Y ile Başlayan 3 Harfli KelimelerY harfleri ile başlayan 3 harfli 31 kelime bulunuyor. Başında Y olan 3 harfli kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "y ile biten 3 harfli kelimeler. İçinde Y olan 3 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

Y13, YUF12, Y12, Y12, YÖN11, YİV11, YUH10, YÜZ10, YOZ9, YAZ8, Y8, YAD7, YÜK7, YOM7, YÜN7, YAY7, YOL6, YOK6, YIR6, YIL6, YAS6, YEM6, YER5, YEN5, YEL5, YEK5, YAT5, YAR5, YAN5, YAL5, YAK5


YER


[isim]
 • Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân

  İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? - Memduh Şevket Esendal

[coğrafya]
 • Yerküre
[mecaz]
 • Durum, konum

  Sen benim yerimde olsan ne yapardın?

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yer açmak
 • yer almak
 • yer bakır gök demir kesilmek
 • yer bulmak
 • yer çevirmek
 • yer değiştirmek
 • yerde kalmak
 • yer demir gök bakır
 • yerden göğe kadar
 • yerden yere çalmak
 • yerden yere vurmak
 • yere bakan (veya bakıp) yürek yakan
 • yere bakmak
 • yere baktırmak
 • yere batasıca (veya batsın)
 • yere batmak
 • yere çalmak
 • yere göğe koymamak
 • yere sağlam basmak
 • yere sermek
 • yer etmek
 • yere vurmak
 • yere yığılmak
 • yere yıkılmak
 • yeri başka
 • yeridir
 • yeri gelmek
 • yeri göğü ben yarattım demek
 • yeri göğü birbirine katmak
 • yeri göğü inletmek
 • yeri göğü tırmalamak
 • yeri göğü tutmak
 • yerinde duramamak
 • yerinde kalmak
 • yerinden fırlamak
 • yerinden oynamak
 • yerinden oynatmak
 • yerinde olmak
 • yerinde saymak
 • yerinde su çıkmak
 • yerinde yeller esmek
 • yerin dibine batırıp çıkarmak
 • yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek)
 • yerine geçmek
 • yerine gelmek
 • yerine getirmek
 • yerine koymak
 • yerine oturmak
 • yerini almak
 • yerini beğenmek
 • yerini bulmak
 • yerini doldurmak
 • yerini ısıtmak
 • yerini sevmek
 • yerini tutmak
 • yerini yapmak
 • yerin kulağı var
 • yeri olmak
 • yeri öpmek
 • yeri soğumadan
 • yeri var!
 • yeri yurdu belirsiz olmak
 • yer kabul etmez
 • yer kaplamak
 • yer kapmak
 • yerle beraber
 • yerle bir etmek
 • yerle gök bir olsa
 • yerlerde sürünmek
 • yerlere geçmek
 • yerlere kadar eğilmek
 • yerleri süpürmek
 • yerle yeksan etmek
 • yer öpmek
 • yer tutmak
 • yer vermek
 • yer yarılıp içine girmek (veya geçmek)
 • yer yerinden oynamak

