Y ile Başlayan 7 Harfli KelimelerY harfleri ile başlayan 7 harfli 338 kelime bulunuyor. Başında Y olan 7 harfli kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "y ile biten 7 harfli kelimeler. İçinde Y olan 7 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

YIĞIŞIM23, YIĞIŞMA22, YIĞIŞIK22, YAVUZCA22, YIĞILCA21, YÖRÜNGE21, YÜZÜNCÜ21, YIVIŞMA21, YIVIŞIK21, YAĞMACI21, YAĞIŞLI21, YAVAŞÇA21, YAZGICI21, YIĞILIM20, YUFKACI20, YÜZBAŞI20, YÜRÜYÜŞ20, YAĞIMSI20, YAĞHANE20, YIĞILMA19, YIĞINTI19, YÜZSUYU19, YOĞURMA19, YİĞİTÇE19, YÖNERGE19, YAPIMCI19, YÜZÜSTÜ19, YIĞINAK18, YEVMİYE18, YIĞINLA18, YERYÜZÜ18, YÜREĞİR18, YÜPÜRME18, YOĞALMA18, YOBAZCA18, YİVAÇAR18, YOKUŞÇU18, YÖNETİŞ18, YÖNELİŞ18, YAPIŞMA18, YAPIŞIK18, YAPILIŞ18, YAĞILTI18, YAĞILIK18, YALAVAÇ18, YAZIMCI18, YARGICI18, YAŞAYIŞ18, YEĞLEME17, YÜCELİŞ17, YÜZÜLME17, YÖNSEME17, YAPIŞAK17, YAPAKÇI17, YAĞLAMA17, YAYIMCI17, YAVUKLU17, YATUĞAN17, YAZMACI17, YAZIŞMA17, YAZINCI17, YAZILIŞ17, YAZIHAN17, YARIÇAP17, YARIŞÇI17, YILBAŞI16, YIKIMCI16, YIKAYIŞ16, YEMİŞÇİ16, YELPAZE16, YERGİCİ16, YÜKLÜCE16, YÜKÜMLÜ16, YÜRÜTÜM16, YÜRÜTEÇ16, YÖRESEL16, YÖNLEME16, YİVLEME16, YÖNETME16, YÖNETİM16, YÖNELME16, YÖNELİM16, YORUMCU16, YAHYALI16, YAYILIŞ16, YAYINCI16, YAYMACI16, YATAĞAN16, YAŞLICA16, YABANCI15, YILIŞMA15, YILIŞIK15, YIKMACI15, YIKIŞMA15, YIKILIŞ15, YILKICI15, YEPYENİ15, YIPRAMA15, YÜCELME15, YÜCELİM15, YURTSUZ15, YUMUŞAK15, YÜZLEME15, YÜREGİR15, YIRTICI15, YOKUŞLU15, YÖNELİK15, YONTUCU15, YOSMACA15, YEDİGİR15, YEDİGEN15, YANILGI15, YANGILI15, YAMÇILI15, YALPILI15, YAPISAL15, YAPINTI15, YAPINMA15, YAPILMA15, YADİGAR15, YAKIMCI15, YALAYIŞ15, YAYGARA15, YATISIZ15, YAZILIM15, YAYLACI15, YAŞINDA15, YARIMCI15, YARIŞIM15, YASASIZ15, YASSICA15, YILANCI14, YIKANIŞ14, YIKAMAÇ14, YEDİŞER14, YEDİNCİ14, YÜCELİK14, YÜKÜNME14, YÜLÜNME14, YÜRÜTME14, YÜRÜNME14, YÜRÜMEK14, YÜLÜMEK14, YİYECEK14, YIRTMAÇ14, YANILIŞ14, YAMPİRİ14, YAPARLU14, YANSICA14, YAKAMOZ14, YADSIMA14, YAKASIZ14, YAKITÇI14, YAKIŞMA14, YAKIŞIK14, YAKINIŞ14, YAYILIM14, YATIŞMA14, YEDEKÇİ14, YAZILMA14, YAYINIM14, YARIMCA14, YAŞASIN14, YASAKÇI14, YARIŞMA14, YETİŞME13, YETİŞİM13, YEŞERME13, YEKPARE13, YEMİŞEN13, YERMECİ13, YEMİŞLİ13, YEPELEK13, YENİŞME13, YENİLGİ13, YURTTAŞ13, YUNANCA13, YUMULMA13, YÜRÜTEN13, YOSUNLU13, YOLUYLA13, YANAŞMA13, YANAŞIK13, YANKICA13, YAPALAK13, YANŞAMA13, YAKARIŞ13, YABANSI13, YALANIŞ13, YALANCI13, YAKUTÇA13, YARANIŞ13, YAYILMA13, YATAKÇI13, YAYINIK13, YAYINMA13, YAZLAMA13, YAYINTI13, YARATIŞ13, YARAŞMA13, YARAŞIR13, YARAŞIK13, YARARCI13, YAŞATMA13, YAŞARMA13, YAŞANTI13, YAŞANMA13, YAŞAMAK13, YARAMAZ13, YARIYIL13, YAOUNDE13, YETİŞEK12, YEŞİLLİ12, YEŞERTİ12, YIKINTI12, YIKILMA12, YEKİNİŞ12, YEDİRME12, YEDİLME12, YENİRCE12, YENİLİŞ12, YÜKLEME12, YUTULMA12, YUMURTA12, YÜREKSİ12, YİYİMLİ12, YİTİRİŞ12, YORULMA12, YONULMA12, YOLUNMA12, YANIKSI12, YANARCA12, YAMULMA12, YANINDA12, YANSIMA12, YALITIM12, YAKARCA12, YAKACAK12, YABANIL12, YALABIK12, YAKINDA12, YAYALIK12, YATIRIM12, YAZANAK12, YAYLAMA12, YARENCE12, YAŞANAK12, YIKATMA11, YIKANMA11, YIKAMAK11, YERKÜRE11, YELSEME11, YEDİLİK11, YENİDEN11, YERİNDE11, YERİDİR11, YERBERİ11, YENİMSİ11, YEMLEME11, YILLAMA11, YIRLAMA11, YURTSAL11, YURTLUK11, YUNANLI11, YÜREKLİ11, YİYİNTİ11, YIRTMAK11, YOKLAMA11, YOLLAMA11, YEDİLER11, YORTMAK11, YONTMAK11, YEDEKTE11, YANILMA11, YAMATMA11, YAMANMA11, YAMAMAK11, YAMALMA11, YAMALIK11, YANILTI11, YANKILI11, YANITLI11, YALITMA11, YAKILMA11, YALAMUK11, YARADAN11, YAKINTI11, YAKINMA11, YATIRMA11, YATILMA11, YEDEKLİ11, YARILMA11, YARATIM11, YARASIN11, YARINTI11, YASTAMA11, YASLAMA11, YASEMİN11, YASAMAK11, YASAKLI11, YETİRME10, YETİNME10, YERMELİ10, YEMİNLİ10, YEMENLİ10, YEMEKLİ10, YELLEME10, YEKİNME10, YERİNME10, YERİLME10, YERALTI10, YENİLME10, YİTİRME10, YIRTLAK10, YANAKLI10, YANLAMA10, YAKALIK10, YAKARMA10, YALATMA10, YALANMA10, YALAMAK10, YARAMAK10, YATAKLI10, YARATMA10, YARATIK10, YARARLI10, YARANMA10, YARINKİ10, YETKİLİ9, YETKELİ9, YETERLİ9, YETENEK9, YELEKEN9, YERİNEL9, YENİLİK9, YALELLİ9, YAKİNEN9, YATALAK9


