Rp ile Biten KelimelerRP ile biten 13 kelime bulunuyor. Sonu RP olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rp olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

11 Harfli Kelimeler

KIRMIZITURP23

10 Harfli Kelimeler

DİVANIHARP27, ERKANIHARP19

8 Harfli Kelimeler

KARATURP13

5 Harfli Kelimeler

EŞARP12

4 Harfli Kelimeler

GARP12, HARP12, DARP10, SIRP10, SARP9, TURP9, LARP8

3 Harfli Kelimeler

ARP7


ARP


[isim] [müzik]
 • Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı

LARP


[zarf]
 • Ansızın

Ata Sözleri ve Deyimler

 • larp diye


SARP


[sıfat]
 • Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman

  İki gündür sarp dağ yollarından aşıyoruz. - Falih Rıfkı Atay

[mecaz]
 • Güç, zor

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sarpa sarmak (veya çekmek)


TURP (Kelime Kökeni: Farsça turb, turub)


[isim] [bitki bilimi]
 • Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • turp gibi
 • turpun sıkısından seyreği iyidir

Birleşik Kelimeler: turp filizi, turp otu, turp salatası, karaturp, kırmızıturp, yabani turp, bayır turpu, yaban turpu


DARP (Kelime Kökeni: Arapça ḍarb)


[isim] [eskimiş]
 • Vurma, dövme
[matematik]
 • Çarpma
[müzik]
 • Vuruş

Birleşik Kelimeler: darbetmek, darphane


SIRP


[isim]
 • Sırbistan'da yaşayan ve Slavların güney kolundan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse

EŞARP (Kelime Kökeni: Fransızca écharpe)


[isim]
 • Başörtüsü

GARP (Kelime Kökeni: Arapça ġarb)


[isim] [eskimiş]
 • Batı, günindi
[isim]
 • Batı

  Beni körü körüne bir Garp medeniyetinin âşıkı zannetmeyiniz. - Peyami Safa


HARP (Kelime Kökeni: Arapça ḥarp)


[isim] [askerlik]
 • Savaş

  Bu, resmen harp ilan olunmaksızın savaş kapısını açmak demekti. - Necip Fazıl Kısakürek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • harp açmak

Birleşik Kelimeler: harp akademisi, harp dairesi, harp gemisi, harp malulü, harp okulu, harp zengini, çarıklı erkânıharp, dâhilî harp, divanıharp, erkânıharp, iç harp, sıcak harp, soğuk harp, sinir harbi


KARATURP


[isim] [bitki bilimi]
 • Turpgillerden, etli, iri beyaz köklü çok yıllık bir bitki (Raphanus sativusvar niger)

ERKÂNIHARP (Kelime Kökeni: Arapça erkān + ḥarb)


[isim] [eskimiş] [askerlik]
 • Kurmay

KIRMIZITURP


[isim] [bitki bilimi]
 • Turpgillerden, kökü kırmızı olan bir tür turp (Raphanus sativus var.radicula)

DİVANIHARP (Kelime Kökeni: Arapça dīvān + ḥarb)


[isim] [askerlik]
 • Askerî mahkeme

  Beni ordudan atmak için divanıharbe verdiler. - Aka Gündüz