iz bırakmak
 • izi belirsiz olmak
 • izinden yürümek
 • izine basmak
 • izine dönmek
 • izine düşmek
 • izine uymak
 • izini düşürmek
 • izini kaybetmek
 • izi silinmek
 • iz sürmek

Birleşik Kelimeler: iz düşümü, ayak izi, parmak izi


UZ


[sıfat]
 • İyi, güzel

Birleşik Kelimeler: eli uz

[zarf]
 • Masallarda az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik tekerlemesinde `uzak` anlamında kullanılan bir söz

Birleşik Kelimeler: uzgören, uzgörür, uz iletişim


BÜZ (Kelime Kökeni: Fransızca buse)


[isim]
 • Künk

DÜZ


[sıfat]
 • Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan

  Düz tahta.

[isim]
 • Engebesiz olan yer, düzlük, ova

  Kardaş gitmem Diyarbakır düzüne / Kızlar peri olsa bakmam yüzüne - Halk türküsü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • düz duvara tırmanmak
 • düze inmek

Birleşik Kelimeler: düzayak, düz baskı, düz flüt, düz hekim, düz kanatlılar, düz paça, düztaban, düz tümleç, düz ünlü, düzyazı, ters düz, yontuk düz

[isim]
 • Düz rakı

Birleşik Kelimeler: düz rakı


GEZ


[isim]
 • Okun, kirişe geçen ucundaki kertik

Ata Sözleri ve Deyimler

 • geze almak
 • gez göz arpacık

[isim]
 • Yer ölçmeye yarar düğümlü ip

GAZ (Kelime Kökeni: Fransızca gaze)


[isim]
 • Tül
[isim]
 • Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde

Ata Sözleri ve Deyimler

 • gaza basmak (veya dayanmak)
 • gaza gelmek
 • gaza getirmek
 • gaza yüklenmek
 • gaz vermek

Birleşik Kelimeler: gaz beton, gaz bombası, gaz boyaması, gaz dedektörü, gaz göstergesi, gazhane, gazışı, gazışıl, gaz ibiği, gaz korozyonu, gaz lambası, gaz maskesi, gaz ocağı, gazölçer, gaz ölçümü, gaz pedalı, gaz sayacı, gaz sobası, gaz taşı, gaz yağı, gaz yuvarı, çürük gaz, doğal gaz, doğal gaz sayacı, dökme gaz, ham gaz, tam gaz, tüp gaz, zehirli gaz, bağırsak gazı, bataklık gazı, biber gazı, egzoz gazı, elektron gazı, gübre gazı, hardal gazı, hava gazı, hava gazı sayacı, kan gazı, maden gazı, asal gazlar, soy gazlar


GİZ


[isim]
 • Sır

  O gün çözer gibi olmuştu Kütahya çinilerindeki dipdiri renklerin gizini. - Necati Cumalı

[isim] [denizcilik]
 • Yelken gemilerinde mizana direği denilen kıç direkte eğik duran bayrak sereni

HAZ (Kelime Kökeni: Arapça ḥaẓẓ)


[isim]
 • Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk

  Dört sene evvel kaybettiği karısı Emine Hanım'ın vefatıyla bütün sevgisini, ümidini, hazzını, şefkatini oğluna vermişti. - Asaf Halet Çelebi

[felsefe]
 • Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma
[müzik]
 • Ezgi
[ruh bilimi]
 • Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku

  Ömrünün en öfkeli veya buhranlı anlarında bile yaşamak hazzının parıltısı gözlerinden eksik olmazdı. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • haz almak
 • haz duymak
 • haz vermek
 • hazzını çıkarmak

Birleşik Kelimeler: hazzetmek


YÜZ


[isim]
 • Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • On kere on, doksan dokuzdan bir artık

Birleşik Kelimeler: yüzbaşı, yüzbeşlik, yüz binlerce, yüz binlik, yüz kere, yüznumara, yüz para, yüzyıl, yüzde yüz

[isim]
 • Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat

  Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Utanma

  Adamda yüz yok ki!

