3. Harfi E Olan 4 Harfli Kelimeler

ucuncu harfi E olan 4 harfli 100 türkçe kelime bulundu.Kelimelen.com kelime bulma makinesi ni kelimelik kelime türetme olarakta kullanabilirsiniz


ucuncu Harfi E Olan türkçe Kelime Listesi


ABES, ACEM, ACEP, ADEM, ADET, AFET, AGEL, ALEM, ALET, ALEV, AMEL, APEL, ASES, ATEH, ATEL, ATEŞ, AYET, AZEL, BREŞ, DREÇ, DREN, DÜET, EBET, ECEL, EDEP, EDER, EĞER, EHEM, ELEK, ELEM, EMEÇ, EMEK, EMEL, EMEN, EMET, ENEK, ENEZ, EPER, EPEY, EREK, EREN, ESEF, ESEN, ESER, EŞEK, EŞEY, ETEK, ETEN, ETER, EVET, EYER, EZEL, FREN, FRER, GREK, GREN, GRES, GREV, İÇEL, İDEA, İKEN, İNEÇ, İNEK, İPEK, KİEV, KREM, KREP, KREŞ, LİET, NOEL, OBEZ, OKEY, OTEL, ÖBEK, ÖDEM, ÖDEV, ÖLET, ÖNEL, ÖNEM, ÖREK, ÖREN, ÖVEÇ, ÖZEK, ÖZEL, ÖZEN, ÖZET, PRES, REEL, SKEÇ, STEN, STEP, STER, SÜET, TREN, ÜÇER, ÜLEN, ÜLEŞ, ÜREM, ÜVEY, ÜVEZ


ASES (Kelime Kökeni: Arapça ʿases)


[isim] [tarih]
 • Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi
[eskimiş]
 • Gece bekçisi

Birleşik Kelimeler: asesbaşı


APEL (Kelime Kökeni: Fransızca appel)


[isim] [ekonomi]
 • Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı

AYET (Kelime Kökeni: Arapça āyet)


[isim] [din bilgisi]
 • Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri

  Unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua ediyordu. - Ömer Seyfettin


ATEH (Kelime Kökeni: Arapça ʿateh)


[isim] [eskimiş] [tıp]
 • Bunama

  Akdeniz kıyılarında yaşayanlar, uzun süren bu hayati medeniyetten sonra ateh devrine girdiler. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ateh getirmek


ATEL (Kelime Kökeni: Fransızca attelle)


[isim]
 • Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış destek

ATEŞ (Kelime Kökeni: Farsça āteş)


[isim]
 • Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr

  Bu eller, vücuda getireceği tesirle duman ve ateş içinde, bütün bir memleketin son feryadını uyandırarak soğuyup donabilirdi. - Hamdullah Suphi Tanrıöver

 • Tutuşmuş olan cisim
 • Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç

  Yemeği ateşten indirdim.

 • Patlayıcı silahların atılması

  Top ateşi geceye kadar sürdü.

 • Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı, kızdırma

  Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Öfke, hırs, hınç

  Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı. - Tarık Buğra

[mecaz]
 • Coşkunluk

  Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu. - Halide Edip Adıvar

[mecaz]
 • Tehlike, felaket

  Kendinizi ateşe atıyorsunuz.

[mecaz]
 • Büyük üzüntü, acı

  İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu. - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ateş!
 • ateş açmak
 • ateş almak
 • ateş almaya mı geldin?
 • ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
 • ateş basmak
 • ateş çıkmak
 • ateş demekle ağız yanmaz
 • ateş düştüğü yeri yakar
 • ateş etmek
 • ateşe tutmak
 • ateşe vermek
 • ateşe vurmak
 • ateşe vursa duman vermez
 • ateş gibi
 • ateş gibi kesilmek
 • ateş gibi yanmak
 • ateşi başına vurmak
 • ateşi çıkmak (veya yükselmek)
 • ateşi düşmek
 • ateşine yanmak
 • ateşini almak
 • ateşi uyandırmak
 • ateş kesilmek
 • ateş kesmek
 • ateşle barut bir yerde durmaz
 • ateşle oynamak
 • ateşler içinde yanmak
 • ateş olmayan yerden duman çıkmaz
 • ateş olsa cirmi kadar yer yakar
 • ateş püskürmek
 • ateş saçmak
 • ateş vermek
 • ateş yağdırmak

Birleşik Kelimeler: ateş balığı, ateş böceği, ateş çiçeği, ateş düşürücü, ateş gecesi, ateş gemisi, ateş hattı, ateş kayığı, ateşkes, ateş kırmızısı, ateş küre, ateş pahası, ateş parçası, ateş tuğlası, ateşten gömlek, alabanda ateş, çapraz ateş, bar ateşi, baraj ateşi, batarya ateşi, fındık ateşi, imha ateşi, Rum ateşi, taciz ateşi, yaylım ateşi


AZEL


[isim] [ekonomi]
 • Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü, oligopol

AFET (Kelime Kökeni: Arapça āfet)


[isim]
 • Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım

  O yıl su baskınları bir afet gibiydi.

