SOMALİ Harflerinden Oluşan Kelimeler

S O M A L İ harflerinden oluşan 56 türkçe kelime bulundu.Kelimelen.com kelime bulucu yu kelimelik kelime hilesi olarakta kullanabilirsiniz


S O M A L İ Harflerini İçeren Harf Sayısına Göre Kelime Listesi


5 Harfli Kelimeler

İSLAM, MİLAS, MİSAL, MOLAS, SALİM, SOLMA

4 Harfli Kelimeler

ALİM, AMİL, ASİL, ASLİ, İLAM, İMAL, İMLA, İSAL, LASO, LİMA, MAİL, MALİ, MİSO, MOLA, OLMA, SAMİ, SİLO, SİMA, SOMA

3 Harfli Kelimeler

ALİ, ALO, ASİ, İLA, İMA, İSA, LAM, LİM, MAİ, MAL, MAS, MİL, MİS, OMA, SAL, SAM, SİM, SOL, SOM

2 Harfli Kelimeler

AL, AM, AS, İL, İM, İS, LA, MA, Mİ, OL, OM, Sİ


AS


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kakım
[isim]
 • İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey
[sıfat]
 • Bir işte başta gelen (kimse veya şey)

  As oyuncu.

Birleşik Kelimeler: assolist, astasım, asteğmen, asyön

[kimya]
 • Arsenik elementinin simgesi

İS


[isim]
 • Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke

  Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti. - Memduh Şevket Esendal

 • Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler
[halk ağzında]
 • Sürme (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ise tutmak
 • isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar


Sİ (Kelime Kökeni: İtalyanca si)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde la ile do arasındaki ses
 • Bu sesi gösteren nota işareti
[kimya]
 • Silisyum elementinin simgesi

AM


[isim] [kaba konuşmada]
 • Dişilik organı
[kimya]
 • Amerikyum elementinin simgesi

İM


[isim]
 • İşaret
 • Alamet

Birleşik Kelimeler: im bilimi, çizgi im, kesme imi


Mİ (Kelime Kökeni: İtalyanca mi)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti

OM


[isim]
 • Kemiklerin toparlak ucu
[isim] [fizik]
 • Elektrikte iletkenin direnç birimi

İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

 • Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri
 • Ülke, yurt
[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


OL


[sıfat] [eskimiş]
 • O gösterme sıfatı

  Dedi gördüm ol habibin anasın - Süleyman Çelebi

[zamir]
 • O gösterme zamiri

AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

 • Dorunun açığı, kızıla çalan at donu
[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)
 • Yüze sürülen pembe düzgün, allık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
 • Bu sesi gösteren nota işareti
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ASİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿāṣī)


[sıfat]
 • Başkaldırıcı

  Padişah içeriye geçince asilerin bir an önceki sersemliği geçti. - Necip Fazıl Kısakürek

 • Dikbaşlı

  Asi evlat.


İSA (Kelime Kökeni: İbranice)


[isim]
 • `İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi` anlamındaki İsa'yı küstürdü, Muhammed'i memnun edemedi atasözünde geçen bir söz

MAS (Kelime Kökeni: Arapça maṣṣ)


[isim] [eskimiş]
 • Emme, emerek içine çekme, soğurma

Birleşik Kelimeler: massetmek


SAM (Kelime Kökeni: Arapça sāmm)


[isim]
 • Sam yeli

Birleşik Kelimeler: sam yeli

[isim]
 • Rus yapısı, karadan havaya güdümlü silah