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yüz bulmak
 • yüz bulunca astar istemek
 • yüz çevirmek
 • yüze çıkmak
 • yüze duramamak
 • yüze gelmek
 • yüze gülmek
 • yüz etmek
 • yüze vurmak
 • yüz geri etmek
 • yüz göstermek
 • yüz kızartmak
 • yüz kızdırmak
 • yüz surat davul derisi (veya mahkeme duvarı)
 • yüz sürmek
 • yüz takınmak
 • yüz tutmak
 • yüz tutmak
 • yüzü açılmak
 • yüzü asılmak
 • yüzü düşmek
 • yüzü görmemek
 • yüzü gözü açılmak
 • yüzü gülmek
 • yüzü kâğıt gibi olmak
 • yüzü kalmamak
 • yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak)
 • yüzü kasap süngeriyle silinmiş
 • yüzü kızarmak
 • yüzü kireç gibi olmak (veya ağarmak)
 • yüzü kireç kesilmek
 • yüzünden akmak
 • yüzünden düşen bin parça olmak
 • yüzünden kan damlamak
 • yüzünden okumak
 • yüzüne bağırmak
 • yüzüne bakamaz olmak
 • yüzüne bakılacak gibi olmak
 • yüzüne bakılır olmak
 • yüzüne bakılmaz olmak
 • yüzüne bakmamak
 • yüzüne bakmaya kıyamamak
 • yüzüne bir daha bakmamak
 • yüzüne duramamak
 • yüzüne gözüne bulaştırmak
 • yüzüne gülmek
 • yüzüne hasret kalmak
 • yüzüne kan gelmek
 • yüzüne karşı
 • yüzüne su çarpmak
 • yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanır
 • yüzüne vurmak (veya çarpmak)
 • yüzüne yazmak
 • yüzünü ağartmak
 • yüzünü buruşturmak (veya ekşitmek)
 • yüzünü duvara yapıştırmak
 • yüzünü gören cennetlik
 • yüzünü görmemek
 • yüzünü gözünü açmak
 • yüzünü güldürmek
 • yüzünü kara çıkarmak
 • yüzünü karartmak
 • yüzünü kızartmak
 • yüzünü kızartmak (veya kızdırmak)
 • yüzünün derisi kalın
 • yüzünün derisi yere geçmek
 • yüzünü şeytan görsün
 • yüzünü unutmak
 • yüzünü yere getirmek (veya geçirmek)
 • yüzünüze güller
 • yüzü olmamak
 • yüzü sararmak
 • yüzü seçilmemek
 • yüzü sıcak olmak
 • yüzü soğuk olmak
 • yüzü suyu hürmetine
 • yüzü suyuna
 • yüzü tutmamak
 • yüzü yazılı kalmak
 • yüzü yere gelmek (veya geçmek)
 • yüz verince astar istemek
 • yüz vermemek
 • yüz yapmak
 • yüz yazmak
 • yüz yüzden utanır

Birleşik Kelimeler: yüz akı, yüzbeyüz, yüz görümlüğü, yüz göz, yüz havlusu, yüz kalıbı, yüz kaplama, yüz karası, yüz kızartıcı suç, yüz kiri, yüz ölçümü, yüz sabunu, yüzsuyu, yüzüstü, yüz yazısı, yüz yüze, yüze gülücü, yüze soğurma, yüzü ak, yüzü asık, yüzü kara, yüzükoyun, yüzü pek, yüzü yerde, yüzü yumuşak, arayüz, arka yüz, çatık yüz, dış yüz, eğri yüz, ekşi yüz, güler yüz, içyüz, iç yüz, kara yüz, paralel yüz, ters yüz, o yüzden, şu yüzden, gökyüzü, ters yüzü, yeryüzü, yorgan yüzü, eli yüzü düzgün, eli yüzü temiz


CIZ


[isim]
 • Çocuk dilinde ateş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • cız etmek

Birleşik Kelimeler: cız sineği


APAZ


[isim] [halk ağzında]
 • Avuç
[sıfat]
 • Çok az

AŞOZ (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [denizcilik]
 • Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva

AHİZ (Kelime Kökeni: Arapça aḫẕ)


[isim] [eskimiş]
 • Alma

Birleşik Kelimeler: ahzetmek, ahzüita, ahzükabz


HAİZ (Kelime Kökeni: Arapça ḥāʾiz)


[sıfat]
 • Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan

  Osmanlı tabiiyetini haiz Müslim diye, yol tezkeresi doldururlardı. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • haiz olmak