Birleşik Kelimeler: yer adı, yer alıştırmaları, yeraltı, yer altı, yer belirteci, yerberi, yer biçimleri, yer bilimi, yer cücesi, yer çamı, yer çekimi, yer çekirdeği, yer çöküntüsü, yer değiştirme, yer domuzu, yer elması, yereşeği, yer fesleğeni, yer fıstığı, yer geçidi, yer hostesi, yer istasyonu, yer kabuğu, yer katı, yerküre, yer mantarı, yermerkezcilik, yer merkezli, yer meşesi, yer minderi, yer mumu, yer odası, yer ölçümü, yer örümceği, yeröte, yer özekçil, yer palamudu, yer pelidi, yer pırasası, yer sakızı, yer sarmaşığı, yer sarsıntısı, yer servisi, yer sıçanı, yer sofrası, yer solucanı, yer üstü, yer yağı, yer yatağı, yer yer, yer yurt, yer yuvarı, yer yuvarlağı, yeryüzü, yer zarfı, yerdegezen, yerden bitme, yerden selam, yerden temenna, yerden yapma, yere doğrulum, yeregeçen, yere yönelim, geometrik yer, kapalı yer korkusu, kara yer, köylük yer, ortalık yer, ara yerde, başı yerde, beşibiryerde, yüzü yerde, beyhude yere, boş yere, gereksiz yere, haksız yere, lüzumsuz yere, nafile yere, nahak yere, sebepsiz yere, yanlış yere, yok yere, atıştırma yeri, atış yeri, bayram yeri, bekleme yeri, besi yeri, bitirim yeri, buluşma yeri, çıkarma yeri, çıkış yeri, dalyan yeri, demir yeri, dizgi yeri, doğum yeri, edep yeri, gezinti yeri, hacet yeri, harman yeri, iş yeri, ivinti yeri, kabul yeri, kalafat yeri, kaşan yeri, kilit yeri, köy yeri, panayır yeri, park yeri, pazar yeri, piknik yeri, piyasa yeri, pot yeri, sargı yeri, satış yeri, şeref yeri, tan yeri, tırnak yeri, toplantı yeri, uğrak yeri, ut yeri, voli yeri, yangın yeri, yapı yeri, yargı yeri, yönetim yeri, ziyaret yeri, yerli yerine, ayıp yerler


YEN


[isim]
 • Giysi kolu

  Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi. - Ömer Seyfettin

[bitki bilimi]
 • Yılanyastığıgiller, muzgiller vb. bitki familyalarında, çiçeklerin üzerinde bir örtü gibi duran ve çoğu renkli olan bir çiçek yaprağı
[isim]
 • Japonya para birimi

YEL


[isim]
 • Rüzgâr
[halk ağzında]
 • Romatizma ağrısı
[halk ağzında]
 • Kalın bağırsaktaki gaz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yele vermek
 • yel gibi
 • yel gibi gelen sel gibi gider
 • yel üfürdü, sel (veya su) götürdü
 • yel vermek

Birleşik Kelimeler: yel değirmeni, yelkesen, yelkıran, yelkovan, yelölçer, yel yepelek, yel yeperek, yelyutan, akça yel, ak yel, boz yel, kaba yel, kara yel, kızıl yel, akşam yeli, deniz yeli, gün yeli, kara yeli, sabah yeli, sam yeli, seher yeli, tan yeli, yıldız yeli


YEK (Kelime Kökeni: Farsça yek)


[sıfat]
 • Bir, tek

Birleşik Kelimeler: yekdiğeri, yeknesak, yekpare, yekvücut, ciharıyek, düyek, hepyek, pencüyek, şeşyek, yeke yek


YAT


[isim] [tarih]
 • Kalkan, zırh vb. korunma aracı
[isim]
 • Özel gezinti gemisi

  Seni kendi yatımızda kaptan kıyafetiyle göremeyeceğim. - Refik Halit Karay

Birleşik Kelimeler: yat kulübü, yat limanı


YAR


[isim]
 • Uçurum

  Aşağıda daimî akislerle seslenen gürültülü, derin yarlar tehlike hissini kalbimizden ayırmıyordu. - Hamdullah Suphi Tanrıöver

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yardan atmak

Birleşik Kelimeler: yalı yar

[isim]
 • Sevgili

  Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim / Yâr yâr / Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar - Bedri Rahmi Eyuboğlu

[eskimiş]
 • Dost, tanıdık
[eskimiş]
 • Yardımcı

  Allah'tan başka yârim yoktur. - Şemseddin Sami

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın
 • yârden mi geçersin, serden mi?
 • yâr olmak

Birleşik Kelimeler: zülfüyâr


YAN


[isim]
 • Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü, profil

  Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı. - Memduh Şevket Esendal

[sıfat]
 • Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
[sıfat]
 • İkinci derece olan

