Y ile Başlayan 4 Harfli KelimelerY harfleri ile başlayan 4 harfli 40 kelime bulunuyor. Başında Y olan 4 harfli kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "y ile biten 4 harfli kelimeler. İçinde Y olan 4 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

YAĞI14, YIVA13, YUVA13, YÖRE12, YAFA12, YAVE12, YOGA11, YUHA11, YOGİ11, YAHU11, YAPI11, YÜCE11, YAZI10, YAŞA9, YABA8, YIKI8, YISA8, YOMA8, YUMA8, YEDİ8, YAYA8, YEME7, YONT7, YUNA7, YURT7, YEİS7, YAKI7, YALI7, YAMA7, YARI7, YASA7, YATI7, YENİ6, YETİ6, YİNE6, YELE6, YEKE6, YAKA6, YANİ6, YARA6


YENİ


[sıfat]
 • Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı

  Yeni giysi. Yeni ayakkabı.

[zarf]
 • Biraz önce, çok zaman geçmeden

  Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı. - Çetin Altan

Birleşik Kelimeler: yeni ay, yenibahar, yeni baştan, Yeni Çağ, yeniçeri, yeni dalga, yenidoğan, yenidünya, Yeni Dünya, yeni Eflatuncu, yeni eleştirici, yeni gerçekçi, yeni gümüş, yeni izlenimci, yeni sene, yeni Türk harfleri, yeni yazı, yeni yeni, yeni yetme, yeni yıl


YETİ


[isim] [felsefe]
 • İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, kuvve, meleke

  Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz. - Azra Erhat

[ruh bilimi]
 • Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke

YİNE


[zarf]
 • Yeniden, bir daha, tekrar, gene

  Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü. - Ahmet Kabaklı


YELE


[isim]
 • At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar

  Ben, yelesi yelde dalgalanan, sağrısı köpüklü kır atıma bineceğim. - Nazım Hikmet


YEKE (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [denizcilik]
 • Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
[halk ağzında]
 • İri, kocaman

Birleşik Kelimeler: boyunduruk yeke


YAKA


[isim]
 • Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü

  Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[denizcilik]
 • Sahil
[denizcilik]
 • Yelkenlerin kenar ve köşeleri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yaka bir tarafta, paça bir tarafta
 • yakadan atmak
 • yakadan geçirmek
 • yaka ısırmak
 • yakası açılmadık
 • yakasına (veya yakasından) asılmak (veya yapışmak)
 • yakasına çökmek
 • yakasına sarılmak
 • yakasını bırakmamak
 • yakasını kaptırmak
 • yaka silkmek
 • yakayı (veya yakasını) kurtarmak (veya sıyırmak)
 • yakayı ele vermek

Birleşik Kelimeler: yaka kartı, yaka paça, balıkçı yaka, bisiklet yaka, degaje yaka, haydari yaka, karayaka, kayık yaka, sosis yaka, şapşal yaka, V yaka


YANİ (Kelime Kökeni: Arapça yaʿnī)


[bağlaç]
 • `Demek oluyor ki` anlamlarında bir söz

  Rıza Efendi de belki bu yüzden yani perde niçin açılmıyor diye sinirleniyor. - Tarık Buğra

[zarf]
 • `Sözün kısası, doğrusu` anlamlarında bir söz

  Tesadüf ama bu kadar olur yani. - Haldun Taner


YARA


[isim]
 • Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik

  Yaranı tımar ettiler mi? - Nazım Hikmet

[mecaz]
 • Dert, üzüntü, acı

  Bu yarayı deşmeyin.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yara açmak
 • yara almak
 • yara işlemek
 • yara kapanmak
 • yarasını deşmek
 • yarası olan gocunur (veya gocunsun)
 • yaraya merhem olmak
 • yaraya tuz biber ekmek
 • yarayı tazelemek

Birleşik Kelimeler: yara bandı, yara bere, yara otu, açık yara, ağır yara, kızılyara, ciğer yarası, dil yarası, gönül yarası, kalp yarası, yatak yarası, yürek yarası


YEME


[isim]
 • Yemek işi

  Aliş'e de buyur ettiler, ekmek, peynir ve üzümden ibaret yemeklerini yemeye koyuldular. - Halikarnas Balıkçısı

Birleşik Kelimeler: yeme içme


YONT


[isim] [halk ağzında]
 • Başıboş hayvan

Birleşik Kelimeler: yont kuşu


YUNA


[isim] [halk ağzında]
 • Belleme (II)

YURT


[isim]
 • Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan

  Türk yurduna Türkiye denir.

[mecaz]
 • Diyar

  Bu köy pehlivanlar yurdudur.

[mecaz]
 • Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan
[halk ağzında]
 • Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer
[eskimiş]
 • Sahip olunan arazi, emlak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yurt edinmek (veya tutmak)

Birleşik Kelimeler: yurt bilgisi, yurt dışı, yurt içi, yurt özlemi, yurtsever, ana yurt, yer yurt, baba yurdu, bakım yurdu, biçki dikiş yurdu, biçki yurdu, düşkünler yurdu, öğrenci yurdu, sağlık yurdu, yaşlılar yurdu, yetiştirme yurdu


YEİS (Kelime Kökeni: Arapça yeʾs)


[isim]
 • Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü

  Seni bu derece derin bir ızdıraba, karanlık bir yeise düşüren şey nedir? - Hüseyin Cahit Yalçın

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yeis duymak
 • yeise bürünmek
 • yeise kapılmak


YAKI


[isim]
 • Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan eczalı parça

  Hardal yakısı.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yakı açmak
 • yakı yakmak (veya vurmak)

Birleşik Kelimeler: yakı ağacı, yakı otu, hardal yakısı, nasır yakısı, pehlivan yakısı


YALI (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [denizcilik]
 • Sahil

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yalı kazığı gibi

Birleşik Kelimeler: yalı ağası, yalı boyu, yalı bülbülü, yalıçapkını, yalı uşağı, yalı yar