V ile Biten KelimelerV ile biten 65 kelime bulunuyor. Sonu V olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "V ile başlayan kelimeler. İçinde v olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

10 Harfli Kelimeler

İSKANDİNAV19

8 Harfli Kelimeler

YUGOSLAV23, BUNGALOV22, OTOMOTİV18

7 Harfli Kelimeler

TOLKŞOV18, GENELEV17, KİŞİNEV16, OTOKLAV15

6 Harfli Kelimeler

HAVHAV26, CİVCİV24, HECCAV22, SÖYLEV21, PİŞTOV20, PEŞREV19, PEYREV18, PASTAV17, REZERV15, SAYLAV15, MIRNAV14, KONKAV13, KIRNAV13, ALATAV12

5 Harfli Kelimeler

GÖREV21, LAĞIV19, HİCİV18, HAŞİV18, HİDİV17, MAHIV17, VEREV17, VELEV17, SEHİV16, NAHİV15, PİLAV15, ARŞİV14, İŞLEV14, MİYAV14, SINAV13, SİMAV13, TÜREV13, İSLAV12, MANAV12, OKTAV12

4 Harfli Kelimeler

ÖDEV18, UZUV15, GREV14, ETÜV12, SLAV11, ALEV10, KİEV10

3 Harfli Kelimeler

HAV13, ŞOV13, ÇAV12, ŞEV12, BAV11, DAV11, DEV11, YİV11, KOV10, SAV10, KAV9, LAV9, NEV9, TAV9

2 Harfli Kelimeler

AV8, EV8


AV


[isim]
 • Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi, şikâr

  Kral hiç tınmadan, rahat rahat avdan döndü. - Necip Fazıl Kısakürek

[mecaz]
 • Tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ava çıkmak
 • ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
 • ava giden avlanır
 • av avlanmış, tav tavlanmış
 • av avlayanın, kemer bağlayanın
 • av vuranın değil, alanın

Birleşik Kelimeler: av dönemi, av hayvanı, av köpeği, av mevsimi, av sezonu, av tezkeresi, av yasağı, sökün avı, sürek avı, sürgün avı


EV


[isim]
 • Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
[mecaz]
 • Aile

  Evine bağlı bir adam.

[eskimiş]
 • Soy, nesil

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ev açmak
 • ev alma, komşu al
 • ev bozmak
 • evde kalmak
 • evdeki pazar (veya hesap) çarşıya uymaz
 • eve çıkmak
 • ev ev dolaşmak (veya gezmek)
 • evi ev eden avrat
 • ev işletmek
 • evlerden ırak (veya uzak)
 • evlere şenlik
 • ev tutmak

Birleşik Kelimeler: ev adamı, ev altı, ev bark, ev ekmeği, ev ekonomisi, ev eşyası, ev gezmesi, ev halkı, ev hanımı, ev işi, ev kadını, ev sahibi, ev sineği, ev yemeği, evi sırtında, genelev, konteyner ev, taşınır ev, yüzer ev, Allah'ın evi, arıtımevi, aşevi, ayevi, babaevi, bağ evi, bakımevi, basımevi, bıçkıevi, buğuevi, camevi, canevi, cemevi, cezaevi, ciltevi, çayevi, çiçekevi, dağ evi, dağıtımevi, damıtımevi, dernekevi, dikimevi, doğumevi, doyumevi, dökümevi, düğünevi, dümenevi, dünyaevi, düşkünlerevi, erkekevi, ezimevi, giyimevi, gökevi, gözevi, gözlemevi, hâkimevi, halkevi, hekimevi, huzurevi, hücre evi, ıslahevi, imamevi, kadınevi, kahveevi, kayakevi, kesimevi, kızevi, kitabevi, konukevi, kuş evi, merdivenevi, modaevi, müzikevi, oğlanevi, orduevi, orman evi, öğretmenevi, ölüevi, polisevi, radyoevi, randevuevi, sağlıkevi, sanatevi, sayrılarevi, sazevi, sergievi, sığınmaevi, taziyeevi, tecimevi, tutukevi, üretimevi, yapımevi, yargıevi, yarı açık cezaevi, yayınevi


KAV


[isim]
 • Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde
[halk ağzında]
 • Yılanın deri değiştirirken attığı deri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kav gibi

Birleşik Kelimeler: kav mantarı, yılan kavı

[isim]
 • İçki mahzeni

LAV (Kelime Kökeni: Fransızca lave)


[isim] [jeoloji]
 • Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü

Birleşik Kelimeler: lav silahı, lav taşması


NEV (Kelime Kökeni: Arapça nevʿ)


[isim]
 • Çeşit, cins, tür

  Bu kadının hastalığı, isterinin çok şiddetli bir nevidir. - Peyami Safa

Birleşik Kelimeler: nevi şahsına münhasır, bir nevi


TAV (Kelime Kökeni: Farsça tāv)


[isim]
 • İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
[mecaz]
 • En uygun durum ve zaman
[mecaz]
 • Hazır olma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tava gelmek
 • tava getirmek
 • tavı kaçmak (veya geçmek)
 • tavına getirmek
 • tavını bulmak
 • tav olmak
 • tav vermek

Birleşik Kelimeler: tavhane, alatav


ALEV


[isim]
 • Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule

  Alevi ve bağrışmaları gören kadın erkek herkes evimizin bahçesine doldu. - Etem İzzet Benice

[mecaz]
 • Aşk ateşi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alev almak
 • alev bacayı (veya saçağı) sarmak
 • alev gibi parlamak

Birleşik Kelimeler: alev alev, alev kırmızısı, alev lambası, alev makinesi, alev rengi, çıplak alev, saman alevi, tandır alevi


K


[kimya]
 • Potasyum elementinin simgesi

KOV


[isim] [halk ağzında]
 • Dedikodu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kov etmek

[isim] [halk ağzında]
 • Sivrisinek vb. hayvanların ısırmasından korunmak için vücuda sürülen özel sıvı

SAV


[isim] [hukuk]
 • İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava

  Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler? - Necati Cumalı

[mantık]
 • Tanıtlanması gereken önerme, tez
[eskimiş]
 • Haber, söz
[eskimiş]
 • Atasözü

Birleşik Kelimeler: sav söz, savı kanıtsama, ana sav, karşı sav


SLAV


[isim]
 • Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad

BAV


[isim] [eskimiş]
 • Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştırma işi

DAV


[isim] [hayvan bilimi]
 • Postu, kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebrası (Hippotigris burchelli)

DEV (Kelime Kökeni: Farsça dīv)


[isim]
 • Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı

  Abdülhak Hamit Bey, fevkalbeşer bir devden daha güzel bir mahluktur. - Yahya Kemal Beyatlı

[sıfat]
 • Olağanüstü irilikte olan

  Dev vücudu içinde bir genç kız hassasiyeti taşıyor. - Yusuf Ziya Ortaç

[sıfat] [mecaz]
 • Çok büyük, çok önemli

  Dev şirketler. Dev bir yazar.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dev adımlarla ilerlemek
 • dev gibi

Birleşik Kelimeler: dev anası, dev aynası, dev dalga, dev köpek balığıgiller


YİV


[isim]
 • Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı

Birleşik Kelimeler: yivaçar