  Çoğu kez yan uğraş olarak oyuncular filmcilikle uğraşıyordu. - Metin And

[sıfat]
 • Tali

  Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler. - Anayasa

[zarf]
 • Bir tarafa yönelerek
[mecaz]
 • İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
[askerlik]
 • Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
[matematik]
 • Bir denklemde `=` işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
[spor]
 • Futbol veya hentbolda, topun, alanın yan çizgileri dışına çıkması, taç (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • -den yana
 • -den yana çıkmak
 • -den yana olmak
 • yan bakmak
 • yan basmak
 • yan çizmek
 • yan gelip oturmak (veya yatmak)
 • yan gelmek
 • yan gözle bakmak
 • yanına almak
 • yanına bırakmamak (veya koymamak)
 • yanına kalmak
 • yanına kâr kalmak
 • yanına salavatla varılmaz
 • yanına salavatla yaklaşılmak
 • yanına yaklaştırmamak
 • yanından bile geçmemiş
 • yanında olmak
 • yan pala Zeydün
 • yan tutmak
 • yan yatmak

Birleşik Kelimeler: yan atışı, yan bakış, yan cümle, yan çizgisi, yan dal, yan etki, yan flüt, yan hakem, yan kabağı, yan kâğıdı, yankesici, yan ödeme, yan sanayi, yan tesir, yantutmaz, yan tümce, yan ürün, yan yan, yan yana, yan yargıcı, yan yol, yan yüzergiller, yanı başı, yanıkara, bir yana, bir yanda, bir yandan, öte yandan, alt yanı


YAL


[isim] [halk ağzında]
 • Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek

YAK (Kelime Kökeni: Tibetçe)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Tibet'te, Asya'nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun bir tür öküz, Tibet öküzü, Tibet sığırı (Bos grunniens)

YOL


[isim]
 • Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
[argo]
 • Hile, tuzak
[halk ağzında]
 • Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan
[mecaz]
 • Gaye, uğur, maksat

  Bu yolda çok emek harcandı.

[mecaz]
 • Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem

  Bu işi yapmanın bir yolu vardır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ... yoluna
 • yola (veya yollara) düşmek
 • yola (veya yoluna) koyulmak
 • yola çıkmak
 • yol açmak
 • yola dizilmek
 • yola düzülmek
 • yola gelmek (veya yatmak)
 • yola getirmek
 • yola gitmek
 • yol almak
 • yol aramak
 • yola revan olmak
 • yola vurmak
 • yol bulmak
 • yol çizmek
 • yolda kalmak
 • yoldan (veya yolundan) kalmak
 • yoldan çevirmek
 • yoldan çıkmak
 • yol etmek
 • yol gitmek
 • yol görünmek
 • yol göstermek
 • yol gözlemek
 • yol iz bilmek
 • yol kesmek
 • yollara dökülmek
 • yolları ayrılmak
 • yolları tutmak
 • yol şaşmak
 • yol tepmek
 • yol tutmak
 • yolu (veya yolunu) şaşırmak
 • yolu açık olmak
 • yolu açmak
 • yolu almak
 • yolu düşmek
 • yoluna bakmak
 • yoluna baş koymak
 • yoluna can (veya canını) vermek
 • yoluna çıkmak
 • yolun açık olsun
 • yoluna girmek
 • yoluna koymak
 • yoluna sapmak
 • yolunda gitmek (veya yürümek)
 • yolunda görünmek
 • yolunu beklemek (veya gözlemek)
 • yolunu bilmek
 • yolunu bulmak
 • yolunu değiştirmek
 • yolunu kaybetmek
 • yolunu kesmek
 • yolunu sapıtmak
 • yolunu tutmak
 • yolunu tutmak
 • yolunu yapmak
 • yol vermek
 • yol vurmak
 • yol yakınken
 • yol yapmak
 • yol yürümek