YETKİLİ


[sıfat]
 • Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar

  Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu. - Tarık Buğra

[eskimiş]
 • Mezun

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yetkili kılmak

Birleşik Kelimeler: yetkili merci, yetkili servis, yetkili yargıç


YETKELİ


[sıfat]
 • Otoritesi olan

YETERLİ


[sıfat]
 • Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yeterli olmak

Birleşik Kelimeler: yeterli beslenme


YETENEK


[isim]
 • Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, istidat, kabiliyet, kudret

  Her bir dönemin incelenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ulusal yeteneklerimizi, eksiklerimizi anlamak bakımından uyarıcıdır. - Metin And

[eğitim bilimi]
 • Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır
[eğitim bilimi]
 • Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü

Birleşik Kelimeler: genel yetenek, zekâ yeteneği


YELEKEN


[sıfat] [halk ağzında]
 • Havadar

YERİNEL


[sıfat] [edebiyat]
 • Alegorik

YENİLİK


[isim]
 • Yeni olma durumu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yenilik yapmak

Birleşik Kelimeler: yenilik korkusu


YALELLİ (Kelime Kökeni: Arapça yā + leylī)


[isim]
 • Uzun ve tekrarlardan oluşan şarkı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yalelli gibi


YAKİNEN (Kelime Kökeni: Arapça yaḳīnen)


[zarf] [eskimiş]
 • Kesin olarak, iyice

  Hatta yakinen biliyorlardı ki öyle ufaktan bir aileye mensup değildi. - Refik Halit Karay


YATALAK


[sıfat]
 • Felç, sakatlık vb. bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)

  Şu rezalete bakın, yatalak gibi uzanmışlar. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yatalak olmak


YETİRME


[isim]
 • Yetirmek işi

YETİNME


[isim]
 • Yetinmek durumu, kanaat, iktifa

  Bakmakla yetinmenin gerçek ilerlemeye yani içteki aydınlanmaya engel teşkil ettiğini bir kavrayabilsek! - İsmet Özel


YERMELİ


[sıfat]
 • Yerici bir özelliği de bulunan (söz), pejoratif

YEMİNLİ


[sıfat]
 • Açıklamasını yemin ederek yapan

  Yeminli tanık.


YEMENLİ


[isim]
 • Yemen halkından olan kimse