3. Harfi E Olan 4 Harfli Kelimeler3. harfi E olan 4 harfli 100 kelime bulunuyor. 3. karakterinde E harfi bulunan 4 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Dördüncü harfi E olan 4 harfli kelimeler. Dördüncü harfi E olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

ÖVEÇ19, ÖDEV18, ÜVEZ15, GREV14, ÜVEY14, ÖZEK13, ÖZEL13, ÖZEN13, ÖZET13, ÖDEM13, ÖBEK12, ACEP11, ESEF11, ER11, ÖNEM11, AFET10, ALEV10, EPEY10, EVET10, EDEP10, FRER10, FREN10, EV10, OBEZ10, ÖREN10, ÖREK10, ÖLET10, ÖNEL10, BREŞ9, DREÇ9, EY9, EHEM9, GRES9, PRES9, STEP9, ÜLEŞ9, ÜÇER9, APEL8, ATEH8, AGEL8, ACEM8, ET8, EPER8, EMEÇ8, GREK8, GREN8, İPEK8, KREP8, SKEÇ8, ATEŞ7, AZEL7, ABES7, ADEM7, EK7, EZEL7, ECEL7, ENEZ7, İNEÇ7, İÇEL7, KREŞ7, OKEY7, ET7, ÜREM7, ASES6, AYET6, ADET6, DREN6, EYER6, EDER6, EBET6, İDEA6, ÜLEN6, ALEM5, AMEL5, ESER5, ESEN5, EMET5, EMEN5, EMEL5, EMEK5, ELEM5, KREM5, NOEL5, OTEL5, STEN5, STER5, ATEL4, ALET4, EREN4, EREK4, ETEN4, ETER4, ETEK4, ENEK4, ELEK4, İNEK4, İKEN4, ET4, REEL4, TREN4


ATEL (Kelime Kökeni: Fransızca attelle)


[isim]
 • Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış destek

ALET (Kelime Kökeni: Arapça ālet)


[isim]
 • Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
[teknik]
 • Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri
[mecaz]
 • Maşa

  Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alet etmek
 • alet işler, el övünür
 • alet olmak

Birleşik Kelimeler: alet edevat, tansiyon aleti, çalgı aleti, kondisyon aleti, ses aleti, suç aleti, tesviye aleti


EREN


[isim] [din bilgisi]
 • Ermiş

  Bu adam vaktinin en büyük erenlerindendi. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • erenlerin sağı solu (belli) olmaz

Birleşik Kelimeler: alperen


EREK


[isim]
 • Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef

  Onun metodunu uygulamakla araştırıcının varamayacağı erek yoktur. - Azra Erhat

Birleşik Kelimeler: erek bilimi


ETEN


[isim] [halk ağzında]
 • Etene

ETER (Kelime Kökeni: Fransızca éther)


[isim] [kimya]
 • Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar

ETEK


[isim]
 • Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik

  Sevim'in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz potinleri çamura batmıştı. - Reşat Nuri Güntekin

[argo]
 • Edep yeri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • eteğe varmak
 • eteği ayağına dolaşmak
 • eteği kirlenmek
 • eteğindeki taşı dökmek
 • eteğinde namaz kılınmak
 • eteğinden ayrılmamak
 • eteğinden el çekmek
 • eteğine düşmek (veya sarılmak)
 • eteğine yapışmak (veya sığınmak)
 • eteğini başına atmak (veya sarmak)
 • eteğini çekmek
 • eteğini toplamak
 • eteğini tutmak
 • eteğiyle mum söndürmek
 • etek açmak
 • eteklerini indirmek
 • eteklerini toplamak
 • etekleri tutuşmak
 • etekleri uzamak
 • etekleri zil (veya ıslık veya çalpara) çalmak
 • etek öpmek
 • etek silkmek
 • etek takmak (veya giymek)

Birleşik Kelimeler: etek bağı, etek belde, etek bezi, etek dolusu, etek etek, etek kiri, etek pisliği, etekserpen, etek taşı, eteği arı, eteği belinde, eteği düşük, eteği temiz, eteğine eğri, eteğine pis, eksik etek, iç etek, maksi etek, midi etek, mini etek, uzun etek, üç etek, çatı eteği, dağ eteği, damak eteği, pencere eteği


ENEK


[sıfat] [halk ağzında]
 • Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş

ELEK


[isim]
 • Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç

  Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak. - Sait Faik Abasıyanık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • elekten geçirmek

Birleşik Kelimeler: norton eleği


İNEK


[isim]
 • Dişi sığır
[argo]
 • Çok çalışan öğrenci
[kaba konuşmada]
 • İbne
[sıfat] [mecaz]
 • Aptal, bön

Birleşik Kelimeler: inekhane, inek yağı, sağmal inek, denizineği, Macar ineği, süt ineği


LİET (Kelime Kökeni: Almanca Lied)


[isim] [müzik]
 • Şarkı

REEL (Kelime Kökeni: Fransızca réel)


[sıfat]
 • Gerçek

TREN (Kelime Kökeni: Fransızca train)


[isim]
 • Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer

  O gece Eskişehir'den son kalkan trenle Ankara'ya dönüyordu. - Ruşen Eşref Ünaydın

Ata Sözleri ve Deyimler

 • treni kaçırmak

Birleşik Kelimeler: tren kazası, buharlı tren, elektrikli tren, kara tren, karma tren, motorlu tren, banliyö treni, posta treni, yer altı treni, yolcu treni, yük treni


ÂLEM (Kelime Kökeni: Arapça ʿālem)


[isim] [gök bilimi]
 • Evren
[zamir]
 • Herkes, başkaları

  Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun.

[mecaz]
 • Eğlence

  O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu. - Osman Cemal Kaygılı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âleme verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
 • âlemin ağzı torba değil ki büzesin
 • âlemi var mı?
 • âlem yapmak

Birleşik Kelimeler: bir âlem, cümle âlem, devriâlem, dış âlem, dünya âlem, el âlem, harcıâlem, ibretiâlem, içki âlemi, kibarlar âlemi, masal âlemi, oturak âlemi, rakı âlemi

[isim]
 • Bayrak
[mecaz]
 • Simge

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alem olmak


AMEL (Kelime Kökeni: Arapça ʿamel)


[isim]
 • Yapılan iş, edim, fiil
[din bilgisi]
 • Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları
[mecaz]
 • İshal

Birleşik Kelimeler: aksülamel