Birleşik Kelimeler: yol ağzı, yol ayrımı, yol azığı, yol bel, yolbil, yolbul, yol boyu, yoldüzler, yol erkân, yol evladı, yolgeçen hanı, yol halısı, yol haritası, yol harçlığı, yol işareti, yol kardeşi, yolkesen, yol kilimi, yol parası, yol uğrağı, yolüstü, yol yol, yol yordam, yol yorgunu, açık yol, açısal yol, altı yol, ana yol, bir yol, bölünmüş yol, çakıl yol, çıkar yol, dikenli yol, diplomatik yol, doğru yol, dört yol, duble yol, ekspres yol, kaçamak yol, kısayol, köprü yol, kötü yol, orta yol, otoyol, stabilize yol, tahsisli yol, tali yol, tam yol, tek yönlü yol, tercihli yol, uzak yol kaptanı, uzun yol sürücüsü, uzun yol şoförü, yan yol, gözü yolda, o yolda, kısa yoldan, ayakyolu, bisiklet yolu, boru yolu, cinyolu, çevre yolu, çıkış yolu, çözüm yolu, demir yolu, deniz yolu, döl yolu, geçim yolu, Gökyolu, Hacılaryolu, Hacıyolu, hak yolu, Harezmi yolu, hava yolu, idrar yolu, kara yolu, keçi yolu, koşu yolu, Samanyolu, seğirdim yolu, ses yolu, sıçan yolu, sidik yolu, suyolu, su yolu, yargı yolu, yaya yolu, keyfi yolunda, tıngırı yolunda


YOK


[sıfat]
 • Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı
[isim]
 • Olmayan, bulunmayan şey

  Sen yoktan anlamaz mısın?

[edat]
 • `Hayır` anlamında kullanılan bir söz

  Geldiler mi? -Yok, daha gelmediler.

[bağlaç]
 • Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz

  Verdiler, ne âlâ; yok vermediler, döner gelirsin.

[bağlaç]
 • Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz

  Yok kâğıdı kalmamış, yok mürekkebi iyi değilmiş, hasılı bir alay bahaneler!

  Yok ben seni adam ettim, yok haddini bil, yok üstümüze düşeni yapalım. - Attila İlhan

[edat]
 • Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir

  Yok, doğrusu iyi adam, kim ne derse desin.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yok ananın örekesi
 • yok canım
 • yok devenin başı (veya pabucu veya nalı)
 • yok etmek
 • yok oğlu yok
 • yok olmak
 • yok satmak
 • yoktan var etmek
 • yokum
 • yok yok

Birleşik Kelimeler: yok pahasına, yok yere, yok yoksul, yok yılı, vara yoğa, varı yoğu, hiç yoktan


YIR


[isim] [halk ağzında]
 • Ezgi, türkü, nağme

YIL


[isim]
 • Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yıl on iki ay
 • yıl uğursuzun

Birleşik Kelimeler: yılaşırı, yılbaşı, yıl dönümü, yıl halkası, yıldan yıla, adli yıl, altın yıl, artık yıl, ayrıksı yıl, binyıl, dönencel yıl, gümüş yıl, kamerî yıl, kırkyıl, mali yıl, yarıyıl, yeni yıl, yüzyıl, ayda yılda bir, ay gün yılı, ay yılı, bütçe yılı, gezegen yılı, güneş yılı, ışık yılı, öğretim yılı, var yılı, yasama yılı, yıldız yılı, yıllar yılı, yok yılı


YAS


[isim]
 • Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem

  En büyük bahtiyarlık yasını dindiremez / Baba, benim kalbime sensiz kimse giremez - Faruk Nafiz Çamlıbel

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yasa bürünmek (veya boğulmak veya gömülmek)
 • yas bağlamak
 • yas çekmek
 • yasını tutmak
 • yas tutmak

Birleşik Kelimeler: kara yas


YEM


[isim]
 • Hayvan yiyeceği

  Balıklara yem attık, suyun içi birbirine karıştı. - Fikret Otyam

[mecaz]
 • Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey
[argo]
 • Rüşvet
[argo]
 • Kumarda ütülecek kimseye oyunun başında bilinçli olarak kazandırılan para

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yem dökmek (veya koymak)
 • yem istemez, su istemez
 • yem kestirmek
 • yem olmak

Birleşik Kelimeler: yem borusu, yem torbası, yem verimi, ak yem, balast yem, kesif yem, balık yemi, bitiriş yemi, hayvan yemi, kuşyemi, kuş yemi, papağanyemi, silo yemi, tahıl yemi, tavuk yemi