 • Kıran
[sıfat] [mecaz]
 • Çok kötü

  Şöhret gibi servetin de afet olduğunu yeni anlıyordum. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın

  Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale. - Yahya Kemal Beyatlı

[tıp]
 • Hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk

Birleşik Kelimeler: afet istasyonu, doğal afet, tabii afet


AGEL (Kelime Kökeni: Arapça ʿagel)


[isim]
 • Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ

ÂDET (Kelime Kökeni: Arapça ʿādet)


[isim] [toplum bilimi]
 • Görenek

  Bayram tebriği bir güzel âdettir. - Burhan Felek

 • Alışkanlık

  Başka karı kocalar gibi ikide bir atışma âdetimiz yoktur. - Refik Erduran

 • Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre
 • Aybaşı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âdet edinmek
 • âdet görmek
 • âdet olduğu üzere
 • âdet olmak
 • âdet yerini bulsun diye

Birleşik Kelimeler: âdetgörmezlik

[isim] [matematik]
 • Sayı

  İşe giren kadınların adedi günden güne çoğalıyor. - Nazım Hikmet

 • Tane

Birleşik Kelimeler: adedimürettep


ABES (Kelime Kökeni: Arapça ʿabes̱)


[sıfat]
 • Gereksiz, yersiz, boş

  Gönlümde sevgi bir tatlı hevesti / Sevgisiz yaşamak bence abesti - Enis Behiç Koryürek

 • Akla ve gerçeğe aykırı
[zarf]
 • Gereksiz bir biçimde

Ata Sözleri ve Deyimler

 • abes bulmak
 • abes kaçmak
 • abesle iştigal etmek (veya uğraşmak)


ACEM (Kelime Kökeni: Arapça ʿacem)


[isim] [müzik]
 • Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde

Birleşik Kelimeler: acemaşiran, acembuselik, acemkürdi

[isim]
 • İranlı
 • İran ülkesi

Birleşik Kelimeler: Acem halayı, Acem işi, Acem kılıcı, Acem lalesi, Acem pilavı


ACEP (Kelime Kökeni: Arapça ʿaceb)


[zarf]
 • Acaba

  Bakın çantasında acep nesi var / Bir çift kundurayla bir de fesi var - Halk türküsü


ADEM (Kelime Kökeni: Arapça ʿadem)


[isim] [eskimiş]
 • Yokluk

  Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali / Sonun ademdir, diyor insana yolun hâli - Faruk Nafiz Çamlıbel

Birleşik Kelimeler: ademimerkeziyet

[isim]
 • Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan, Âdem Baba

Birleşik Kelimeler: Âdem Baba

[isim]
 • İnsan, insanoğlu, adam

Birleşik Kelimeler: âdembaba, âdemelması, âdem evladı, âdemoğlu, beniâdem


ÂLEM (Kelime Kökeni: Arapça ʿālem)


[isim] [gök bilimi]
 • Evren
 • Dünya, cihan

  İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar. - Yahya Kemal Beyatlı

 • Aynı konu ile ilgili kimseler
 • Bu kimselerin uğraşlarının bütünü

  Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu. - Osman Cemal Kaygılı

 • Belli bir grupraki canlıların bütünü

  Hayvanlar âlemi.

 • Durum ve şartlar

  Evlilik âlemi.

[zamir]
 • Herkes, başkaları

  Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun.

 • Ortam, çevre

  Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı. - Halide Edip Adıvar

 • Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey
 • Farklı davranış içinde bulunan kimse
[mecaz]
 • Eğlence

  O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu. - Osman Cemal Kaygılı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âleme verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
 • âlemin ağzı torba değil ki büzesin
 • âlemi var mı?
 • âlem yapmak

Birleşik Kelimeler: bir âlem, cümle âlem, devriâlem, dış âlem, dünya âlem, el âlem, harcıâlem, ibretiâlem, içki âlemi, kibarlar âlemi, masal âlemi, oturak âlemi, rakı âlemi

[isim]
 • Bayrak
 • Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça
[mecaz]
 • Simge

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alem olmak